Ondernemen en milieu

Soms zijn bedrijven een belasting voor de omgeving en/of het milieu. Om deze belasting zoveel mogelijk te beperken zijn er wettelijke milieuregels. Deze regels bepalen of de start en wijziging van een bedrijfsactiviteit gemeld moeten worden of dat er een vergunning voor moet worden aangevraagd.

Activiteitenbesluit

Voor de meeste bedrijven zijn de milieuregels uitgewerkt in het "Besluit algemene regels milieubeheer", kortweg: Activiteitenbesluit. Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) ziet u welke regels voor uw bedrijf gelden en kunt u een meldingsformulier invullen.  Het is mogelijk dat de algemene milieuregels niet voor uw bedrijf gelden. In dat geval moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Milieuvergunning

Bedrijven die schade aan het milieu veroorzaken, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. Bijvoorbeeld als uw bedrijf veel energie verbruikt, de lucht vervuilt geluid- of geuroverlast veroorzaakt.

Omgevingsvergunning

Een groot aantal vergunningen op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening en milieu is samengevoegd in één omgevingsvergunning. U vraagt de benodigde vergunningonderdelen aan met één aanvraag bij het Omgevingsloket Online. Hier vindt u een (landelijk) digitaal aanvraagformulier voor het aanvragen van de omgevingsvergunning bij de gemeente Helmond. U gebruikt dit formulier voor het aanvragen van milieu-, bouw-, kap- of monumentenvergunningen.

Meer informatie

Voor milieugerelateerde vragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Bezoek- en postadres:

Wal 28 
Postbus 8035
5601 KA Eindhoven
Tel. 088-369 03 69
E-mail:info@odzob.nl 

Uw Reactie
Uw Reactie