Afval en Milieu, ondernemers

Ondernemen en milieu

Soms zijn bedrijven een belasting voor de omgeving en/of het milieu. Om deze belasting zoveel mogelijk te beperken zijn er wettelijke milieuregels. Deze regels bepalen of de start en wijziging van een bedrijfsactiviteit gemeld moeten worden of dat er een vergunning voor moet worden aangevraagd.

Bodemsanering

Eigenaren of erfpachters van verontreinigde bedrijfsterreinen zijn zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van een bodemsanering. Onder bepaalde voorwaarden kunt u subsidie aanvragen voor de bodemsanering.

Onderzoek bodemkwaliteit, aanvraag

Informatie over de (vermoedelijke) bodemkwaliteit is belangrijk wanneer u bijvoorbeeld een bodemonderzoek laat doen, een omgevingsvergunning aanvraagt, als u gaat een woning gaat kopen of verbouwen, als een bedrijf start of graafwerkzaamheden gaat doen.

Asbest verwijderen

Wilt u asbest verwijderen? Dan moet u een sloopmelding doen. U heeft namelijk toestemming nodig om asbest te verwijderen. Ook als u dit door een gecertificeerd bedrijf laat doen.

Bedrijfsafval

Als u bedrijfsafvalwater wilt lozen op de gemeentelijke riolering, moet u dit melden. Soms is een melding genoeg, voor andere lozingen heeft u een vergunning nodig. De gemeente zamelt geen bedrijfsafval in. Bedrijven en instellingen zijn daar zelf verantwoordelijk voor.

Uw Reactie
Uw Reactie