Extra zitting Gemeentelijk Stembureau (GSB)

Donderdag 13 juni 2024

Er vindt een extra zitting plaats op 17 juni om 13.00 in het Huis voor de Stad, Weg op den Heuvel 35. Deze extra zitting is openbaar.

Tijdens de zitting onderzoekt het GSB 1 of meerdere terugverwijzing(en) van de Kiesraad. De Kiesraad heeft gevraagd de uitslag van twee stembureaus te onderzoeken. Bij beide stembureaus betreft het een verschil van één stem. Als het onderzoek is afgerond zal de zitting worden beëindigd.

Uw Reactie
Uw Reactie