Gemeenteraad draagt Sjoerd Potters voor als nieuwe burgemeester van Helmond

Woensdag 3 juli 2024

Woensdagavond 3 juli heeft de gemeenteraad van Helmond ingestemd met de voordracht van Sjoerd Potters als nieuwe burgemeester voor de gemeente Helmond. De raad hoopt hem in de raadsvergadering van woensdag 6 november 2024 te installeren.

De gemeenteraad stemde in met het advies van de vertrouwenscommissie, die vanaf het opstellen van de profielschets de werving voorbereidde en de selectiegesprekken voerde. Het totaal aantal ontvangen sollicitatiebrieven was negentien. Acht vrouwen en elf mannen. Van deze sollicitanten hadden er zestien een achtergrond als (oud-) burgemeesters/wethouders of in functies binnen overige politiek c.q. overheid en drie mensen waren afkomstig uit de particuliere sector/vrije beroepen.

Wie is Sjoerd Potters?

Op dit moment is Sjoerd Potters burgemeester van de gemeente De Bilt. Dat is hij sinds 2017. Hij is geboren Tilburger (1974), rondde zijn middelbare school af in Breda en studeerde bestuursrecht in Tilburg. Na enige tijd wethouder in Waalwijk geweest te zijn, werd hij verkozen tot lid van de Tweede Kamer waarin hij tussen 2012 en 2017 zitting had voordat hij voorgedragen werd voor het ambt van burgemeester. Aan het begin van dit millennium is hij werkzaam geweest in de ambtelijke organisatie van Helmond. Sjoerd Potters en zijn echtgenoot zijn voornemens zo snel mogelijk in Helmond te komen wonen.

Vervolg benoeming

De aanbeveling om de heer Potters te benoemen, wordt nu voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ter afsluiting van de procedure benoemt de Koning de burgemeester bij Koninklijk Besluit. Naar verwachting kan de heer Potters dan in de raadsvergadering van 6 november 2024 worden beëdigd door de Commissaris van de Koning. Daarna is de burgemeester officieel in functie.

Uw Reactie
Uw Reactie