Samen werken aan een sterke Stad

Maandag 15 april 2024

Wij hebben de verantwoordelijkheid om goed voor het welzijn van inwoners te zorgen. Het Helmondse sociale beleid heeft als doel: ervoor zorgen dat elke Helmonder kan meedoen, rondkomen en vooruitkomen. En wie dat niet kan, helpen we. Dichtbij, zo vroeg mogelijk en met u als inwoner centraal. Dat doen we als gemeente niet alleen, maar met allerlei organisaties. In het plan dat we samen hebben geschreven en op 11 april jl. is vastgesteld door de gemeenteraad, staat hoe we ons voor willen bereiden op tijden waarin professionele zorg steeds minder vanzelfsprekend is.

Wij willen dat iedereen in Helmond een goed leven heeft en dat niemand achterblijft

Maar zorg is steeds moeilijker te krijgen. Dat komt o.a. door de vergrijzing en te weinig zorgpersoneel, wat leidt tot langere wachtlijsten. Er zijn steeds meer jongeren en volwassenen met mentale problemen waardoor de vraag naar hulp groot is. Ook ontvangt de gemeente de komende jaren minder financiële steun van de regering. We willen ons voorbereiden op deze ontwikkelingen en daarom hebben we een plan gemaakt voor de periode 2024 tot en met 2028: de Kadernota Sociaal Domein 2024-2028 ‘Samen werken aan een sterke sociale basis’.

Voorbereiden op de toekomst

Als gemeente vinden we het belangrijk dat inwoners langer gezond blijven, financiële zekerheid hebben en taal- , reken- en digitaal vaardig zijn, zodat ze zichzelf kunnen redden. Dat inwoners onderdeel zijn van een netwerk met vrienden, buren, familie, vrijwilligers, clubjes en verenigingen waarin zij er voor elkaar kunnen zijn. Op het moment dat u zorg en ondersteuning nodig heeft van professionals vinden wij het belangrijk dat u goed geholpen wordt en het vertrouwen heeft dat u het daarna zelf weer kunt. Met andere woorden: wij willen de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van onze inwoners vergroten. Belangrijk daarbij is dat inwoners elkaar onderling helpen en steunen. Problemen van inwoners willen we aanpakken voordat ze erger worden. Hoe we onze doelen willen bereiken en ons hierop voorbereiden, staat beschreven in de Kadernota Sociaal Domein 2024-2028 ‘Samen werken aan een sterke sociale basis’. Professionele organisaties en vrijwilligersorganisaties hebben geholpen bij het maken van dit plan.

Heeft u vragen of ideeën?

Laat het ons dan weten! Dat kan via ons contactformulier of door te bellen naar 14 0492.

Uw Reactie
Uw Reactie