2023

  • Nog een locatie voor jonge vluchtelingen en een grotere opvanglocatie in Helmond

    donderdag 13 april 2023
    Helmond staat de komende tijd aan de lat voor de opvang van 341 vluchtelingen. Dat wordt het aandeel van Helmond in het Regioplan Brabant Zuidoost. Dit regionale opvangplan wordt uiteindelijk ingediend bij de Provincie. Zo zorgen regio’s samen voor voldoende opvangplekken. In dit nieuwsbericht leest u hier meer over.

Uw Reactie
Uw Reactie