April

 • .

  Leonarduswijk en Steenweg e.o. volgende wijken voor aanleg glasvezel

  dinsdag 13 april 2021
  Glasvezel Helmond legt in heel de stad glasvezel aan. Inmiddels zijn negen wijken in Helmond van glasvezel voorzien. Nu is het de beurt aan de Leonardusbuurt en Steenweg en omgeving. Eerst wordt er gekeken of voldoende mensen gebruik willen maken van glasvezel. Tot 1 juni kunnen inwoners en bedrijven van deze twee buurten zich aanmelden voor glasvezel. De aanleg gaat door als 25% van de inwoners ‘ja’ zegt tegen glasvezel.

 • .

  Verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens

  vrijdag 9 april 2021
  Alle inwoners van de gemeente zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP). In de BRP staan gegevens zoals uw naam, geboortedatum, adres, ouders, kinderen enz. Het belangrijkste doel van de BRP is de verstrekking van deze gegevens aan overheidsorganisaties en derden. Dit is namelijk geregeld in de wet BRP.

 • .

  Bekendmakingen donderdag 8 april

  donderdag 8 april 2021
  Op deze pagina vindt u de gemeentelijke infopagina en de overige bekendmakingen van donderdag 8 april 2021.

 • Senioren en online veiligheid

  woensdag 7 april 2021
  Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom is april door het ministerie van Justitie en Veiligheid uitgeroepen tot de Senioren en Veiligheidsmaand. Ook in Helmond staat deze maand in het teken van verschillende vormen van online criminaliteit waar senioren slachtoffer van kunnen worden. Senioren krijgen nuttige informatie en concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden.

 • Advies opiniecommissie over mogelijke oplossingen gescheiden luierinzameling

  vrijdag 2 april 2021
  Op dit moment moeten luiers bij het restafval. Voor gezinnen met jonge kinderen kan dat een kostenstijging betekenen. In de raadsvergadering van 9 februari 2021 heeft de gemeenteraad aan het college van B&W gevraagd om met een oplossing te komen waarmee deze kostenstijging voorkomen kan worden.

Uw Reactie
Uw Reactie