Nieuws

 • Griffier Helmond draagt stokje over

  donderdag 20 januari 2022
  Jan Jaspers neemt half juli 2022 afscheid als griffier van de gemeenteraad van Helmond. Hij heeft deze functie dan 20 jaar vervuld.

 • Online op de koffie bij de wethouder in januari

  vrijdag 7 januari 2022
  Heeft u een vraag over of een idee of initiatief voor uw wijk? Dan kunt u deelnemen aan één van de digitale wijkspreekuren. U kunt zich nu aanmelden voor de onderstaande digitale wijkspreekuren.

 • Raadsvergaderingen en commissievergaderingen voorlopig digitaal

  dinsdag 16 november 2021
  Tijdens het fractievoorzittersoverleg van maandag 15 november 2021 is er besloten dat, rekening houdend met de huidige coronamaatregelen, de raadsvergaderingen en commissievergaderingen tot in ieder geval de volgende persconferentie digitaal gehouden worden.

 • Begroting 2022 aangeboden

  dinsdag 5 oktober 2021
  Op 5 oktober heeft het college van Burgemeester & Wethouders een sluitende meerjarenbegroting 2022-2025 aan de gemeenteraad aangeboden. De laatste begroting van dit college. Hierin staan vooral het tegengaan van tweedeling en duurzame ontwikkeling centraal. De nadruk voor dit college ligt op het afronden van bestaande ambities. Nieuwe ambities worden overgelaten aan een nieuw college. Wethouder van de Brug (financiën): ‘Helmond is financieel gezond, het huishoudboekje is op orde en we kunnen met deze sluitende begroting ook een volgend college ruimte geven om de stad verder te brengen.’

Uw Reactie
Uw Reactie