Nieuws

 • Nieuwe jongerenburgemeester Lars Sijbers

  dinsdag 18 juli 2023
  Lars Sijbers (16 jaar) is op 11 juli 2023 officieel geïnstalleerd als nieuwe Jongerenburgemeester van Helmond tijdens de raadsvergadering. Hij wordt dé ambassadeur van jongeren in de stad. In die rol ondersteunt hij burgemeester Blanksma bij onder meer de jaarlijkse Dodenherdenking, de intocht van Sinterklaas en de uitreiking van de jeugdlintjes. Daarnaast wordt hij ook voorzitter van het nieuwe Jongerenparlement.

 • Jaarverantwoording: 2022 startjaar voor nieuw college vol ambities

  dinsdag 13 juni 2023
  De jaarverantwoording 2022 van de gemeente Helmond is op dinsdag 13 juni aangeboden aan de gemeenteraad. Hiermee wordt een overzicht gegeven van de geboekte resultaten en van de inkomsten en uitgaven die in 2022 door de gemeente zijn gedaan. Dit is de eerste Jaarrekening van dit college. Het college startte met de uitvoering van het ambitieakkoord “Een sterker Helmond voor iedereen”. Daarnaast is er veel werk verzet in het afgelopen jaar met de naweeën van de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne, stijgende prijzen en de energiecrisis die voelbaar werden. Ondanks dat is er veel van de plannen gerealiseerd. Financieel sluit Helmond het jaar 2022 af met een positief saldo van € 7 miljoen.

 • Voorjaarsnota 2023 aangeboden aan gemeenteraad: Een sterker Helmond voor iedereen

  dinsdag 13 juni 2023
  Op dinsdag 13 juni is de voorjaarsnota aangeboden aan de gemeenteraad. Deze wordt op 6 juli behandeld. Daarbij worden met elkaar de ambities en de financiële overwegingen besproken, die richting geven voor de programmabegroting 2024-2027 later dit jaar. In de nieuwe bestuursperiode, nu een jaar geleden gestart, is ‘Een sterker Helmond voor iedereen’ als leidend motto gekozen. Daarbij streven we naar een inclusieve, duurzame en levendige stad voor iedereen.

 • Gast van de Raad

  woensdag 30 november 2022
  Wilt u meer weten over het werk van de gemeenteraad en kennismaken met raadsleden, meldt u dan aan als Gast van de Raad. Als ‘Gast van de Raad’ krijgt u een VIP-behandeling. U wordt persoonlijk ontvangen door twee raadsleden. Daarnaast maakt u kennis met de burgemeester.

 • Helmonds college presenteert begroting 2023-2026

  donderdag 6 oktober 2022
  Problemen van nú oplossen, maar wel op een manier die leidt tot structurele verbeteringen waar we ook richting 2040 de vruchten van plukken. Dat is de rode draad van de begroting die het college van B&W heeft aangeboden aan de gemeenteraad. Nieuwe en aangescherpte prioriteiten uit het Ambitieakkoord zijn in deze begroting verder uitgewerkt. Tegelijkertijd stelt het college voor om op korte termijn Helmonders te ondersteunen die het hardst worden getroffen door de huidige prijsstijgingen. Dat gebeurt via een Koopkrachtfonds van ongeveer 10 miljoen euro. Aan de precieze invulling daarvan wordt volop gewerkt.

Uw Reactie
Uw Reactie