Nieuws

 • Podiumbijeenkomst 4 oktober over Burgerberaad en Participatie

  maandag 19 september 2022
  De gemeenteraad houdt een informatieavond over Burgerberaad en Participatie, een zogeheten Podiumbijeenkomst. Centraal staat daarbij de vraag: hoe kunnen inwoners van Helmond meer en beter worden betrokken bij politieke besluiten over de toekomst van hun stad. U bent van harte welkom.

 • Garrelt de Graaf

  Nieuwe griffier gemeenteraad

  vrijdag 8 juli 2022
  Garrelt de Graaf (43) wordt voorgedragen als nieuwe griffier van de gemeenteraad. Het voorstel om hem aan te wijzen, wordt op 19 juli 2022 door de raad besproken. Hij start in zijn nieuwe functie op 1 oktober.

 • Jaarrekening 2021 op woensdag 15 juni aangeboden aan de gemeenteraad

  donderdag 16 juni 2022
  De Jaarrekening 2021 is op woensdag 15 juni aangeboden aan de gemeenteraad. Hiermee wordt een overzicht gegeven van de inkomsten en uitgaven die in 2021 door de gemeente zijn gedaan. Dit is de laatste Jaarrekening van dit college. Er is veel werk verzet in het afgelopen jaar en met de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de inflatie die voelbaar werd, moest er een tandje bij. Ondanks dat, sluiten we het jaar 2021 af met een positief resultaat van € 18,9 miljoen euro. Waarvan € 7,6 miljoen nodig is voor lopende zaken die in 2022 zullen worden afgerond. € 5,2 miljoen moet nog worden doorgezet naar de Peelgemeenten voor een uitkering van centrummiddelen Beschermd Wonen die door Helmond zijn ontvangen. Uiteindelijk blijft er een positief saldo over van € 6,1 miljoen.

 • Ambitieakkoord gepresenteerd: “Een sterker Helmond voor iedereen”

  vrijdag 3 juni 2022
  Vrijdagmorgen 3 juni hebben de zeven formerende partijen in Helmond hun ambitieakkoord gepresenteerd. “We willen Helmond sterker maken, maar dan wel voor iedereen!”, aldus Thomas Tuerlings (fractievoorzitter GroenLinks) die het voortouw had in de coalitiegesprekken. Het akkoord wordt woensdagavond 15 juni besproken in de gemeenteraad.

 • Laat u informeren over duurzaamheid en de energietransitie

  donderdag 2 juni 2022
  Duurzaamheid en de energietransitie. Het zijn ondertussen geen onbekende begrippen meer. De laatste jaren zijn het twee heel belangrijke thema’s geworden. In de overheid, het bedrijfsleven maar ook bij de mensen thuis. Want: wat komt er eigenlijk op ons af? Voor welke uitdagingen staan we? En welke bijdrage kunnen we leveren aan een duurzamer Helmond? Tijdens de podiumbijeenkomst op dinsdag 14 juni gaan we hier dieper op in en laten we ons graag informeren over het thema ‘Duurzaamheid en de Energietransitie’. Ook u bent van harte welkom om deze avond bij te wonen!

Uw Reactie
Uw Reactie