Helmonds college presenteert begroting 2023-2026

Donderdag 6 oktober 2022

Problemen van nú oplossen, maar wel op een manier die leidt tot structurele verbeteringen waar we ook richting 2040 de vruchten van plukken. Dat is de rode draad van de begroting die het college van B&W heeft aangeboden aan de gemeenteraad. Nieuwe en aangescherpte prioriteiten uit het Ambitieakkoord zijn in deze begroting verder uitgewerkt. Tegelijkertijd stelt het college voor om op korte termijn Helmonders te ondersteunen die het hardst worden getroffen door de huidige prijsstijgingen. Dat gebeurt via een Koopkrachtfonds van ongeveer 10 miljoen euro. Aan de precieze invulling daarvan wordt volop gewerkt.

In de begroting zijn verschillende maatregelen opgenomen die rechtstreeks voortvloeien uit het Ambitieakkoord dat direct na de verkiezingen is opgesteld. Zo stijgt de draagkrachtnorm van 120 naar 130%, waardoor meer mensen een beroep kunnen doen op ondersteuning. Ook wordt de invoering van een Helmondpas voorbereid, zodat sport- en culturele voorzieningen ook voor mensen met een laag inkomen bereikbaar worden. Verder worden er de komende jaren volop huizen gebouwd in de stad, als onderdeel van de schaalsprong die tot 2040 een groei van zo’n 15.000 woningen betekent. Veel woningen landen in en om het centrum, maar ook in meer kleinschalige projecten in de wijken. Tegelijkertijd gaat de gemeente door met versterking van de leefbaarheid, vooral in de wijken die dat het hardst nodig hebben. En er wordt extra geïnvesteerd in een veilige stad, onder andere in (buurt)preventie en uitbreiding van de boa-capaciteit. 

Meer informatie en behandelprocedure

Op 10 november 2022 staat de behandeling van de conceptbegroting op de agenda van de gemeenteraad. Op 1 november 2022, kunnen inwoners hun mening geven over de begroting tijdens een zogeheten hooravond. De hooravond vindt plaats in de raadzaal van de gemeente en begint om 18:30 uur. Meer weten over de begroting? Bekijk de volledige conceptbegroting op helmond.nl/programmabegroting-2023.

Uw Reactie
Uw Reactie