Wat is participatie in de Omgevingswet?

Participatie in de Omgevingswet betekent dat inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden betrokken worden bij fysieke plannen en beslissingen in hun buurt of stad. Het doel is dat iedereen kan meepraten en meedenken over projecten die invloed hebben op hun omgeving, zoals de bouw van nieuwe huizen, wegen of parken.

Bij participatie kunnen mensen hun mening geven, ideeën aandragen en bezwaren uiten. Dit gebeurt vaak via bijeenkomsten of online platforms. Wij luisteren naar deze input en houden er rekening mee bij het maken van beslissingen.

Uw Reactie
Uw Reactie