• Inwoner
  • Meedenken, meepraten en meedoen

Meedenken, meepraten en meedoen

U kunt, als inwoner, ondernemer en/of maatschappelijke organisatie, actief bijdragen aan de beslissingen die de stad aangaan. Wij werken graag met u samen. Door uw stem en inbreng een goede plek te geven bij onze plannen en besluiten. Dit noemen we participatie.

Beleidskader participatie

In het beleidskader staat hoe wij omgaan met participatie. Zodat het voor iedereen duidelijk is of, wanneer, waarover en hoe u kunt meedenken, meepraten of meedoen.

Stappenplan participatie

Heeft u een idee, plan of initiatief wat u wilt uitvoeren? Dat vraagt om samenwerking en afstemming met inwoners, ondernemers, overheid en/of andere organisaties. Het stappenplan participatie geeft u hiervoor een aanpak.

Uw Reactie
Uw Reactie