Veelgestelde vragen: kwijtschelding

Hieronder vindt u antwoord op de veelgestelde vragen over kwijtschelding.

Heeft u een bijstandsuitkering of een ander minimuminkomen? Of kunt u met uw inkomen moeilijk rondkomen? Misschien kunt u kwijtschelding krijgen. Dan hoeft u de belastingen niet (allemaal) te betalen.

Ja dat kan als u aan de Voorwaarden voldoet. U krijgt uitstel van betaling tijdens de behandeling van uw kwijtscheldingsverzoek. Wij schrijven dus geen geld van uw rekening tijdens het behandelen van uw aanvraag.

Kwijtschelding vraagt u zelf aan via het E-loket van de Gemeente Helmond.
Of u kunt voor een kwijtscheldingsformulier bellen met 14 0492.

Doe dit zo snel mogelijk nadat u de aanslag gemeentelijke heffingen hebt ontvangen en in elk geval voordat de betalingstermijn afloopt.

Heeft al (gedeeltelijk) betaald en wilt u alsnog kwijtschelding aanvragen? Doe dit dan binnen 3 maanden na uw (laatste) betaling.

U krijgt gemiddeld binnen 4 maanden schriftelijk bericht van ons of u in aanmerking komt voor kwijtschelding.

U krijgt een officiële brief met de beslissing op uw kwijtscheldingsaanvraag.

Dit noemen wij een beschikking. In de beschikking staat of u wel, geen of voor een deel kwijtschelding krijgt. U krijgt deze beschikking per post.

Staat in de beschikking dat u geen kwijtschelding krijgt? Dan staat de afwijsreden in de beschikking. Er staat dan ook voor welke datum u de belastingaanslag moet betalen.

U kunt in beroep gaan als u het niet eens bent met de beslissing op uw kwijtscheldingsaanvraag

Bent u het niet eens met de beslissing op uw verzoek om kwijtschelding. Dan kunt u in beroep gaan. U kunt binnen 10 dagen na dagtekening een beroep indienen. Dit beroep kunt u schriftelijk of via de mail (gemeente@helmond.nl) indienen.

In dit beroep zet u:

  • uw voor- en achternaam en uw adres;
  • datum dat u de brief schrijft; 
  • aanslagnummer en belastingjaar waarvoor u kwijtschelding aanvraagt;
  • een omschrijving waarom u het niet eens bent met de beslissing op kwijtschelding;
  • bewijsstukken. Een kopie van deze bewijsstukken stuurt u mee met uw brief.

Nee. Alleen natuurlijke personen kunnen kwijtschelding aanvragen.

U kunt alsnog om kwijtschelding vragen

U krijgt uitstel van betaling tijdens de behandeling van uw kwijtscheldingsverzoek. Kwijtschelding vraagt u zelf aan via het E-loket van de Gemeente Helmond. Of u kunt voor een kwijtscheldingsformulier bellen met 14 0492.

Ja, u krijgt uitstel van betaling tijdens de behandeling van uw kwijtscheldingsaanvraag. U ontvangt een ontvangstbevestiging als uw kwijtscheldingsaanvraag bij ons binnen is. Wij proberen uw kwijtscheldingsverzoek binnen 4 maanden af te handelen.

Nee, voor hondenbelasting krijgt u geen kwijtschelding.

Uw Reactie
Uw Reactie