Veelgestelde vragen: belastingaanslag

Hieronder vindt u antwoord op de veelgestelde vragen over belastingaanslag.

Heeft u zich via MijnOverheid.nl aangemeld voor de Berichtenbox? Dan krijgt u daar de aanslag digitaal.

Deze ontvangt u dus niet meer per post. Wilt u op de hoogte worden gehouden als u post ontvangt in uw Berichtenbox van MijnOverheid? Zet dan de e-mailnotificatie aan.

Heeft u zich niet aangemeld voor de Berichtenbox maar ook geen aanslag per post ontvangen? Neem contact met ons op via telefoonnummer 14 0492. 

Neem dan altijd eerst contact met ons op via 14 0492. Als we er samen niet uitkomen, kunt u, tot 6 weken na de datum van het aanslagbiljet, online of schriftelijk bezwaar maken. 

Meer informatie vindt u op de pagina Bezwaarschrift indienen

Vanaf de eerste volledige maand dat u niet meer in Helmond woont, vermindert het totaalbedrag van uw aanslag.

Heeft u automatische incasso? Dan wordt het termijnbedrag dat u moet betalen lager. We blijven de resterende termijnen afschrijven, maar wel voor het lagere bedrag.

Bij een koophuis is het zo dat degene die op 1 januari eigenaar is van de woning, de OZB voor dat hele jaar moet betalen. Het is gebruikelijk dat dit bij de notaris met de nieuwe eigenaar verrekend wordt. Let wel: de gemeente is hierin geen partij.

Als u een woning koopt binnen de gemeente Helmond, krijgt u voor die nieuwe woning voor dat jaar ook geen aanslag OZB van de gemeente.

In de meeste gevallen is het niet mogelijk twee losse aanslagbiljetten te ontvangen voor uw woning en uw bedrijf. Is uw bedrijf als éénmanszaak in gebruik? Dan kunnen we de aanslag niet splitsen.

Bel ons tijdens openingstijden op 14 0492.

Meld u aan op MijnOverheid.nl Vergeet niet de e-mailnotificatie aan te zetten zodat u bericht krijgt wanneer uw post ontvangt in uw Berichtenbox.

Ja dat kan voor de nieuwe aanslagen gemeentelijke heffingen. U moet hiervoor een verzoek indienen voor het wijzigen van de tenaamstelling.

U stuurt een brief naar belastingen@helmond.nl. U ondertekent deze brief samen. De volgende aanslagen zullen dan op de gewijzigde naam worden verstuurd.

Vanuit het Kadaster wordt de oudste persoon aangeleverd. Deze persoon wordt aangemerkt als eigenaar en ontvangt de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) met WOZ-waarde.

De aanslag afvalstoffen- en rioolheffing wordt opgelegd aan de gebruiker van het pand. Dit is degene die als eerste is ingeschreven in de Basisregistratie Personen bij de Gemeente Helmond. Bij gelijktijdig inschrijven, wordt de oudste aangemerkt als gebruiker.

Wilt u dit laten wijzigen? U moet hiervoor een verzoek indienen voor het wijzigen van de tenaamstelling. U stuurt een brief naar belastingen@helmond.nl. U ondertekent deze brief samen. De volgende aanslagen zullen dan op de gewijzigde naam worden verstuurd.

Vanaf belastingjaar 2024 ontvangt u de afrekening van het aantal ledigingen van het voorgaande jaar op de aanslag gemeentelijke heffingen 2024. U krijgt hier dus niet meer apart een aanslag voor. Zo ziet u overzichtelijk in één aanslag wat de totale kosten zijn voor dat belastingjaar.

Ja dat kan. U kunt heel eenvoudig online bezwaar maken. Hiervoor moet u inloggen met DigiD. U kunt dan via 'bezwaar maken' uw bezwaar indienen. Vindt u dat lastig of heeft u daar vragen over, dan helpen we u graag.

Uw Reactie
Uw Reactie