Gemeenteraad draagt Sjoerd Potters voor als nieuwe burgemeester van Helmond

Elly Blanksma stopt 1 november 2024 als burgemeester van de Gemeente Helmond. Woensdagavond 3 juli heeft de gemeenteraad van Helmond ingestemd met de voordracht van Sjoerd Potters als nieuwe burgemeester voor de gemeente Helmond. De raad hoopt hem in de raadsvergadering van woensdag 6 november 2024 te installeren.

De gemeenteraad stemde in met het advies van de vertrouwenscommissie, die vanaf het opstellen van de profielschets de werving voorbereidde en de selectiegesprekken voerde. Het totaal aantal ontvangen sollicitatiebrieven was negentien. Acht vrouwen en elf mannen. Van deze sollicitanten hadden er zestien een achtergrond als (oud-) burgemeesters/wethouders of in functies binnen overige politiek c.q. overheid en drie mensen waren afkomstig uit de particuliere sector/vrije beroepen.

Wie is Sjoerd Potters?

Op dit moment is Sjoerd Potters burgemeester van de gemeente De Bilt. Dat is hij sinds 2017. Hij is geboren Tilburger (1974), rondde zijn middelbare school af in Breda en studeerde bestuursrecht in Tilburg. Na enige tijd wethouder in Waalwijk geweest te zijn, werd hij verkozen tot lid van de Tweede Kamer waarin hij tussen 2012 en 2017 zitting had voordat hij voorgedragen werd voor het ambt van burgemeester. Aan het begin van dit millennium is hij werkzaam geweest in de ambtelijke organisatie van Helmond. Sjoerd Potters en zijn echtgenoot zijn voornemens zo snel mogelijk in Helmond te komen wonen.

Vervolg benoeming

De aanbeveling om de heer Potters te benoemen, wordt nu voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ter afsluiting van de procedure benoemt de Koning de burgemeester bij Koninklijk Besluit. Naar verwachting kan de heer Potters dan in de raadsvergadering van 6 november 2024 worden beëdigd door de Commissaris van de Koning. Daarna is de burgemeester officieel in functie.

Vaststellen profielschets en overhandiging

Op woensdag 13 maart heeft een bijzondere raadsvergadering plaatsgevonden over deze profielschets. De gemeenteraad heeft deze vastgesteld en vervolgens aangeboden aan de aanwezige Commissaris van de Koning, mevrouw Ina Adema. Klik op deze link om via de website Helmond Raadinformatie de vergadering terug te kijken.

Vacature

Van 20 maart tot 10 april was de vacature opengesteld via de Staatscourant. Geïnteresseerde kandidaten konden via de website van de provincie Brabant de profielschets en andere informatie opvragen. Inmiddels is de sollicitatietermijn gesloten en hebben we van de provincie het cijfermatig overzicht over de sollicitanten ontvangen.

 
Totaal aantal sollicitaties 19
Vrouw 8
Man 11
 

Hoofdfuncties van de sollicitanten

 

1. (oud-)burgemeesters/wethouders en overige politiek c.q. overheid

16

2. particuliere sector/vrije beroepen

3

Voor de volledigheid moet hierbij worden vermeld dat de sollicitanten in de categorie 2 de hoofdfunctie veelal combineren met een of meer politiek-bestuurlijke nevenfuncties.

Profielschets

In een profielschets staan de gewenste eigenschappen en ervaringen van de nieuwe burgemeester beschreven. Voordat de gemeenteraad een profielschets kon schrijven, zijn inwoners, buurgemeenten en samenwerkingspartners gevraagd om aan te geven wat zij belangrijk vinden in een nieuwe burgemeester.

Bent u benieuwd hoe de profielschets uiteindelijk geworden is? Bekijk de profielschets.

Inwoners konden meedenken via een enquête

Wat voor een persoon moet de nieuwe burgemeester zijn? Van 25 januari tot en met 4 februari hebben alle inwoners van Helmond daarover kunnen meedenken via een enquête. De enquête bestond uit tien stellingen en twee open vragen. Daarnaast waren er vragen over het typeren van de gemeente aan de hand van zeven kenmerken.

Rapportage uitkomsten enquête

De enquête is 1027 keer ingevuld. Wat voor type burgemeester hebben de inwoners van Helmond als voorkeur? Dat leest u in de digitale rapportage. Klik om de rapportage met de uitkomsten in te zien.

Om de anonimiteit te behouden zijn de open antwoorden niet openbaar gemaakt.

Onafhankelijk onderzoeksbureau

De totstandkoming van de profielschets werd begeleid door bureau Necker. Het onderzoek werd uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Citisens.

Welke stappen zijn genomen?

  • Na de enquête en het verzoek om input aan buurgemeenten en samenwerkingspartners is de profielschets geschreven.
  • Op 13 maart heeft de gemeenteraad de profielschets vastgesteld en overhandigd aan de Commissaris van de Koning van de Provincie Noord-Brabant.
  • De werving (het vinden van) de nieuwe burgemeester verloopt via de provincie, samen met de vertrouwenscommissie vanuit de gemeenteraad van Helmond. De vacature stond open van 20 maart tot 10 april.
  • Na de sluitingsdatum van 10 april hebben de gesprekken met de kandidaten plaatsgevonden.
  • Woensdag 3 juli heeft de besloten raadsvergadering plaatsgevonden over de kandidaat die voorgedragen wordt om burgemeester van Helmond te worden.
  • Deze vergadering is direct opgevolgd door een openbare raadsvergadering, waarin de naam van de nieuwe burgemeester bekend is gemaakt.

Vervolgstap

  • De gemeenteraad hoopt woensdag 6 november 2024 in een feestelijke raadsvergadering Sjoerd Potters als nieuwe burgemeester van Helmond te installeren en te laten beëdigen door de Commissaris van de Koning (Installatieraad).

Heeft u vragen over dit proces?

Neem contact op met griffier Garrelt de Graaf via het e-mailadres gemeente@helmond.nl of bel hem op het telefoonnummer 06-34569562.

Uw Reactie
Uw Reactie