September

  • Praat u mee over het Huis voor de Stad?

    maandag 7 september 2020
    Na een maandenlange stilte als gevolg van corona heeft onze raad op 30 juni ingestemd met het basisontwerp voor het Huis voor de Stad. We zijn nu volop aan de slag met het verder uitwerken van de plannen. Denkt en doet u mee?

  • Ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd

    vrijdag 4 september 2020
    In vervolg op het vaststellen van het basisontwerp en het toekennen van de benodigde middelen voor het Huis voor de Stad door de gemeenteraad hebben wij vandaag, vrijdag 4 september, het ontwerpbestemmingsplan voor het Huis voor de Stad gepubliceerd.

Uw Reactie
Uw Reactie