Dhr. G.J. (Garrelt) de Graaf

Garrelt de Graaf
Naam: Dhr. G.J. (Garrelt) de Graaf
Functie: Griffier
E-mailadres: garrelt.degraaf@helmond.nl
Adres: Zuid Koninginnewal 4
Postcode: 5701 NT
Woonplaats: Helmond
Beroep: Raadsgriffier
Social media:

Even voorstellen

De raadsgriffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. 

Werkzaamheden

Hij ondersteunt de burgemeester in diens rol als voorzitter van de gemeenteraad en het presidium. Samen met de commissiegriffiers en griffiemedewerkers ondersteunt de griffier de raad bij zijn kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taken.

Uw Reactie
Uw Reactie