Veelgestelde vragen geluidsanering B-lijstwoningen

Op deze pagina vindt u antwoord op de meeste gestelde vragen over de aanpak van geluidsisolatie van B-lijstwoningen.

Vanaf 1986 zijn er strengere regels gekomen over de geluidsisolatie van nieuwe woningen. Hierdoor wordt het geluid van verkeer in de woning zoveel mogelijk geweerd.  Om de geluidsisolatie van oudere en reeds in 1986 bestaande woningen te verbeteren heeft het rijk geld ter beschikking gesteld om ook deze woningen via maatregelen te beschermen. De woningen zijn gekenmerkt als  zogenaamde A-lijst, Raillijst- en B-lijstwoningen.

A-lijstwoningen en Raillijstwoningen zijn woningen die in 1986 een hogere geluidsbelasting dan 65 dB(A) vanwege respectievelijk wegverkeer en treinverkeer hadden.
De B-lijstwoningen zijn woningen die in 1986 een geluidbelasting hadden tussen 60 dB(A) en 65 dB(A).
In totaliteit betreft dit een aantal van ruim 2000 woningen. Alle genoemde woningen zijn in het verleden aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gemeld en kwamen in aanmerking voor geluidsisolatie.

Het project van deze woningen is in 2017 afgerond.

Voor de geluidsanering van de Raillijstwoningen zijn de voorbijgaande jaren inmiddels 4,8 km geluidsschermen en 3,2 km raildempers aangelegd. In 2019 zal ter hoogte van de Engelseweg en Churchilllaan/Deurneseweg nog een geluidsscherm worden geplaatst.  Hiermee is de geluidshinder van treinverkeer voor  de  ruim 1000 Raillijstwoningen aanzienlijk verminderd en is de geluidsanering voor de Raillijstwoningen uitgevoerd. 

Kunt u de inhoud van dit document niet (goed) lezen? Dan kunt u via deze link een toegankelijk document aanvragen.

Woningen, gerealiseerd na 1986, dienen al te voldoen aan de strengere wetgeving. Deze woningen voldoen dan al automatisch aan het gestelde binnenniveau. Vanaf midden jaren 80 moet bij de bouw van nieuwe woningen en de aanleg van nieuwe wegen namelijk al worden voldaan aan bepaalde geluidsnormen. Het doel daarvan is dat nieuwe ontwikkelingen niet leiden tot een toename van de geluidshinder. Voor situaties die op dat moment al een te hoge geluidbelasting ondervonden is in de Wet geluidhinder een saneringsplicht opgenomen.

U komt niet meer in aanmerking voor mogelijke aanvullende gevelisolatie. Omdat uw woning gerealiseerd is na 1986 zou uw woning aan de strengere wetgeving moeten voldoen. Als u vindt dat de geluidbelasting toch te hoog is dan kunt u door een bouwkundig adviesbureau een onderzoek laten instellen naar mogelijk aanvullende maatregelen. Het treffen van extra maatregelen dient door u zelf betaald te worden.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft sinds kort subsidie ter beschikking gesteld om ook deze woningen te gaan isoleren.

De wijze waarop de sanering uitgevoerd wordt, is vastgelegd in de Handreiking gevelisolatie en saneringssubsidie, opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Kunt u de inhoud van dit document niet (goed) lezen? Dan kunt u via deze link een toegankelijk document aanvragen.

De woningen die voor een nader onderzoek in aanmerking komen staan op de zogenaamde B-lijst. Dit zijn 518 woningen.

Kunt u de inhoud van dit document niet (goed) lezen? Dan kunt u via deze link een toegankelijk document aanvragen.

Uit een, door de gemeente, opgesteld akoestisch onderzoek blijkt welke woningen in aanmerking komen voor een bouwkundig onderzoek. Dit akoestisch onderzoek is door de gemeente opgesteld en betreft de toekomstige geluidbelasting. De geluidbelastingen vanaf 61 dB komen in aanmerking voor een nader onderzoek.

 

Uw Reactie
Uw Reactie