Energietransitie in Helmond

Samen met onze inwoners bouwen we aan een duurzame, innovatieve en schone gemeente waar het nu en in de toekomst fijn wonen, werken en recreëren is. Om dit te bereiken besparen we energie en gebruiken we natuurlijke bronnen voor onze energie zoals wind, waterkracht en zon. Het op termijn aardgasvrij wonen in verschillende buurten is daarin een belangrijk onderdeel. De overgang naar deze duurzame bronnen van energie die nooit op raken noemen we de energietransitie.

Aardgasloos-klaar maken

Hoe gaan we onze gemeente de komende jaren duurzaam verwarmen? Aardgas is geen duurzame energiebron en is verantwoordelijk voor een groot deel van de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving. Stapsgewijs en buurtgericht maken we woningen aardgasvrij. Eerst door woningen voor te bereiden om op termijn van het gas af te gaan. Besparen en isoleren zijn belangrijke eerste stappen. Zodat de stap gemaakt kan worden naar aardgasvrij als alle voorzieningen, zoals alternatieve warmtebronnen, zover zijn. Dit geldt ook voor bedrijventerreinen.

Volgens het Klimaatakkoord moeten in 2050 alle woningen aardgasvrij zijn. Voor Helmond betekent dit dat tot 2030 ongeveer 8.100 bestaande woningen alvast aardgasloos zijn 

Warmtebronnen als gezamenlijke voorziening 

We zetten zoveel mogelijk warmtebronnen in als gezamenlijke voorziening. Dit is goedkoper dan individuele oplossingen. En in Helmond hebben we al warmtenet van Ennatuurlijk. Samen met Ennatuurlijk en de provincie Noord-Brabant onderzoeken we of andere duurzame bronnen zoals aquathermie voor dat warmtenet kunnen gebruiken.  

Welke wijken eerst?

Tien wijken in Helmond zijn het meest geschikt voor een nieuwe soort warmtebron. Er zijn wijkontwikkelplannen energietransitie voor deze tien wijken gemaakt. Hier liepen al nieuwe ideeën of projecten. Bijvoorbeeld vanuit de gemeente, inwoners, woningcorporaties of de eigenaar van het bestaande warmtenet.

Kaart van Helmond

Kaart van Helmond met in het groen de eerste wijken in de aanpak van alternatieve warmtevoorzieningen

Andere wijken komen later aan de beurt

Deze wijken kunnen wel al starten met aardgasvrij maken: isoleren en bewust energie besparen.

Naast enkele kleine en/of eenmans bedrijvenclusters, heeft Helmond vier grote bedrijventerreinen:

  • Bedrijventerrein Zuid Oost Brabant (BZOB),
  • Hoogeind/De Weijer,
  • Groot Schooten/Automotive Campus, en
  • Gansenwinkel/Kanaaldijk zuidwest.

Onder de bedrijventerreinen bestaat een breed draagvlak voor de energietranisitie. Daarbij zijn bedrijven geïnteresseerd om zelf te investeren en plannen uit te voeren. Stichting Bedrijventerreinen Helmond bundelt daarom de projecten onder één vlag: Smart Synergy Helmond.

Helmond Noord

Project:

  • Restwarmte
  • Rioolzuivering
  • Aarle-Rixtel (RZWI)

Status:

Bewoners zijn geïnformeerd over het eerste deel van het onderzoek. Het onderzoek loopt nu verder.  

Wilt u zelf aan de slag?

Kijk hier welke hulp u kunt krijgen. Wij helpen u graag op weg.

Wilt u advies om energie te besparen?

Ga dan naar het Energiehuis Slim Wonen. Daar krijgt u gratis informatie en onafhankelijk advies over energie besparen in uw woning. https://energiehuisslimwonen.nl/   

Op zoek naar tips en inspiratie?

In onze stad gebeurt al veel op het gebied van duurzaamheid. Kijk maar eens naar voorbeeldprojecten in Helmond en ontdek wat je zelf kunt doen. HeelHelmondDuurzaam.nl   

Bekijk hier de ontwikkelplannen per wijk in Helmond.

Uw Reactie
Uw Reactie