2022

 • Gast van de Raad

  woensdag 30 november 2022
  Wilt u meer weten over het werk van de gemeenteraad en kennismaken met raadsleden, meldt u dan aan als Gast van de Raad. Als ‘Gast van de Raad’ krijgt u een VIP-behandeling. U wordt persoonlijk ontvangen door twee raadsleden. Daarnaast maakt u kennis met de burgemeester.

 • Helmonds college presenteert begroting 2023-2026

  donderdag 6 oktober 2022
  Problemen van nú oplossen, maar wel op een manier die leidt tot structurele verbeteringen waar we ook richting 2040 de vruchten van plukken. Dat is de rode draad van de begroting die het college van B&W heeft aangeboden aan de gemeenteraad. Nieuwe en aangescherpte prioriteiten uit het Ambitieakkoord zijn in deze begroting verder uitgewerkt. Tegelijkertijd stelt het college voor om op korte termijn Helmonders te ondersteunen die het hardst worden getroffen door de huidige prijsstijgingen. Dat gebeurt via een Koopkrachtfonds van ongeveer 10 miljoen euro. Aan de precieze invulling daarvan wordt volop gewerkt.

 • Podiumbijeenkomst 4 oktober over Burgerberaad en Participatie

  maandag 19 september 2022
  De gemeenteraad houdt een informatieavond over Burgerberaad en Participatie, een zogeheten Podiumbijeenkomst. Centraal staat daarbij de vraag: hoe kunnen inwoners van Helmond meer en beter worden betrokken bij politieke besluiten over de toekomst van hun stad. U bent van harte welkom.

 • Garrelt de Graaf

  Nieuwe griffier gemeenteraad

  vrijdag 8 juli 2022
  Garrelt de Graaf (43) wordt voorgedragen als nieuwe griffier van de gemeenteraad. Het voorstel om hem aan te wijzen, wordt op 19 juli 2022 door de raad besproken. Hij start in zijn nieuwe functie op 1 oktober.

 • Jaarrekening 2021 op woensdag 15 juni aangeboden aan de gemeenteraad

  donderdag 16 juni 2022
  De Jaarrekening 2021 is op woensdag 15 juni aangeboden aan de gemeenteraad. Hiermee wordt een overzicht gegeven van de inkomsten en uitgaven die in 2021 door de gemeente zijn gedaan. Dit is de laatste Jaarrekening van dit college. Er is veel werk verzet in het afgelopen jaar en met de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de inflatie die voelbaar werd, moest er een tandje bij. Ondanks dat, sluiten we het jaar 2021 af met een positief resultaat van € 18,9 miljoen euro. Waarvan € 7,6 miljoen nodig is voor lopende zaken die in 2022 zullen worden afgerond. € 5,2 miljoen moet nog worden doorgezet naar de Peelgemeenten voor een uitkering van centrummiddelen Beschermd Wonen die door Helmond zijn ontvangen. Uiteindelijk blijft er een positief saldo over van € 6,1 miljoen.

Uw Reactie
Uw Reactie