Raadsvergaderingen

De gemeenteraad vergadert iedere eerste dinsdag van de maand in de raadzaal Boscotondo. De raads- en commissievergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom om deze bij te wonen. Ook kunt u online bekijken wanneer vergaderingen plaatsvinden, de agenda's inzien én vergaderingen terugkijken.

U kunt eventueel gebruik maken van het spreekrecht om de raadsleden toe te spreken. Dat moet dan wel over een onderwerp gaan dat op de agenda staat. U kunt maximaal 5 minuten spreken. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, meldt u dan tenminste 48 uur voor het begin van de vergadering bij de raadsgriffie .

Lees alles over de gemeenteraad

Uw Reactie
Uw Reactie