Ontwerpbestemmingsplan Helmond West - Mierloseweg 88

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het ontwerpbestemmingsplan Helmond West - Mierloseweg 88 met ingang van 29 december 2023 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Het bestemmingsplan maakt de sloop van de bebouwing aan de Mierloseweg 88, 98 en 100 mogelijk. Op de vrijgekomen percelen wordt vervolgens een appartementencomplex gerealiseerd, bestaande uit 36 appartementen.

Inzage plan

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1500BP230003-1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1.
Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Zienswijzen

Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad.
Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Helmond West - Mierloseweg 88.
Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. U kunt hiervoor bellen naar 14 0492.

 

Uw Reactie
Uw Reactie