Ontwerpbestemmingsplan Centrum III – de Waart Zuidrand

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het ontwerpbestemmingsplan Centrum III – de Waart Zuidrand met ingang van DATUM gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

 

Het plan maakt de ontwikkeling van 104 appartementen mogelijk in twee gebouwen op de locatie van de voormalige City Sporthal aan de Watermolenwal. Eén appartementengebouw wordt gerealiseerd op de bestaande parkeergarage. Het tweede appartementengebouw wordt gerealiseerd aan de voorzijde van de parkeergarage op de locatie van het huidige maaiveld parkeerterrein.

Inzage plan

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1000BP210222-1000.
Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1.
Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Zienswijzen

Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad.

Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Centrum III - de Waart Zuidrand.

Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. U kunt hiervoor bellen naar 14 0492.

Uw Reactie
Uw Reactie