Veelgestelde vragen belastingaanslag

Hier vindt u de meest gestelde vragen rondom de belastingaanslag.

U heeft per ongeluk een aanslag gemeentelijke heffingen ontvangen zonder vermelding van een adres. Dit is met het versturen van een juiste versie gecorrigeerd.

Heeft u zich mogelijk aangemeld voor Mijn Overheid? Zo ja, dan heeft u of uw partner/huisgenoot de aanslag digitaal in de berichtenbox van Mijn Overheid ontvangen.

Bent u niet aangemeld bij Mijn Overheid, belt u dan met de gemeente via 14 0492.

Dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Als blijkt dat de WOZ-waarde niet op de juiste hoogte is vastgesteld, het aantal containers niet klopt of bijvoorbeeld de tenaamstelling van de aanslag niet correct is dan kunt u dit aangeven. Een bezwaar indienen kunt u makkelijk zelf en is altijd gratis! Kijk op de pagina Belastingen hoe u bezwaar kunt maken.

De vervaldatum geeft aan vóór welke datum u de aanslag moet betalen.

Als uw inkomen te laag is om de gemeentelijke heffingen te betalen, kunt u kwijtschelding aanvragen. Alle informatie over hoe u kwijtschelding aanvraagt leest u op de pagina Kwijtschelding. U vindt er ook de formulieren om een aanvraag te doen. De formulieren kunt u ook ophalen bij de Stadswinkel.

U kunt kwijtschelding aanvragen voor aanslagen die nog niet betaald zijn en voor aanslagen die inmiddels al betaald zijn maar waarvan de laatste betaling niet ouder is dan 3 maanden.

Dan kunt u hulp vragen aan de formulierenbrigade van de LEVGroep. Meer informatie vind je op de website van de LEVGroep.

Nee, de voorwaarden voor kwijtschelding zijn niet aangepast. U vindt het rekenmodel op de pagina Belastingen.

U kunt een betalingsregeling aanvragen door te bellen met de gemeente: 14 0492.  U kunt ook een mail sturen naar invordering@helmond.nl.

Maakt u geen gebruik van automatische incasso, dan bent u verplicht om het bedrag in één keer over te maken aan de gemeente. U doet dat uiterlijk twee maanden na de ontvangst van de aanslag.