Werkwijze bij een niet (volledig) geleegde afvalbak

Hieronder leggen wij u uit wat de werkwijze is en wat de omgangsnormen zijn van ons en van de afvalinzamelaar.

Werkwijze

De inzamelaar heeft de opdracht om elke container in de belading te hangen. De container wordt dan automatisch opgenomen en omgekiept in de vrachtwagen. Bij het omkiepen wordt de container automatisch geschud. Daarna komt de container weer naar beneden en moet hij leeg zijn. Dit gebeurt allemaal automatisch. De taak van de belader is uitsluitend het erin hangen en terugzetten van de container.

Afval dat tijdens het ledigen eventueel naast de auto valt, moet door de belader worden opgeruimd.

Praktijk

Het automatisch ledigen van de containers gebeurd door een systeem dat erop getest is dat containers goed leegvallen. Met andere woorden, een container die normaal beladen is, moet onder normale omstandigheden altijd leegvallen. Gebeurt dit niet? Dan is de container verkeerd beladen. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat hij teveel is aangedrukt (bijv. luchtig afval zoals grote stukken folie) of omdat er te grote voorwerpen inzitten die blijven steken (bijv. gebogen snoeihout).

Het kan voorkomen dat bij het ledigen van de container het afval (half) loskomt bij de
laatste keer schudden, maar niet los genoeg om volledig leeg te vallen. Een gedeelte valt dan terug in de container en op dat moment zit het wel los.

Maandelijks worden in gemeente Helmond meer dan 100.000 containerledigingen uitgevoerd. Er komen gemiddeld 15 meldingen (slechts 0,01%!) per maand van containers die niet volledig zijn leeggevallen. Uit het analyseren van containers die niet volledig zijn leeggevallen blijkt dat in 99% van de gevallen een van de volgende punten de oorzaak is geweest:

 • Er werd afval in de container gedeponeerd dat klemt (bv. tempex);
 • De container was nooit schoongemaakt, het afval ging daardoor “aankoeken”;
 • Er werd plakkerig afval (bv. etensresten) zonder na te denken in de container gegooid, als dit opdroogt gaat het vastzitten (doe dit in een niet dichtgebonden plastic zak met de opening naar boven, zodat de
  lucht eruit kan zodra er iets op wordt gezet, dan heb je met dit afval nooit problemen);
 • Dichtgebonden zakken (luchtdicht) worden aangedrukt (gaan tegen de wand aankleven);
 • Te lang snoeihout wat in de container werd gebogen;
 • Vochtig afval dat met vorst (bv. bladeren bij (lichte) vorst!) in de container werd gedeponeerd;
 • Gras dat lang in de container zit of is aangeduwd;
 • Bevroren (voornamelijk gft) containers.

Van de inzamelaar wordt niet verwacht dat hij met zijn handen het afval uit de container gaat trekken. Evenmin wordt van hem verwacht dat hij de container terughangt in de belading net zolang totdat hij leeg is. Dit laatste geldt met name bij vorst, dit is een kwestie van overmacht.

Rekening houdend met de bovenstaande feiten wordt de inzamelaar niet teruggestuurd voor containers die maar gedeeltelijk zijn leeggevallen.

Let op: Niet volledig geledigde containers tellen wel mee als een lediging. En worden dus ook meegenomen in de afrekening van de restafval ledigingen.

Alternatief bij extra afval

Als u door het niet geheel leegvallen van de container een capaciteitsprobleem krijgt, kunt u, tegen betaling, gebruikmaken van de milieustraat.

Tips om te voorkomen dat het afval vast komt te zitten

 • Goed zuiver houden van de container, het afval glijdt er dan beter uit;
 • Het afval niet aan drukken;
 • Grote voorwerpen kleiner maken;
 • Geen takken “dubbelvouwen”;
 • Plakkerig afval in, niet dichtgebonden, vuilniszakken met de opening naar boven in de container plaatsen;
 • Bij gebruik van een binnenzak in de kliko (dit mag niet bij gft afval!): vouw de bovenkant niet om de container heen als hij wordt aangeboden voor het ledigen (de zak wordt dan vaak ingeklemd tussen de container en de nokken van de belading)

Tips bij vorst

Als het buiten vriest, kan ook het afval in uw container vastvriezen. Inzamelaars kunnen containers met bevroren afval niet volledig leegschudden. Hieronder enkele tips om dit te voorkomen:

 • De container schudden voor het aanbieden;
 • Vastgevroren afval van tevoren lossteken;
 • Geen vochtig afval in de container deponeren, zeker niet aan de zijkanten;
 • Plaats de container zoveel mogelijk vorstvrij (bv. in de schuur).
Uw Reactie
Uw Reactie