Rijpelberg in cijfers per 1 januari 2018

 
  aantal in wijk % in wijk % in Helmond
BEVOLKING      
leeftijd 8.183 100,0 100,0
0-14 jaar 1.445 17,7 17,2
15-29 jaar 1.427 17,4 17,7
30-44 jaar 1.864 22,8 19,1
45-54 jaar 1.276 15,6 16,4
55-64 jaar 1.303 15,9 12,7
65-79 jaar 785 9,6 13,2
80 jaar en ouder 83 1,0 3,6
       
etniciteit 8.183 100,0  100,0 
Nederlands 5.460 66,7 73,8
overig westers 1.698 20,8 13,2
Marokkaans 121 1,5 4,3
Turks 110 1,3 2,7
Surinaams/Antilliaans1) 230 2,8 1,5
overig niet-westers 564 6,9 4,6
       
huishoudens 3.534 100,0 100,0 
alleenstaande 1.090  30,8 34,4
paar zonder kinderen 1.006 28,5 28,0
paar met kinderen 1.076 30,4 28,6
eenoudergezin 345 9,8 8,6
overig huishouden 17 0,5 0,4
       
WONINGEN      
bouwwijze 3.474 100,0 100,0
eengezins 3.017  86,8 75,5
meergezins 457 13,2 24,5
koop-/huurverhouding 3.474 100,0 100,0
koop 2.345 67,5 53,3
huur 1.100 31,7 45,5
onbekend 29 0,8 1,3
bouwjaar 3.474 100,0 100,0
<1950 14 0,4 8,7
1950-1979 9 0,3 31,0
1980-1989 3.070 88,4 23,7
1990-1999 321 9,2 17,3
2000-2009 60 1,7 13,7
2010 of later 0 0,0 5,6
gemiddelde perceel oppervlakte (m²) 199 73 index 100
gemiddelde OZB-waarde (€)2) 163.670 81 index 100
       
SOCIAALECONOMISCHE KENMERKEN      
bezette banen (in de wijk)3) 1.000    
gemiddeld besteedbaar huishoudeninkomen4) 36.600 99 index 100
rapportcijfer veiligheid (in eigen buurt)5)   7,1 7,0
misdrijven verkeersveiligheid5) 156 19,1 29,0
misdrijven objectieve veiligheid/veel voorkomende criminaliteit/lichamelijke integriteit5) 227 27,7 45,7
misdrijven sociale kwaliteit (alcohol, drugs, hangjongeren)5) 159 19,4 20,4
Wmo-gebruikers6) 465 59 index 100
cliënten opvoedondersteuning6) 117 87 index 100
cliënten jeugdhulp6) 257 106 index 100
  1. Voormalige Nederlandse Antillen (incl. Aruba)
  2. OZB= Onroerende-zaakbelasting
  3. Bron: vestigingsregister, peildatum 1 april 2017. Bezette banen is het aantal banen in de wijk die bezet worden door mensen uit de wijk of daarbuiten (afgerond op 100).
  4. Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Regionaal Inkomensonderzoek (RIO, 2015)
  5. Bron: Veiligheidsmonitor 2017
  6. Bron: Eenheid Zorg en Ondersteuning (kalenderjaar 2017). Wmo= Wet maatschappelijke ondersteuning. Het aantal Wmo-gebruikers zijn gebruikers met 1 of meerdere indicaties. In het indexcijfer is het gebruik gerelateerd aan het aantal 65-plussers.