Helmond-Oost in cijfers per 1 januari 2018

 
  aantal in wijk % in wijk % in Helmond
BEVOLKING      
leeftijd 7.810 100,0 100,0
0-14 jaar 1.206 15,4 17,2
15-29 jaar 1.520 19,5 17,7
30-44 jaar 1.491 19,1 19,1
45-54 jaar 1.172 15,0 16,4
55-64 jaar 948 12,1 12,7
65-79 jaar 1.112 14,2 13,2
80 jaar en ouder 361 4,6 3,6
       
etniciteit 7.810 100,0 100,0
Nederlands 4.855 62,2 73,8
overig westers 1.258 16,1 13,2 
Marokkaans 619 7,9 4,3
Turks 456 5,8 2,7
Surinaams/Antilliaans1) 92 1,2 1,5
overig niet-westers 530 6,8 4,6
       
huishoudens 3.832 100,0 100,0 
alleenstaande 1.675 43,7 34,4 
paar zonder kinderen 970 25,3 28,0 
paar met kinderen 816 21,3 28,6 
eenoudergezin 349 9,1 8,6
overig huishouden 22 0,6 0,4
       
WONINGEN      
bouwwijze 3.793 100,0 100,0
eengezins 2.195 57,9 75,5
meergezins 1.598 42,1 24,5
koop-/huurverhouding 3.793 100,0 100,0
koop 1.084 28,6 53,3
huur 2.686 70,8 45,5
onbekend 23 0,6 1,3
bouwjaar 3.793 100,0 100,0
<1950 313 8,3 8,7
1950-1979 2.720 71,7 31,0
1980-1989 68 1,8 23,7
1990-1999 422 11,1 17,3
2000-2009 236 6,2 13,7
2010 of later 34 0,9 5,6
gemiddelde perceel oppervlakte (m²) 189 69 index 100
gemiddelde OZB-waarde (€)2) 140.678 69 index 100
       
SOCIAALECONOMISCHE KENMERKEN      
bezette banen (in de wijk)3) 1.200    
gemiddeld besteedbaar huishoudeninkomen4) 27.900 76 index 100
rapportcijfer veiligheid (in eigen buurt)5)   6,5 7,0
misdrijven verkeersveiligheid5) 274 35,1 29,0
misdrijven objectieve veiligheid/veel voorkomende criminaliteit/lichamelijke integriteit5) 458 58,6 45,7
misdrijven sociale kwaliteit (alcohol, drugs, hangjongeren)5) 218 27,9 20,4
Wmo-gebruikers6) 1.110 149 index 100
cliënten opvoedondersteuning6) 106 94 index 100
cliënten jeugdhulp6) 187 92 index 100
  1. Voormalige Nederlandse Antillen (incl. Aruba)
  2. OZB= Onroerende-zaakbelasting
  3. Bron: vestigingsregister, peildatum 1 april 2017. Bezette banen is het aantal banen in de wijk die bezet worden door mensen uit de wijk of daarbuiten (afgerond op 100).
  4. Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Regionaal Inkomensonderzoek (RIO, 2015)
  5. Bron: Veiligheidsmonitor 2017
  6. Bron: Eenheid Zorg en Ondersteuning (kalenderjaar 2017). Wmo= Wet maatschappelijke ondersteuning. Het aantal Wmo-gebruikers zijn gebruikers met 1 of meerdere indicaties. In het indexcijfer is het gebruik gerelateerd aan het aantal 65-plussers.