Wijken

Helmond heeft 11 wijken. Om allerlei activiteiten en plannen in uw wijk zo goed mogelijk te realiseren of te ondersteunen, werken uw wijkraad en uw gemeente nauw samen. We noemen dat wijkgericht werken.

Heeft u een idee voor uw wijk? Wilt u een activiteit organiseren? Of maakt u zich zorgen over dingen in uw wijk? Dan kunt u terecht bij uw wijkraad. Die pakt uw vragen en ideeën op, samen met u en de gemeente. Iedere wijk heeft een eigen wijkraad en een eigen wijkwethouder.

Uw wijk

Bekijk hier ook de website van uw wijkraad:

Wijkactieplannen

Iedere wijkraad maakt elke twee jaar samen met de vrijwilligersorganisaties in uw wijk en wijkbewoners een zogenaamd wijkactieplan. Hierin staat wat zij willen doen voor de inwoners van de wijk. Uw gemeente en de professionele organisaties in de wijk kunnen deze activiteiten ondersteunen en/of faciliteren.

Uw wijkwethouder

Uw wijkwethouder overlegt regelmatig met uw wijkraad over wat er in uw wijk speelt en over de plannen die er zijn voor uw wijk. Die kunnen van uw gemeente komen, maar ook van uw wijk zelf. Iedere wethouder is wijkwethouder van één of meerdere wijken, namelijk:

  • Erik de Vries is wijkwethouder Binnenstad en Helmond-Oost
  • Serge van de Brug is wijkwethouder Centrum en Stiphout-Warande
  • Antoinette Maas is wijkwethouder Brouwhuis en Rijpelberg
  • Harrie van Dijk is wijkwethouder Brandevoort en Helmond-West
  • Gaby van den Waardenburg is wijkwethouder Dierdonk en Helmond-Noord
  • Cathalijne Dortmans is wijkwethouder Mierlo-Hout

Eén keer per twee maanden houdt uw wijkwethouder een spreekuur. Dit wijkspreekuur geeft u de gelegenheid om in gesprek te gaan met de wethouder om onder andere vragen te stellen en ideeën of initiatieven te delen over uw wijk. In verband met de coronamaatregelen houden de wethouders tijdelijk een digitaal wijkspreekuur.

Aanmelden voor het digitale wijkspreekuur

U kunt hieronder zien wanneer er een digitaal wijkspreekuur zal plaatsvinden. Wilt aan één van de digitale wijkspreekuren deelnemen? Dan kunt u zich nu aanmelden door een mail te sturen naar communicatie@helmond.nl. Vermeld het volgende in de mail: uw naam, e-mailadres, aan welk wijkspreekuur u wilt deelnemen en het onderwerp. Vervolgens ontvangt een bevestigingsmail met een link naar de Teams vergadering. Via deze link kunt u deelnemen aan de online vergadering.  

Helmond-West
Wethouder Harrie van Dijk
Woensdag 24 juni van 18.30 tot 19.30 uur
Aanmelden kan tot woensdag 24 juni 17.00 uur

Brouwhuis & Rijpelberg
Wethouder Antoinette Maas
Woensdag 24 juni van 19.00 tot 20.30 uur
Aanmelden kan tot woensdag 24 juni 17.00 uur

Mierlo-Hout
Wethouder Cathalijne Dortmans
Woensdag 24 juni van 19.30 tot 20.30 uur
Aanmelden kan tot woensdag 24 juni 17.00 uur

Helmond-Oost
Wethouder Erik de Vries
Maandag 6 juli van 19.00 tot 20.00 uur
Aanmelden kan tot maandag 6 juli 17.00 uur

Woont u in een andere wijk? Houd dan deze pagina in de gaten voor de bekendmaking van nieuwe data.

Uw adviseurs wijkgericht werken

Uw gemeente heeft 3 adviseurs wijkgericht werken. Dat zijn:

  • Stiphout-Warande, Brandevoort, Mierlo-Hout, Helmond West: Brenda van der Donk
  • Helmond Noord, Dierdonk, Binnenstad Oost, Centrum: Stefan Schüller
  • Helmond Oost, Rijpelberg en Brouwhuis (inclusief Industriegebied Zuid): Jos Couwenberg

Wijkkalender

De wijkkalender is een particulier initiatief waaraan de meeste wijkraden en veel verenigingen deelnemen. Wilt u weten welke activiteiten er zijn in uw wijk, kijk dan op de wijkkalender.

Uw Reactie
Uw Reactie