Wijken

Helmond heeft 11 wijken. Om allerlei activiteiten en plannen in uw wijk zo goed mogelijk te realiseren of te ondersteunen, werken uw wijkraad en uw gemeente nauw samen. We noemen dat wijkgericht werken.

Heeft u een idee voor uw wijk? Wilt u een activiteit organiseren? Of maakt u zich zorgen over dingen in uw wijk? Dan kunt u terecht bij uw wijkraad. Die pakt uw vragen en ideeën op, samen met u en de gemeente. Iedere wijk heeft een eigen wijkraad en een eigen wijkwethouder.

Uw wijk

Bekijk hier ook de website van uw wijkraad:

Wijkactieplannen

Iedere wijkraad maakt elke twee jaar samen met de vrijwilligersorganisaties in uw wijk en wijkbewoners een zogenaamd wijkactieplan. Hierin staat wat zij willen doen voor de inwoners van de wijk. Uw gemeente en de professionele organisaties in de wijk kunnen deze activiteiten ondersteunen en/of faciliteren.

Uw wijkwethouder

Uw wijkwethouder overlegt regelmatig met uw wijkraad over wat er in uw wijk speelt en over de plannen die er zijn voor uw wijk. Die kunnen van uw gemeente komen, maar ook van uw wijk zelf. Iedere wethouder is wijkwethouder van één of meerdere wijken, namelijk:

  • Erik de Vries is wijkwethouder Binnenstad en Helmond-Oost
  • Jos van Bree is wijkwethouder Centrum en Stiphout-Warande
  • Antoinette Maas is wijkwethouder Brouwhuis en Rijpelberg
  • Harrie van Dijk is wijkwethouder Brandevoort en Helmond-West
  • Gaby van den Waardenburg is wijkwethouder Dierdonk en Helmond-Noord
  • Cathalijne Dortmans is wijkwethouder Mierlo-Hout

Eén keer per twee maanden houdt uw wijkwethouder een spreekuur. Dit wijkspreekuur geeft u de gelegenheid om in gesprek te gaan met de wethouder om onder andere vragen te stellen en ideeën of initiatieven te delen over uw wijk. U kunt zonder afspraak het wijkspreekuur bezoeken. U kunt hieronder zien wanneer er in april en mei 2019 een wijkspreekuur zal plaatsvinden.

Brouwhuis
Wethouder Maas
Donderdag 4 april, 19.30 uur
De Zonnesteen, Rijnlijn 91

Dierdonk
Wethouder van den Waardenburg
Woensdag 10 april, 19.30 uur
Parkzicht, Dierdonkpark 6

Mierlo-Hout
Wethouder Dortmans
Woensdag 10 april, 19.30 uur
De Geseldonk, Cederhoutstraat 44

Helmond-Oost
Wethouder de Vries
Maandag 15 april, 19.30 uur
De Lier, Van Kinsbergenstraat 1

Brandevoort
Wethouder van Dijk
Donderdag 18 april, 19.30 uur
’t Brandpunt, Biezenlaan 29

Centrum
Wethouder van Bree
Donderdag 18 april, 19.30 uur
Het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35

Helmond-Noord
Wethouder Van den Waardenburg
Woensdag 8 mei, 19.30 uur
De Boerderij, Harmoniestraat 105

Helmond-West
Wethouder Van Dijk
Donderdag 9 mei, 19.30 uur
Westwijzer, Cortenbachstraat 70

Binnenstad
Wethouder De Vries
Maandag 20 mei, 19.30 uur
’t Huukske, Willem Beringsplein 88, ingang Jan Stevenstraat

Rijpelberg
Wethouder Maas
Donderdag 23 mei, 19.30 uur
De Brem, Rijpelplein 1

Stiphout-Warande
Wethouder Van Bree
Donderdag 23 mei, 19.30 uur
De Ark, Dorpsstraat 29

Uw adviseurs wijkgericht werken

Uw gemeente heeft 3 adviseurs wijkgericht werken. Dat zijn:

  • Stiphout-Warande, Brandevoort, Mierlo-Hout, Helmond West: Brenda van der Donk
  • Helmond Noord, Dierdonk, Binnenstad Oost, Centrum: Stefan Schüller
  • Helmond Oost, Rijpelberg, Brouwhuis (inclusief Industriegebied Zuid): Frank Rietveld

Wijkkalender

De wijkkalender is een particulier initiatief waaraan de meeste wijkraden en veel verenigingen deelnemen. Wilt u weten welke activiteiten er zijn in uw wijk, kijk dan op de wijkkalender.