Wijken

Helmond heeft 11 wijken. Om allerlei activiteiten en plannen in uw wijk zo goed mogelijk te realiseren of te ondersteunen, werken uw wijkraad en uw gemeente nauw samen. We noemen dat wijkgericht werken.

Heeft u een idee voor uw wijk? Wilt u een activiteit organiseren? Of maakt u zich zorgen over dingen in uw wijk? Dan kunt u terecht bij uw wijkraad. Die pakt uw vragen en ideeën op, samen met u en de gemeente. Iedere wijk heeft een eigen wijkraad en een eigen wijkwethouder.

Uw wijk

Bekijk hier ook de website van uw wijkraad:

Wijkactieplannen

Iedere wijkraad maakt elke twee jaar samen met de vrijwilligersorganisaties in uw wijk en wijkbewoners een zogenaamd wijkactieplan. Hierin staat wat zij willen doen voor de inwoners van de wijk. Uw gemeente en de professionele organisaties in de wijk kunnen deze activiteiten ondersteunen en/of faciliteren.

Uw wijkwethouder

Uw wijkwethouder overlegt regelmatig met uw wijkraad over wat er in uw wijk speelt en over de plannen die er zijn voor uw wijk. Die kunnen van uw gemeente komen, maar ook van uw wijk zelf. Iedere wethouder is wijkwethouder van één of meerdere wijken, namelijk:

 • Erik de Vries is wijkwethouder Binnenstad.
 • Cathelijne Dortmans is wijkwethouder Mierlo-Hout.
 • Harrie van Dijk is wijkwethouder Brandevoort en Helmond-West.
 • Arno Bonte is wijkwethouder Brouwhuis
 • Gaby van den Waardenburg is wijkwethouder Helmond-Noord en Dierdonk.
 • Marita van Lierop is wijkwethouder Rijpelberg en Helmond-Oost.
 • Martijn de Kort is wijkwethouder Stiphout en Warande.

Eén keer per twee maanden houdt uw wijkwethouder een spreekuur. Dit wijkspreekuur geeft u de gelegenheid om in gesprek te gaan met de wethouder om onder andere vragen te stellen en ideeën of initiatieven te delen over uw wijk. U kunt zonder afspraak een bezoek brengen aan het wijkspreekuur.

Uw adviseurs wijkgericht werken

Uw gemeente heeft 3 adviseurs wijkgericht werken. Dat zijn:

 • Brenda van der Donk voor Brandevoort, Mierlo-Hout, Helmond-West
 • Stefan Schüller voor Helmond Noord, Dierdonk, Binnenstad Oost, Centrum (inclusief Industriegebied Zuid)
 • Fleur Mans voor Helmond-Oost, Brouwhuis, Rijpelberg, Stiphout-Warande

Wijkkalender

De wijkkalender is een particulier initiatief waaraan de meeste wijkraden en veel verenigingen deelnemen. Wilt u weten welke activiteiten er zijn in uw wijk, kijk dan op de wijkkalender.

Overzicht wijkspreekuren januari en februari

U kunt zonder afspraak een bezoek brengen aan het wijkspreekuur.

 

In januari en februari staan de volgende wijkspreekuren gepland:

 • Stiphout: met wethouder de Kort op woensdag 18 januari van 19.00 - 20.00 uur in huiskamer de Ark (Dorpsstraat 29);
 • Helmond-West: met wethouder Van Dijk op donderdag 19 januari van 18.30 – 19.30 uur in De Westwijzer (Cortenbachstraat 70);
 • Helmond-Oost: met wethouder Van Lierop op donderdag 19 januari van19.00 – 20.00 uur in De Lier (Van Kinsbergenstraat 1);
 • Brandevoort: met wethouder Van Dijk op donderdag 19 januari van20.00 – 21.00 uur in ʻt Brandpunt (Biezenlaan 29);
 • Mierlo-Hout: met wethouder Dortmans op woensdag 1 februari van19.30 uur – 20.30 uur in De Geseldonk (Cederhoutstraat 44);
 • Helmond-Noord: met wethouder Van den Waardenburg op woensdag 1februari van 19.00 - 20.00 uur in De Schabbert (Nachtegaallaan 215);
 • Dierdonk: met wethouder Van den Waardenburg op woensdag 1 februari van 20.15 - 21.15 uur in Parkzicht (Dierdonkpark 6);
 • Rijpelberg: met wethouder Van Lierop op donderdag 9 februari van19.00 – 20.00 uur in De Brem (Rijpelplein 1);
 • Binnenstad: met wethouder De Vries op maandag 13 februari van19.00 - 20.00 uur in Huis voor de Binnenstad (Heistraat 125);
 • Centrum: met wethouder De Vries op maandag 13 februari van20.15 - 21.15 uur in Buurthuis St. Anna (Hoogeindsestraat 24).

Woont u in een andere wijk?

Houd dan www.helmond.nl/wijkspreekuren voor een overzicht van de geplande wijkspreekuren.

Uw Reactie
Uw Reactie