Wet adviesrecht

Met ingang van 1 januari 2021 is de wet adviesrecht gemeenten in werking getreden. Wij doen hier ook aan mee. Deze nieuwe wet regelt dat gemeenten drie maanden nadat schuldenbewind is ingesteld de rechter mogen adviseren of een inwoner het beste kan worden geholpen door voortzetting van het bewind, of door een lichtere vorm van gemeentelijke ondersteuning.

Bent u een bewindvoerder die:

  • nog niet bij ons bekend is én
  • waarbij de rechtbank heeft aangegeven dat u een onderbewindstelling moet melden bij de gemeente?

Dan leest u hieronder wat u moet doen en hoe het werkt.

Wat wordt er van u verwacht?

Op grond van art. 432a lid 4 BW bent u verplicht binnen 2 weken na de uitspraak aan ons te melden dat schuldenbewind is uitgesproken. De rechtbank Oost-Brabant vermeldt dit ook in de beschikking onderbewindstelling.

Hoe maakt u een melding?

  • De beschikking onderbewindstelling mailt u naar schulddienstverlening@helmond.nl.
  • In het onderwerp neemt u op: Adviesrecht BM nummer .......
  • In de begeleidende mail kunt u eventueel uw eigen kenmerknummer vermelden. Dan zorgen wij dat uw kenmerknummer ook in de verdere correspondentie wordt vermeld.

Wat kunt u van ons verwachten?

In artikel 432a lid 2 BW staat dat u binnen 3 maanden het plan van aanpak en de boedelbeschrijving aan moet leveren. Conform artikel 432a lid 5 BW brengt de gemeente na ontvangst van deze gegevens binnen 4 weken een advies uit.

Vragen?

Bel of mail ons gerust als u vragen heeft. We helpen u graag. Vragen kunt u mailen naar schulddienstverlening@helmond.nl. U kunt natuurlijk ook bellen, elke werkdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur. Het telefoonnummer is 14 0492. In het keuzemenu kiest u voor optie 2.

Uw Reactie
Uw Reactie