Vuurwerk

Het is in Helmond verboden om vuurwerk en carbid af te steken tijdens de jaarwisseling.

Landelijk vuurwerkverbod

Door het coronavirus is de werkdruk in de ziekenhuizen erg hoog. Het afsteken van vuurwerk zorgt jaarlijks voor extra drukte op de Spoedeisende Hulp en in de huisartsenposten. Daarom heeft het kabinet besloten dat deze jaarwisseling geen vuurwerk verkocht en afgestoken mag worden. Meer informatie over het vuurwerkverbod vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Ondersteuningsmogelijkheden ondernemers

Bent u vuurwerkverkoper en heeft u vanwege het vuurwerkverbod ondersteuning nodig? Op de website van de Rijksoverheid leest u informatie over een passende compensatie voor vuurwerkondernemers.

Vuurwerkoverlast? Meld het bij ons. Bij spoed of een levensbedreigende situatie belt u altijd 112.

Vuurwerkapp

U kunt vuurwerkoverlast melden via de vuurwerkapp Mobile Alert (van Intergraph Corporation). De app kunt u downloaden via Appstore en Google Play.

In de app kunt u aangeven op welke locatie u vuurwerk hoort of ziet. U kunt ook foto’s of filmbeelden toevoegen.

Melding online doorgeven

Ook kunt u een melding maken van vuurwerkoverlast op onze website. Klik hier om online een melding van vuurwerkoverlast te maken.

Anoniem melden

U kunt ook een anonieme melding doen via de website van Meld Misdaad Anoniem of telefonisch via 0800-7000.

Met uw melding brengen wij hotspots snel in beeld. Zo kunnen we gericht de overlast aanpakken.

U ontvangt geen reactie op uw melding via de vuurwerkapp of via Meld Misdaad Anoniem. U krijgt als u dit wenst wel een reactie op uw melding via het online formulier.

Heeft u een vermoeden van opslag of handel in illegaal vuurwerk? Dit meldt u bij de politie, op telefoonnummer 0900-8844.

Vuurwerkschades aan speeltoestellen, prullenbakken, ondergrondse containers kunt u online bij ons melden of via telefoonnummer 14 0492.

Afgelopen zomer onderzochten we hoe u denkt over het afsteken van vuurwerk. In totaal vulden 3.787 inwoners de vragenlijst in. Bekijk hier de resultaten van het onderzoek. Dit jaar is er een landelijk vuurwerkverbod om de druk in de ziekenhuizen te ontlasten. Volgend jaar kijken we of de uitkomsten van de enquête mogelijk gevolgen heeft voor de regels rond vuurwerk in Helmond.

Carbidschieten is verboden in Helmond, net zoals het in bezit hebben en vervoeren ervan in de openbare ruimte.

Het is binnen de gemeente verboden om ballonnen op te laten in de open lucht. Het verbod geldt voor wensballonnen en ballonnen gevuld met gas, zoals helium. Klik hier voor meer informatie over het oplaten van ballonnen.

U mag geen vuur stoken in de openlucht. U kunt hiervoor schriftelijk een ontheffing bij ons aanvragen. Het verbod geldt niet voor rookwaren, kaarsen en vuur voor bakken en braden, als dit niet gevaarlijk is voor de omgeving. In bossen en natuurgebieden kan bijvoorbeeld een rookverbod gelden. Klik hier voor het aanvragen van een ontheffing.

Uw Reactie
Uw Reactie