Vuurwerk

Vuurwerk afsteken mag alleen van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. U kunt vuurwerk kopen op de laatste drie werkdagen van het jaar. De verkoopdagen in 2023 zijn op donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 december.

Overlast van vuurwerk melden

Telefoonnummer

Bij

112

Bel direct 112 bij verdachte en gevaarlijke situaties.

0900-8844 (politie)

Geen spoed, wel politie. Wanneer vuurwerkoverlast NU aan de gang is én je zicht hebt (gehad) op de veroorzakers. En bijvoorbeeld verdenking van illegale vuurwerkopslag.

14 0492 (gemeente)

Bij overlast of vernieling. Wanneer het langer geleden is of de exacte locatie niet duidelijk is.

0800-7000

Meld Misdaad Anoniem (bij vermoeden van opslag of handel in illegaal vuurwerk)

Meld bij de politie 

De gemeente Helmond probeert overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Helaas kunnen wij niet op alle meldingen afgaan. Het zijn er teveel en vaak zijn de daders alweer vertrokken voordat wij zijn aangekomen. U helpt ons door zoveel mogelijk informatie te geven in uw melding, zoals: plek, tijdstip, aantal personen, namen of signalement. Blijf melden, wij passen onze inzet / surveillance aan op de gebieden waar de overlast het grootst is.

Handhaving

Onze handhavers (boa’s) zijn opgeleid, bevoegd en uitgerust om te handhaven in situaties waar zij blootgesteld worden aan een minimaal gevaar voor geweld en gevaarlijke stoffen.

Helaas is er bij vuurwerkoverlast vaak sprake van zwaar en illegaal vuurwerk, waarbij onze collega's een reëel risico lopen op gehoor- en andere letselschade. Onze handhavers hebben slechts beperkte mogelijkheden en bevoegdheden om in escalerende situaties gewenst gedrag af te dwingen. Bij groter gevaar en geweld zijn zij aangewezen op de inzet van politie.

Als gemeente, en werkgever, hebben wij een verantwoordelijkheid onze medewerkers handhaving te beschermen tegen situaties waarvoor zij niet bevoegd zijn en hun veiligheid niet valt te waarborgen.

 • We gaan regelmatig naar de plekken waar veel overlast is. Wekelijks bepalen wij welke plekken dat zijn. Dat doen we op basis van meldingen zoals die van u, en van signalen uit de wijk.
 • Op deze plekken werken handhavers, jongerenwerk en de politie samen om overlast te voorkomen.
 • We organiseren voorlichtingsbijeenkomsten voor jongeren op scholen en buurthuizen. Dat doen we samen jongerenwerk en Stichting Halt.

Er zijn in Helmond tijdens de jaarwisseling 2023–2024 acht vuurwerkvrije zones. In deze gebieden mag u ook tijdens de jaarwisseling geen vuurwerk afsteken. We doen een beroep op iedereen om rekening met elkaar te houden en verantwoordelijkheid te nemen voor de vuurwerkvrije zones. Zo wordt de overlast voor patiënten, ouderen en dieren zoveel mogelijk beperkt.

Dit zijn de vuurwerk vrije zones:

 • De omgeving van het Elkerliek ziekenhuis
 • Het dierenpark in de Warande
 • Dierenpark de Rippertin de wijk Rijpelberg
 • Dierenpark Hortensiapark in de wijk Helmond-Oost
 • Woonzorgcentum Rivierenhof
 • Verzorgingstehuis de Pannehoeve
 • Woonzorgcentrum Savant Alphonsus
 • Zorgcentrum Keyserinnedael

Vuurwerk gekocht bij een officieel verkooppunt in Nederland, is over het algemeen legaal vuurwerk. Legaal vuurwerk is ook te herkennen aan de verpakking. Vuurwerk gekocht bij een officieel verkooppunt in Nederland, is over het algemeen legaal vuurwerk. Legaal vuurwerk is ook te herkennen aan de verpakking. 

Daarop staat: 

 • 'Geschikt voor particulier gebruik'
 • informatie fabrikant 
 • artikeljaar en productiejaar 
 • tekst of afbeelding over effect vuurwerk na het afsteken 

In de verpakking zit een Nederlandse handleiding. 

Ontbreekt deze informatie? Dan is er kans dat het vuurwerk illegaal is. Dat vuurwerk kan gevaarlijk zijn. Het bezit en afsteken van illegaal vuurwerk is bovendien strafbaar. Heeft u een vermoeden van opslag of handel in illegaal vuurwerk? Dit meldt u bij de politie, op telefoonnummer 0900-8844.

Carbidschieten is verboden in Helmond, net zoals het in bezit hebben en vervoeren ervan in de openbare ruimte.

Het is binnen de gemeente verboden om ballonnen op te laten in de open lucht. Het verbod geldt voor wensballonnen en ballonnen gevuld met gas, zoals helium. Klik hier voor meer informatie over het oplaten van ballonnen.

U mag geen vuur stoken in de openlucht. U kunt hiervoor schriftelijk een ontheffing bij ons aanvragen. Het verbod geldt niet voor rookwaren, kaarsen en vuur voor bakken en braden, als dit niet gevaarlijk is voor de omgeving. In bossen en natuurgebieden kan bijvoorbeeld een rookverbod gelden. Klik hier voor het aanvragen van een ontheffing.

Vuurwerk kopen mag als u 16 jaar of ouder bent. U kunt vuurwerk kopen op de laatste drie werkdagen van het jaar. De verkoopdagen in 2023 zijn op donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 december. Omdat 31 december op een zondag valt, geldt dit niet als verkoopdag. Dit is landelijk bepaald.

Fop- en schertsvuurwerk (categorie F1, ook wel kindervuurwerk genoemd) mag u het hele jaar kopen en afsteken als u 12 jaar of ouder bent. Het afsteken van fop en schertsvuurwerk is het gehele jaar toegestaan, tenzij dit overlast voor de buurt veroorzaakt.

Uw Reactie
Uw Reactie