Vrijwilligersverzekering

Wij vinden vrijwilligers en mantelzorgers erg belangrijk en wij hechten veel waarde aan iedereen die zich belangeloos inzet voor anderen. Wij vinden het vervelend als er dan niet verwacht en onbedoeld schade ontstaat bij de uitvoering van deze vrijwilligerswerkzaamheden.

Daarom hebben wij via Centraal Beheer de VNG-vrijwilligerspolis met uitgebreide dekking afgesloten. Met de VNG Vrijwilligersverzekering bent u verzekerd tegen de meest voorkomende schades. Hierop kan gratis een beroep gedaan worden. Op deze pagina leest u meer informatie over de spelregels. Hier vindt u ook alle informatie en het schadeformulier.

Let op: deze verzekering is een aanvulling op uw eigen verzekering. Uw eigen verzekering gaat altijd voor. Dit noemen we een secundaire dekking. Deze secundaire dekking geldt voor alle verzekeringen, behalve voor de ongevallenverzekering.

Bent u vrijwilliger en heeft u schade?

Als u schade heeft kunt u het ingevulde schadeformulier mailen naar verzekeringen@helmond.nl. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. 

Let op: ga eerst na of u de schade kan melden op een eigen verzekering of op een verzekering van de organisatie.

Wij melden de schade bij Centraal Beheer en de schadebehandelaar neemt dan contact op met u of de organisatie. Als de schade is afgehandeld, meldt Centraal Beheer dit zowel aan u als aan ons.

Veelgestelde vragen

Als vrijwilliger bent u verzekerd als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U verricht voor anderen of de samenleving werkzaamheden bij:
  • een sociaal belang behartigende instelling of
  • een (coöperatieve) vereniging of stichting, of
  • een algemeen nut beogende instelling.
   Let op: de (coöperatieve) vereniging, stichting of instelling moet een sociaal maatschappelijk belang dienen.
 • U heeft geen persoonlijk, financieel of commercieel belang of gewin bij de werkzaamheden
 • U doet de werkzaamheden niet voor uw beroep
 • U bent niet in loondienst bij de (coöperatieve) vereniging, stichting of instelling
 • De vergoeding die u voor het werk krijgt, is een vrijwilligersvergoeding volgens de regeling van de Belastingdienst
 • Uw vrijwilligerswerk mag niet in de plaats van een betaalde baan op de arbeidsmarkt komen
 • De VNG Vrijwilligersverzekering biedt geen dekking voor vrijwilligers bij de brandweer en de politie.

Ik ben ouder van een jeugdspeler en ga als chauffeur mee naar uitwedstrijden. Ben ik dan verzekerd onder de VNG Vrijwilligersverzekering?

Ja, hier is sprake van een maatschappelijk belang. Let op: Uw eigen verzekering (bijvoorbeeld autoverzekering) gaat voor.

Is er een leeftijdsgrens voor mij als vrijwilliger?

Nee, er is geen leeftijdsgrens.

Mag ik als vrijwilliger een vergoeding krijgen voor mijn werkzaamheden?

Ja, dat mag. Zolang de vergoeding binnen de grenzen blijft die de Belastingdienst hiervoor hanteert.

Valt vrijwilligerswerk voor een coöperatie, VvE of winkeliersvereniging of woningcorporatie onder deze verzekering ?

Nee. Hier is geen sprake van een maatschappelijk belang voor de samenleving. Het is belangrijk dat u zelf goede afspraken over de werkzaamheden maakt.

Ik voer als vrijwilliger campagne voor een politieke partij en/of voor het stembureau binnen de gemeente. Ben ik verzekerd?

Ja, wij zien dit als maatschappelijk belang. Let op: Heeft u al een verzekering? Dan gaat die voor.

Is schade door een vrijwilliger toegebracht aan eigendom van de vereniging, stichting of organisatie waarvoor hij vrijwilligerswerk doet, verzekerd?
Nee. Schade aan eigen spullen van de vereniging, stichting of organisatie is niet verzekerd,

Ben ik als vrijwilliger verzekerd voor schade als ik gebruik maak van mijn eigen auto en deelneem aan het verkeer?
Ja, als de schade is ontstaan tijdens de vrijwilligerswerkzaamheden. Let op: uw eigen autoverzekering gaat voor.

Als ik spullen, bijvoorbeeld gereedschap, van vrienden leen om mijn vrijwilligerswerk te kunnen doen, zijn die dan verzekerd?
Ja, er gelden wel belangrijke spelregels bij beoordeling van de dekking van die schade. Zie rubriek 3a en 3b in de voorwaarden. Ga voor een volledig overzicht van de voorwaarden naar de website van Centraal Beheer.

Moet ik me als vrijwilliger, organisatie en vereniging of stichting aanmelden voor de verzekering?
Nee, dat is niet nodig. Ook is een urenregistratie niet nodig.

Moet mijn vereniging, organisatie of stichting zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?
Nee, wel moet er sprake zijn van een min of meer georganiseerd verband.

Kan ik als vrijwilliger zelf een kopie van de polis ontvangen?
Nee. De overeenkomst wordt gesloten tussen de gemeente en Centraal Beheer.

Dekt de verzekering de risico’s af die voortkomen uit de nieuwe wetgeving?
De Eerste Kamer heeft op 10 november 2020 de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (wet WBTR) aangenomen. Deze wet gaat formeel in op 1 juli 2021 en heeft gevolgen voor clubbestuurders.
De wet is bedoeld om de regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen goed te regelen. Vanaf 1 juli wijzigen de volgende punten:

 • sportbestuurders worden persoonlijk hoofdelijk aansprakelijk;
 • besturen moeten een aantal zaken goed regelen, zoals: stemrecht, belet, toezicht en financieel bestuur en
 • clubs moeten afspraken statutair via de notaris laten vastleggen.

Als een bestuurder zich na 1 juli 2021 niet houdt aan de regels van de wet WBTR en dat leidt tot bestuurdersaansprakelijkheid dan is er secundaire dekking (vangnet) op het onderdeel bestuurdersaansprakelijkheid van de VNG Vrijwilligersverzekering voor de vrijwillige bestuurder/toezichthouder.

Hebben wij als vereniging een eigen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering nodig?
De dekking op de vrijwilligersverzekering is € 500.000,- maximaal per jaar voor alle verzekerden bij elkaar. Uw eigen balanstotaal mag niet meer dan € 500.000,- bedragen.

Wilt u specifiek een oplossing voor uw eigen vereniging en geen afhankelijkheid dan blijft een eigen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering noodzakelijk.

Ik ga als vrijwilliger uit een verzekerde gemeente vrijwilligerswerk doen in een onverzekerde gemeente. Valt dit ook onder de dekking?
Vrijwilligers uit een verzekerde gemeente die vrijwilligerswerk gaan doen in een andere gemeente, zijn verzekerd op de polis van de woongemeente. 

Kan ik de aansprakelijkheidsverzekering van mijn vereniging of stichting opzeggen?
Een vereniging of stichting loopt zelf ook het risico aansprakelijk gesteld te worden. Denk bijvoorbeeld aan een dakpan die van het verenigingsgebouw op het hoofd van een bezoeker valt. Of een monteur die uitglijdt op de kantinevloer die net gedweild is. Dit is niet verzekerd onder de VNG Vrijwilligersverzekering.

Ook is een claim die bij de organisatie komt te liggen en waar geen vrijwilliger bij betrokken is niet gedekt.

Hiervoor moet uw vereniging of stichting een eigen aansprakelijkheidsverzekering regelen. Kijk voor meer informatie op de website van Centraal Beheer.

Uw Reactie
Uw Reactie