Vragen van raadsleden

Raadsleden kunnen schriftelijke vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders om opheldering te krijgen over een bepaald onderwerp. Deze vragen worden hieronder gepubliceerd. Wanneer het college antwoord heeft gegeven, wordt dat antwoord samen met de vragen gepubliceerd. Het document krijgt dan de aanduiding VA (Vraag-Antwoord).

Uw Reactie
Uw Reactie