Vragen van raadsleden

Raadsleden kunnen schriftelijke vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders om opheldering te krijgen over een bepaald onderwerp. Deze vragen worden hieronder gepubliceerd. Wanneer het college antwoord heeft gegeven, wordt dat antwoord samen met de vragen gepubliceerd. Het document krijgt dan de aanduiding VA (Vraag-Antwoord).

U vindt de raadsvragen en antwoorden van de gemeente Helmond op de website notubiz.nl

Hieronder vindt u het archief Vraag en Antwoord van 2022 en eerder;

Uw Reactie
Uw Reactie