Voorjaarsnota 2017

De gemeenteraad heeft op donderdag 1 juni de Voorjaarsnota 2017 vastgesteld. Daarbij zijn 4 moties aangenomen.

De raad heeft op 1 juni de Voorjaarsnota vastgesteld. De nota geeft de grote lijnen aan voor de begroting voor 2018. Die begroting wordt in november van dit jaar opgesteld. Dit is min of meer het "huishoudboekje" van de gemeente: er wordt aangegeven welke inkomsten verwacht worden en waar de gemeente het beschikbare geld aan uit wil geven.

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota horen de volgende stukken:

Voorjaarsnota
Aanbiedingsbrief
Presentatie

Algemene informatie over de Voorjaarsnota en de begroting

Uw Reactie
Uw Reactie