Urgentieregeling sociale huurwoningen

Per 1 januari 2016 geldt er één urgentieregeling voor sociale huurwoningen in Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. Dit zijn de gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE).

In het SGE zijn de volgende woningcorporaties werkzaam: Bergopwaarts, Compaen, Helpt Elkander, ’thuis, Trudo, Volksbelang, woCom, Woonbedrijf, Wooninc. en Woonpartners werken samen om deze regeling uit te voeren voor woningzoekenden in deze gemeenten.

Komt u in aanmerking?

Niet iedereen krijgt urgentie. U moet op zijn minst aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • u zit in een noodsituatie waar u niets aan kunt doen
  • u heeft binnenkort geen dak meer boven uw hoofd
  • u heeft een woning nodig maar u kunt zelf geen andere woning kopen of huren
  • u bent 18 jaar of ouder;
  • uw (gezamenlijke) verzamelinkomen is op jaarbasis lager dan € 36.165 (prijspeil 2017);
  • u bent ingeschreven als woningzoekende bij Wooniezie en bij Woonbedrijf;
  • u heeft actief naar een woning gezocht en doet dit nog steeds;
  • u (of uw partner) heeft geen woningaanbod geweigerd;
  • u (of uw partner) heeft niet eerder onder dezelfde omstandigheden urgentie gekregen die vervallen of ingetrokken is;
  • u (of uw partner) staat niet geregistreerd op de Sancties & Kansenlijst of blokkadelijst van de corporaties.

Uw situatie bepaalt ook wáár u uw urgentieaanvraag moet indienen (gemeente of woningcorporatie).  Hieronder leest u waar u urgentie kunt aanvragen.

 
Situatie Urgentie Aan te vragen bij
U verleent of ontvangt mantelzorg Maatschappelijke urgentie Een van de woningcorporaties in het SGE
U heeft kinderen die voor huisvesting aangewezen zijn op uw woning. U kunt alleen door omstandigheden niet meer in de woning blijven. Maatschappelijke urgentie Een van de woningcorporaties in het SGE
U kunt vanwege psychische problemen niet goed functioneren in uw woonomgeving. Medische urgentie Een van de woningcorporaties in het SGE
U heeft een acuut medisch probleem waarvoor u aangepaste woonruimte nodig heeft. Medische urgentie WMO Een van de gemeenten in  het SGE
 
U zoekt een andere woning als gevolg van een sociaal plan bij herstructurering.
Volkshuisvestelijke urgentie Een van de woningcorporaties in het SGE
Uw woning is opgekocht door de gemeente voor openbare werken. Volkshuisvestelijke urgentie Een van de gemeenten van het SGE
U stroomt uit een instelling met intramurale setting. Sociale urgentie Een van de gemeenten van het SGE
U stroomt uit een blijf-van-mijn-lijf huis Sociale urgentie Een van de gemeenten van het SGE

Bij het indienen van de aanvraag betaalt u € 45,-. U krijgt dit bedrag alleen terug als u urgentie wordt toegewezen.

Lukt urgentie niet?

Er zijn verschillende andere mogelijkheden om op relatief korte termijn aan woonruimte te komen. Ga naar de websites van de corporaties en kijk naar de mogelijkheden voor flexwonen of ga naar de website van Wooniezie.