Tweede Kamerverkiezingen 2023

Op woensdag 22 november 2023 vinden de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen plaats. Tijdens deze verkiezingen kiest u mee wie er in de Tweede Kamer komt. De stembureaus zijn op 22 november open van 7.30 tot 21.00 uur.  Op deze pagina vindt u meer informatie over de verkiezingen en hoe u kunt stemmen.

Help bij de verkiezingen

Stembureauleden en stemmentellers maken het mogelijk dat inwoners van onze gemeente hun stem kunnen uitbrengen. Hun hulp is daarom onmisbaar op deze dagen.

Wilt u ook helpen bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer? Ga dan naar www.mijnstembureau-helmond.nl. En geef door waar u zou kunnen helpen.

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen kiest u wie er in de Tweede Kamer komt. In de Tweede Kamer zitten 150 leden. Zij beslissen de komende 4 jaar over de regels in Nederland en waar de regering geld aan uitgeeft. Zo beslissen zij bijvoorbeeld over regels voor het klimaat, veiligheid en hoeveel belasting er betaald moet worden.

Meer weten over de Tweede Kamerverkiezingen? ProDemos verzorgt altijd begrijpelijke informatie over de verkiezingen.

Wie mogen stemmen?  

U mag stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen onder de volgende voorwaarden:  

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit.  
  • U bent 18 jaar of ouder.  
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht. 

  Meer hierover leest u op de website van de kiesraad. 

Waar kunt u stemmen?

U kiest zelf bij welk stembureau in Helmond u stemt. Op uw stempas staat het adres van een stembureau bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Binnenkort maken we alle stemlocaties in Helmond bekend.

Hoe kunt u zich legitimeren?  

Als u gaat stemmen, bent u verplicht om de stempas en een legitimatiebewijs mee te nemen naar het stembureau. Een legitimatiebewijs is een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs. Dit document mag voor deze verkiezingen tot maximaal vijf jaar verlopen zijn (tot 23 november 2018). Zonder stempas én legitimatiebewijs kunt u niet stemmen.   

Wilt u stemmen in een andere gemeente? 

Als u op de dag van de stemming in een andere gemeente wilt stemmen, dan heeft u een kiezerspas nodig. Deze kunt u tot 5 dagen vóór de verkiezingen aanvragen 

Een link voor het digitaal aanvragen van een kiezerspas met uw DigiD is binnenkort hier beschikbaar. Meer informatie over de kiezerspas vindt u op de website van de Kiesraad. 

Ook kunt u een kiezerspas aanvragen in de Stadswinkel. Dat kan tot dinsdag 21 november 12.00 uur. 

Wilt u stemmen vanuit het buitenland?

Heeft u de Nederlandse nationaliteit en verblijft u in het buitenland tijdens de verkiezingen, bijvoorbeeld voor een vakantie? U kunt dan iemand anders machtigen. Daar leest u meer over bij de vraag 'Kunt u niet zelf naar het stembureau komen?' 

Bent u tijdens de verkiezingen niet in de gemeente? Of bent u ziek? U kunt aan iemand vragen om namens u te stemmen (te machtigen). Bijvoorbeeld uw partner, kind of buurvrouw. U kunt op twee manieren machtigen; via een machtigingsformulier en via uw stempas (onderhands volmacht). Aan het machtigen zijn voorwaarden verbonden.  

  • Machtigingsformulier
    Deze vraagt u aan als u iemand wilt machtigen nog voordat u uw stempas krijgt. Of als u een kiezer wilt machtigen die niet in de gemeente Helmond woont.  
  • Een onderhandse volmacht   
    Geef een onderhandse volmacht aan een kiezer die in dezelfde gemeente stemt. Vul hiervoor het gedeelte van de stempas aan de achterkant in.  

Onderhandse volmacht op de achterkant van uw stempas  

Als u niet zelf kunt stemmen, kunt u iemand anders voor u laten stemmen via de onderhandse volmacht achter op uw stempas. U regelt een onderhandse volmacht als volgt:  

Vul op de achterkant van uw stempas (bij volmachtbewijs) de gegevens in van de persoon die voor u gaat stemmen. Zet uw handtekening.  

Laat de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) ook de achterkant van uw stempas ondertekenen. Hiermee zet u uw stempas om in een volmacht.  

Geef uw volledig ingevulde en ondertekende stempas en (een kopie van) uw identiteitsbewijs, dat maximaal 5 jaar verlopen mag zijn, mee aan de persoon die voor u gaat stemmen. Dit mag ook een digitale kopie zijn op bijvoorbeeld een tablet of smartphone. De foto en de handtekening moeten wel goed zichtbaar zijn.  

Schriftelijke volmacht  

Wanneer u niet zelf uw stempas kunt ontvangen, omdat u bijvoorbeeld in het buitenland bent. Of u weet nu al dat u op 22 november zelf niet kunt gaan stemmen, dan kunt u iemand schriftelijk machtigen.  

Print het machtigingsformulier uit en vul het in. Degene die namens u gaat stemmen ondertekent het formulier ook. Dit formulier vindt u op deze website.

Stuur het formulier daarna terug naar de gemeente Helmond of lever het uiterlijk 17 november 2023 om 17:00 uur in bij het gemeentehuis.  

U kunt een schriftelijke machtiging vanaf 9 november ook digitaal aanvragen. De link hiervoor is 9 november op deze pagina te vinden.

Degene die u heeft gemachtigd, ontvangt een volmachtsbewijs. Hiermee kan hij/zij namens u een stem uitbrengen. Dat moet hij/zij doen tegelijkertijd met het uitbrengen van de eigen stem. Uw eigen stempas wordt ongeldig verklaard.  

Maximaal 2 volmachten 

U mag als kiesgerechtigde maximaal drie stemmen uitbrengen. Dus uw eigen stem en maximaal twee stemmen namens iemand anders. Deze stemmen brengt u tegelijkertijd uit. De gemachtigde overhandigt het volmachtbewijs of de onderhandse stempas aan het stembureau. Ook controleert het stembureau de identiteit en stempas voor het stemmen.  

De gemeente Helmond vindt het belangrijk dat iedereen gemakkelijk kan stemmen. Ook als dat lastig is vanwege een beperking of ziekte. Alle stembureaus zijn rolstoeltoegankelijk en Stembureau Bibliotheek Helmond is speciaal ingericht voor mensen met een visuele beperking. Ook biedt de gemeente extra ondersteuning in de vorm van gratis vervoer van en naar een stembureau met Taxbus.  

Meer informatie over stemmen met een stemmal en soundbox vindt u via deze link.

Hoe vraagt u het gratis vervoer aan? 

Om uw rit te boeken belt u met 0800 0234 795 en geeft u aan dat u een rit naar een stembureau wil boeken. Dit doet u bij voorkeur enkele dagen vóór de verkiezingsdag. De telefonisten nemen samen met u de ritgegevens door en boeken uw heen- en terugrit naar en van het door u gewenste stembureau. Uiteraard kunt u eventuele hulpmiddelen of een begeleider meenemen. Er zijn voor u (en uw begeleider) geen kosten verbonden aan de verkiezingsritten. 

Heeft u vragen over de toegankelijkheid van een stembureau of wilt u hulp bij het kiezen van een voor u geschikt stembureau? Neem dan contact op door een mail te sturen naar verkiezingen@helmond.nl .

Uiterlijk 8 november ontvangt u uw stempas. Vanaf 9 november kunt u een vervangende stempas aanvragen. Tot uiterlijk dinsdag 21 november 12.00 uur kunt u bij de Stadswinkel een vervangende stempas aanvragen. Neem in dat geval wel uw identiteitsbewijs mee. Tot uiterlijk vrijdag 17 november 17.00 uur kunt u dit verzoek ook digitaal indienen  

Een link voor het digitaal aanvragen van een stempas met uw DigiD is binnenkort hier beschikbaar.     

Mocht u alsnog uw oude stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet meer stemmen; dat kan  alleen met de nieuwe stempas.   

Verklaringen van ondersteuning 

Doet uw partij voor het eerst mee aan de Tweede Kamerverkiezingen? Of heeft uw partij bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen geen zetel behaald? Dan moet u op de dag kandidaatstelling minimaal 30 ondersteuningsverklaringen per kieskring inleveren bij het centraal stembureau (de Kiesraad). De kiesgerechtigde moet de ondersteuningsverklaring afleggen in de gemeente waar hij als kiezer geregistreerd staat. Meer informatie hierover leest u op de website van de Kiesraad. 

Kiesgerechtigden die in Helmond als kiezer geregistreerd staan en uw partij willen ondersteunen, moeten naar de stadswinkel komen en daar de verklaring ondertekenen. Dit kan vanaf 25 september tot en met 9 oktober bij de afdeling burgerzaken. De ondersteuner moet een geldig legitimatiebewijs meenemen. 

Op uw stempas staat het adres van een stembureau bij u in de buurt, maar u kunt zelf kiezen bij welk stembureau u stemt. Op waarismijnstemlokaal.nl vindt u een duidelijk overzicht van alle locaties. 

Uw Reactie
Uw Reactie