Statushouders in Helmond

Elke gemeente in Nederland is verplicht om vluchtelingen met een verblijfsvergunning te huisvesten. Deze vluchtelingen noemen we vergunninghouders of statushouders. Zij hebben toestemming om in Nederland te blijven. Het Rijk bepaalt ieder half jaar hoeveel statushouders elke gemeente moet opnemen. Hoe groter het aantal inwoners van een gemeente, hoe meer statushouders de gemeente krijgt toegewezen. 

Omdat op dit moment onvoldoende woningen beschikbaar zijn voor statushouders, hebben de gemeenten in het stedelijk gebied rondom Eindhoven afspraken gemaakt over de huisvesting. Er is afgesproken om op drie gebieden samen te werken in de opvang van statushouders:

  • Uitbreiden van (reguliere) huisvestingsmogelijkheden;
  • Maken van een betere match tussen huishouden en woningen;
  • Zorgen voor een goede eerste begeleiding van statushouders.

Vanuit dit plan wordt extra woonruimte gerealiseerd. Deze woonruimte is niet alleen beschikbaar voor statushouders, maar voor elke woningzoekende. Zo wordt voorkomen dat de toename in de huisvesting van statushouders ten koste gaat van andere woningzoekenden. Daarnaast zijn er afspraken over integratie en activiteiten.

Hoeveel statushouders moet Helmond opvangen?

Van 1 januari tot 1 juli van 2024 moeten we in Helmond 100 statushouders huisvesten. De voorlopige taakstelling voor het tweede halfjaar is momenteel nog onbekend.

Uw Reactie
Uw Reactie