Gebiedsvisie Stationskwartier

Op deze pagina leest u meer over de gebiedsvisie van de gemeente op het Stationskwartier in Helmond. Wat houdt deze gebiedsvisie in en hoe ziet het traject eruit?

Wat is een gebiedsvisie?

Een gebiedsvisie is een globaal plan waarin staat hoe we een bepaald gebied in de toekomst zien. In de gebiedsvisie komt onder andere te staan wat voor wijk het wordt in de toekomst, wat voor woningen er komen te staan en hoe we omgaan met werkgelegenheid, maar ook met bijvoorbeeld het groen in het gebied.

We vinden het belangrijk om deze gebiedsvisie in samenwerking met de stad op te stellen. Daarom gaan we graag met u in gesprek. Wilt u weten over het participatietraject dat heeft plaatsgevonden? Ga dan naar deze pagina voor de verslaglegging en u leest ook hoe u over de uitwerking kunt meedenken.

Hoe ziet het traject eruit?

We ontwikkelen de gebiedsvisie samen met u, stap voor stap. Hieronder staat een hele globale planning. Deze planning wordt nog verder aangevuld.

Stap 1: juli 2022 – februari 2023 opstellen van de gebiedsvisie in samenwerking met de stad;
Stap 2: maart 2023 – juni 2023 besluitvorming over de gebiedsvisie.

Hier kunt u de concept Visie Stationskwartier lezen

Wilt u liever de samenvatting lezen? Lees hier de samenvatting van de concept Visie Stationskwartier.

Uw Reactie
Uw Reactie