Gebiedsvisie Stationskwartier

Op deze pagina leest u meer over de gebiedsvisie van de gemeente op het Stationskwartier in Helmond. Wat houdt deze gebiedsvisie in en hoe ziet het traject eruit?

Wat is een gebiedsvisie?

Een gebiedsvisie is een globaal plan waarin staat hoe we een bepaald gebied in de toekomst zien. In de gebiedsvisie staat onder andere wat voor wijk het wordt in de toekomst, wat voor woningen er komen te staan en hoe we omgaan met werkgelegenheid, maar ook met bijvoorbeeld het groen in het gebied.

We vonden het belangrijk om deze gebiedsvisie in samenwerking met de stad op te stellen. Wilt u weten over het participatietraject dat heeft plaatsgevonden? Lees de verslaglegging en hoe u over de uitwerking kunt meedenken.

De visie is vastgesteld. Wat nu?

Met een grote meerderheid is de visie door de gemeenteraad van Helmond vastgesteld. Nu gaan we aan de slag met de uitvoering. Wilt u daarover meedenken? Dat kan. Meld u dan aan voor de denktank via stationskwartier@helmond.nl.

Lees de Visie Stationskwartier

Wilt u liever de samenvatting lezen? Lees de samenvatting van de Visie Stationskwartier.

Uw Reactie
Uw Reactie