Meedenken en meedoen gebiedsvisie Stationskwartier

Hoe moet het Stationskwartier er uit gaan zien? Hoe ervaren inwoners en gebruikers het gebied nu? En welke wensen en aandachtspunten zijn er voor de toekomst? Sluit de concept visie voor het gebied hierbij aan? De gemeente wil graag de ideeën en meningen horen van Helmonders en andere betrokkenen.

Op maandag 27 maart was het tweede Stationskwartier Festival

Met ruim 240 deelnemers hebben we de vraag “Hoe creëren we samen een bruisend Stationskwartier?” beantwoord. Een gezelschap van bewoners, ondernemers, kunstenaars, studenten, professionals bij onderwijsinstellingpen, maatschappelijke of culturele organisaties, ontwikkelende partijen, woningbouwcorporaties en andere geïnteresseerden. Zij hebben in een goede sfeer veel ideeën aangereikt, vragen gesteld en kennisgemaakt met lokale initiatieven voor het Stationskwartier.

Tijdens dit festival presenteerden wij de conceptvisie voor het gebied

Er was volop ruimte om te reageren en door te denken over hoe we samen de gedroomde toekomst daadwerkelijk tot stand kunnen brengen. Na het festival zijn via een negental inspraakreacties per mail ook nog aanvullende ideeën aangereikt en vragen gesteld.

Bekijk het beeldverslag van het 2e Stationskwartier Festival of bekijk de sheets van de presentatie.

Op basis van alle reacties zijn een aantal punten in de Visie Stationskwartier verduidelijkt, uitgewerkt en verbeterd

Zo is in de Visie duidelijker weergegeven dat het Stationskwartier geen harde grenzen kent, maar juist een gebied wordt dat verbindingen legt tussen omliggende buurten en ontwikkellocaties. Zodat het Centrum + gebied kan uitgroeien tot een sterk geheel. Ook is beter uitgelegd dat ontwikkelingen niet beperkt zullen blijven tot het Stationskwartier, omdat mensen zich zorgen maakten dat omliggende gebieden zouden achterblijven. Breed in het Centrum + gebied zullen ontwikkelingen plaatsvinden en het Stationskwartier is daarbij een aanjager en verbinder. Verder is op het vlak van onderwijs naast HBO en WO nu ook MBO als kans weergegeven en bij de mogelijkheid voor internationaal basisonderwijs is ook de optie van tweetalig onderwijs benoemd. Tenslotte zijn op het vlak van wonen een aantal zaken beter toegelicht en uitgewerkt.

De Visie Stationskwartier is vastgesteld

20 juni is de Visie Stationskwartier door de gemeenteraad vastgesteld. Nu volgt de uitwerking.

Denk mee via de Denktank Stationskwartier

Mooi resultaat van het Stationskwartierfestival is dat 25 mensen spontaan hun interesse hebben aangegeven voor deelname aan de Denktank Stationskwartier. Het gaat om een gemengde groep van bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners, die actief mee willen denken over de ontwikkeling van het Stationskwartier.

Wilt u meedoen en meedenken over de uitwerking van de gebiedsvisie?

Stuur dan een mail naar stationskwartier@helmond.nl

Uw Reactie
Uw Reactie