Uitvoeringsbudget Helmonds Sportakkoord

Voor de uitvoering van de ambities uit het Helmonds Sportakkoord krijgt de gemeente tot en met 2023 een jaarlijks budget. Organisaties die een bijdrage leveren aan de gestelde ambities in het Helmonds Sportakkoord kunnen daarom vanaf nu aanvragen indienen voor een bijdrage in de kosten.

Organisaties en verenigingen kunnen vanaf nu een aanvraag indienen voor de realisatie van initiatieven en projecten die bijdrage aan de ambities uit het Lokaal Sportakkoord. Denk bijvoorbeeld aan: sport- en beweegaanbod voor iedereen (inclusiviteit), het stimuleren van een gezonde leefstijl en/of flexibel sportaanbod. Het gaat hierbij om een incidentele bijdrage die bedoeld is om initiatieven te realiseren, vergemakkelijken of de realisatie te versnellen. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

  • Een bijdrage voor het opstarten van sport- en beweegaanbod voor nieuwe doelgroepen;
  • Een bijdrage voor een sporttechnische opleiding niveau (maximaal niveau 2);
  • Een bijdrage voor gemaakte kosten voor het realiseren van een gezonde kantine;
  • Een initiatief voor flexibel sportaanbod.

Voorwaarden

  • Het gaat om een Helmondse organisatie of vereniging
  • Het project of initiatief levert een bijdrage aan de gestelde ambities in het Helmonds Sportakkoord
  • Het gaat om een incidentele bijdrage die bedoeld is om initiatieven te realiseren, vergemakkelijken of de realisatie te versnellen. Structurele financiering van menskracht of investering in kapitaalgoederen (zoals standaard sportmateriaal) behoort niet tot de mogelijkheden

Aanvraag indienen

Wilt u een aanvraag indienen, namens een organisatie of vereniging? Stuur het ingevulde aanvraagformulier dan naar sportakkoord@helmond.nl.

Data aanvraagronden

Er zijn 3 aanvraagronden. De sluitingsdata zijn als volgt:

  • Ronde 1: 9 maart 2023;
  • Ronde 2: 20 april 2023;
  • Ronde 3: 25 mei 2023.

Uw aanvraag wordt beoordeeld door een kernteam bestaande uit verschillende partijen uit de stad. Uiterlijk 3 weken na de sluitingsdatum wordt uw aanvraag in behandeling genomen.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Mail dan naar sportakkoord@helmond.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie