Spelen in Helmond

Iedere wijk in Helmond heeft een groot aantal speelplekken met sport- en speeltoestellen voor kinderen van alle leeftijden. Veel van deze speeltoestellen zijn in de komende jaren aan vervanging toe. Dit geeft ons de kans om de speelplekken gevarieerder, eigentijdser en avontuurlijker te maken.

Hoe we dat willen doen staat beschreven in het speelruimtebeleidsplan “Natuurlijk buiten spelen!”, dat in januari 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld. U vindt dit document onder meer informatie.

Samen met inwoners

Graag gaan we samen met de inwoners aan de slag. Samen met kinderen, volwassenen, verenigingen en maatschappelijke organisaties verzamelen we ideeën om bewegen, ontmoeten en ontdekken aantrekkelijker te maken. Dat doen we per wijk. De ideeën vanuit de wijk verwerken we tot een wijkspeelplan, specifiek voor die wijk. Alle wijkspeelplannen samen geven inbreng aan een uitvoeringsprogramma voor de komende 10 jaar.

Pilot Mierlo-Hout

In 2018 zijn we gestart met een pilot voor de wijk Mierlo-Hout. Bewoners en partners in de wijk hebben meegepraat en hun ideeën, wensen en zorgen met ons gedeeld. Deze informatie is verwerkt in het Wijkspeelplan voor Mierlo-Hout. Hierin is een concreet uitvoeringsplan 2019 - 2023 opgenomen. Het voornemen is om de hierin opgenomen speelplekken in samenspraak met bewoners her in te richten. Verschuivingen in de planning zijn echter niet uit te sluiten.

Via de Wijkraad betrekken we bewoners bij de planvorming voor speelplekken die we gaan herinrichten. Initiatiefnemers die zich tijdens de informatiebijeenkomst op 11 oktober 2018 hebben gemeld zullen we natuurlijk ook benaderen.

Klik hier voor het wijkspeelplan Mierlo-Hout 2019-2023 (PDF).

Brouwhuis en Rijpelberg

Momenteel wordt de speelruimte in Brouwhuis en Rijpelberg in kaart gebracht. Ook voeren we gesprekken met kinderen, bewoners en partners. Dit verwerken we tot een eerste voorstel. Inwoners van Brouwhuis en Rijpelberg zijn van harte welkom om hierover mee te denken. Wat is nodig om meer buiten te bewegen, ontmoeten en ontdekken? Kunt u iets bijdragen om de speelwaarde in de wijk te vergroten? Heeft u ideeën, wensen of zorgen? Kom dan naar de bijeenkomst.

De bewonersavond van Brouwhuis is op 12 maart in het Tienerhuis (Rivierensingel 752). Klik hier voor de poster van de bewonersavond in Brouwhuis. Die van Rijpelberg vindt plaats op 14 maart in wijkhuis De Brem (Rijpelplein 1). Klik hier voor de poster van de bewonersavond in Rijpelberg. Beide bijeenkomsten duren van 19.30 tot 21.00 uur. De zaal is open om 19.15 uur.

De avonden starten met een korte presentatie over het nieuwe speelruimtebeleid van de gemeente. Daarna gaan medewerkers van de gemeente graag met u in gesprek.

Overige wijken

In 2019 volgen ook alle andere wijken. De voorbereidingen hiervoor treffen we in overleg met de wijkraden. In het tweede kwartaal Helmond-Oost, de Binnenstad en Helmond-West. Dierdonk en Helmond-Noord volgen in het derde kwartaal. Stiphout, Warande en Brandevoort staan gepland in het laatste kwartaal van 2019. Nadere informatie volgt.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Mail of bel ons even Kunt u op deze pagina geen antwoord vinden op uw vraag? Stuur ons dan een bericht via ibor@helmond.nl. U kunt natuurlijk ook bellen. Dat kan elke werkdag tussen 8.30 en 17 uur. Het telefoonnummer is 14 0492. Contactpersonen zijn Joke Polak en Dennis Riswick.