Spelen in Helmond

Iedere wijk in Helmond heeft een groot aantal speelplekken met sport- en speeltoestellen voor kinderen van alle leeftijden. Veel van deze speeltoestellen zijn in de komende jaren aan vervanging toe. Dit geeft ons de kans om de speelplekken gevarieerd, eigentijds, avontuurlijk en beter toegankelijk te maken voor kinderen met een beperking.

Hoe we dat willen doen staat beschreven in het speelruimtebeleidsplan “Natuurlijk buiten spelen!”. Klik hier voor het Speelruimtebeleidsplan “Natuurlijk buiten spelen!” (PDF).

Centraal staat: Speelplezier voor iedereen, voor jong en oud, met of zonder beperking. In een SamenSpeelBelofte hebben we beschreven hoe we de samenspeelkansen van kinderen in Helmond willen vergroten. En hoe we kinderen en (ervarings)deskundigen daarbij betrekken. Klik hier voor meer informatie over de SamenSpeelBelofte.

Meerjarenplan speelruimte 2021 - 2024

In 2018 en 2019 hebben bewoners en partners in elke wijk meegepraat over de speelvoorzieningen in hun wijk. Ze hebben hun ideeën, wensen en zorgen over buiten spelen met ons gedeeld. Deze informatie is verwerkt in een wijkspeelplan voor elke wijk. U vindt dit document onder het kopje 'Meer informatie'.

Alle wijkspeelplannen komen samen in het Meerjarenplan speelruimte 2021 - 2024. Klik hier om het Meerjarenplan speelruimte 2021 - 2024 te bekijken.

Jaarlijks maken we in het najaar een uitvoeringsplan voor het volgende jaar. Daarbij baseren we ons op de laatste inspectiegegevens.

Uitvoeringsplan 2021

In 2021 starten we met het ontwerp voor de herinrichting van een aantal speelplekken. En er zijn een aantal initiatieven van bewoners en partners.

 • Binnenstad
  • Anna van Eekerenstraat: omvormen
  • Matthijs Vermeulenstraat en Torenstraat: omvormen (herontwikkeling de Waart)
  • Watertorenpark: gelijkwaardig herinrichten en impuls
 • Mierlo-Hout
  • Buurtpark Ashorst : impuls natuurlijk spelen
  • Park Apostelhuis: gelijkwaardig herinrichten en impuls natuurlijk spelen
  • Kardinaalspad: omvormen
  • Mahoniehoutstraat (initiatief): inrichten speelplein met sport en impuls natuurlijk spelen
 • Brouwhuis
  • Wijkpark Brouwhuis: gelijkwaardig inrichten en impuls natuurlijk spelen
 • Oost
  • Icarusstraat: impuls natuurlijk spelen en opwaarderen groen
  • Zuidelijke groengordel: impuls
 • West
  • Oude Huys: omvormen
 • Dierdonk
  • Korte Geer: omvormen
  • Lage Geer: gelijkwaardig herinrichten en impuls spelen
 • Noord
  • Buurtpark Eeuwsels (initiatief)
  • Baritonstraat: omvormen
 • Stiphout en Warande
  • Swertpoellaan: nieuwe inrichting
  • Gasthuisstraat (initiatief): natuurlijk spelen
  • Aletta Jacobsplein (initiatief): natuurlijk spelen

Kinderen, bewoners en wijkraad nodigen we uit om mee te denken over de inrichting van deze plekken. Initiatiefnemers die zich hebben gemeld (bijvoorbeeld tijdens een bewonersavonden), benaderen we dan natuurlijk ook. Een aantal van deze projecten kunnen we in het voorjaar van 2021 realiseren. De meeste plannen gaan we in het najaar van 2021 uitvoeren.

Uitvoering in 2020

In 2020 hebben we (vooruitlopend op het meerjarenplan) een aantal speelplekken aangepakt met diverse initiatiefnemers. Een aantal daarvan zijn inmiddels aangelegd en gereed.

 • Omgeving basisschool De Lindt in Stiphout (initiatief)
 • Marlijnstraat en Karperlaan (initiatief)
 • Hertelaan en Kariboelaan (initiatief)
 • Zangershof (initiatief)
 • Zeelandhof / Brabanthof / Berkendonk
 • Prof. Oudlaan, Prof. Rommelaan en Mr. Rietkerklaan (initiatief)
 • Zandershoeve

Meer informatie

Kunt u de inhoud van één van deze documenten niet (goed) lezen? Via deze link kunt u een toegankelijke versie aanvragen.

Heeft u nog vragen?

Kunt u op deze pagina geen antwoord vinden op uw vraag? Stuur ons dan een bericht via ibor@helmond.nl. U kunt natuurlijk ook bellen. Dat kan elke werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur. Het telefoonnummer is 14 0492 (zonder kengetal).

Uw Reactie
Uw Reactie