Spelen in Helmond

Iedere wijk in Helmond heeft een groot aantal speelplekken met sport- en speeltoestellen voor kinderen van alle leeftijden. Veel van deze speeltoestellen zijn in de komende jaren aan vervanging toe. Dit geeft ons de kans om de speelplekken gevarieerder, eigentijdser en avontuurlijker te maken.

Hoe we dat willen doen staat beschreven in het speelruimtebeleidsplan “Natuurlijk buiten spelen!”, dat in januari 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld. U vindt dit document onder meer informatie.

Samen met inwoners

Graag gaan we samen met de inwoners aan de slag. Samen met kinderen, volwassenen, verenigingen en maatschappelijke organisaties verzamelen we ideeën om bewegen, ontmoeten en ontdekken aantrekkelijker te maken. Dat doen we per wijk. De ideeën vanuit de wijk verwerken we tot een wijkspeelplan, specifiek voor die wijk. Alle wijkspeelplannen samen geven inbreng aan een uitvoeringsprogramma voor de komende 10 jaar.

Pilot Mierlo-Hout

In 2018 zijn we gestart met een pilot voor de wijk Mierlo-Hout. Bewoners en partners in de wijk hebben meegepraat en hun ideeën, wensen en zorgen met ons gedeeld. Deze informatie is verwerkt in het Wijkspeelplan voor Mierlo-Hout. Hierin is een concreet uitvoeringsplan 2019 - 2023 opgenomen. Het voornemen is om de hierin opgenomen speelplekken in samenspraak met bewoners her in te richten. Verschuivingen in de planning zijn echter niet uit te sluiten.

Via de Wijkraad betrekken we bewoners bij de planvorming voor speelplekken die we gaan herinrichten. Initiatiefnemers die zich tijdens de informatiebijeenkomst op 11 oktober 2018 hebben gemeld zullen we natuurlijk ook benaderen.

Klik hier voor het wijkspeelplan Mierlo-Hout 2019-2023 (PDF).

Brouwhuis en Rijpelberg

In het eerste kwartaal van 2019 hebben ook bewoners in Brouwhuis en Rijpelberg meegedacht. Alle informatie is verwerkt tot een concept-wijkspeelplan voor beide wijken. Hierin is een concreet uitvoeringsplan 2019 - 2023 opgenomen. Het voornemen is om de hierin opgenomen speelplekken in samenspraak met bewoners her in te richten. Verschuivingen in de planning zijn echter niet uit te sluiten.

Via de Wijkraad betrekken we bewoners bij de planvorming voor speelplekken die we gaan herinrichten. Initiatiefnemers die zich tijdens de informatiebijeenkomsten op 12 en 14 maart 2019 hebben gemeld zullen we natuurlijk ook benaderen.

Helmond-Oost

Momenteel wordt de speelruimte in Helmond-Oost in kaart gebracht. Hierover gaan we in gesprek met kinderen, bewoners en partners. Dat doen we via JIBB+ op scholen en samen met de LEV- groep tijdens speciale kindermiddagen:

  • Woensdag 15 mei van 15.00 tot 16.30 uur op het speelveld aan de Broekwal (achter basisschool Silvester Bernadette).
  • Zaterdag 25 mei van 14.00 tot 16.00 uur op het speelveld aan de Straakvense Boschdijk - van Weerden Poelmanstraat (vlak bij basisschool De Goede Herder)

Dit verwerken we tot een eerste voorstel. Bewoners zijn van harte welkom om hierover mee te denken. Wat is nodig om meer buiten te bewegen, ontmoeten en ontdekken? Kunt u iets bijdragen om de speelwaarde in de wijk te vergroten? Heeft u ideeën, wensen of zorgen? Kom dan naar de bewonersavond op 28 mei. Deze bewonersavond is in Wijkhuis De Lier ( Van Kinsbergenstraat 1) van 19.30 tot 21.00 uur. De zaal is open om 19.15 uur. De avond start met een korte presentatie over het nieuwe speelruimtebeleid van de gemeente. Daarna gaan we graag met u in gesprek.

Klik hier voor de poster van de bewonersavond in Helmond-Oost.

Centrum en Binnenstad-Oost

Ook de speelruimte in het Centrum en Binnenstad-Oost is in kaart gebracht. Hierover gaan we in gesprek met kinderen, bewoners en partners. Dat doen we via JIBB+ op scholen en met de LEV- groep tijdens een speciale bijeenkomst voor actieve senioren:

  • Maandag 27 mei van 10.00 tot 12.00 uur (aansluitend op beweegprogramma JIBB+) in het restaurant van woonzorgcentrum Savant de Ameide (Ameidepark 8). Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Klik hier voor de poster.

Alle ideeën verwerken we tot een eerste voorstel. Bewoners zijn van harte welkom om hierover mee te denken. Wat is nodig om meer buiten te bewegen, ontmoeten en ontdekken? Kunt u iets bijdragen om de speelwaarde in de wijk te vergroten? Heeft u ideeën, wensen of zorgen? Kom dan naar de bewonersavond op 6 juni. Deze bewonersavond is in De Fonkel (Prins Karelstraat 123) van 19.30 tot 21.00 uur. De zaal is open om 19.15 uur. De avond start met een korte presentatie over het nieuwe speelruimtebeleid van de gemeente. Daarna gaan we graag met u in gesprek.

Klik hier voor de poster van de bewonersavond in De Fonkel.

Helmond-West

Veel speelplekken in Helmond-West zijn de afgelopen jaren vernieuwd. De gemeente wil daarmee kinderen stimuleren om buiten te spelen. Maar misschien is er meer nodig en mogelijk om het buiten spelen aantrekkelijker te maken. Hierover gaan we in gesprek met kinderen, bewoners en partners. Dat doen we via JIBB+ op scholen. Alle ideeën verwerken we tot een eerste voorstel.

Bewoners zijn van harte welkom om hierover mee te denken. Wat is nodig om meer buiten te bewegen, ontmoeten en ontdekken? Kunt u iets bijdragen om de speelwaarde in de wijk te vergroten? Heeft u ideeën, wensen of zorgen? Kom dan naar de inloopavond op 6 juni. Deze inloopavond is in De Westwijzer (Cortenbachstraat 70) van 19.30 tot 20.30 uur. U kunt ons eerste voorstel bekijken en meedenken. We gaan graag met u in gesprek.

Klik hier voor de poster van de inloopavond in De Westwijzer.

Overige wijken

In 2019 volgen ook alle andere wijken. De voorbereidingen hiervoor treffen we in overleg met de wijkraden. Dierdonk en Helmond-Noord volgen in het derde kwartaal. Stiphout, Warande en Brandevoort staan gepland in het laatste kwartaal van 2019. Nadere informatie volgt.

Na afronding van alle wijkspeelplannen, integreren we de planning tot een meerjarenprogramma. Verschuivingen in de oorspronkelijke planning zijn hierbij niet uit te sluiten.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Mail of bel ons even Kunt u op deze pagina geen antwoord vinden op uw vraag? Stuur ons dan een bericht via ibor@helmond.nl. U kunt natuurlijk ook bellen. Dat kan elke werkdag tussen 8.30 en 17 uur. Het telefoonnummer is 14 0492. Contactpersonen zijn Joke Polak en Dennis Riswick.