Spelen in Helmond

Iedere wijk in Helmond heeft een groot aantal speelplekken met sport- en speeltoestellen voor kinderen van alle leeftijden. Veel van deze speeltoestellen zijn in de komende jaren aan vervanging toe. Dit geeft ons de kans om de speelplekken gevarieerd, eigentijds, avontuurlijk en beter toegankelijk te maken voor kinderen met een beperking.

Hoe we dat willen doen staat beschreven in het speelruimtebeleidsplan “Natuurlijk buiten spelen!”. Klik hier voor het Speelruimtebeleidsplan “Natuurlijk buiten spelen!” (PDF).

Centraal staat: Speelplezier voor iedereen, voor jong en oud, met of zonder beperking. 

Meerjarenplan speelruimte 2021 - 2024

In 2018 en 2019 hebben bewoners en partners in elke wijk meegepraat over de speelvoorzieningen in hun wijk. Ze hebben hun ideeën, wensen en zorgen over buiten spelen met ons gedeeld. Deze informatie is verwerkt in een wijkspeelplan voor elke wijk. U vindt dit document onder het kopje 'Meer informatie'.

Alle wijkspeelplannen komen samen in het Meerjarenplan speelruimte 2021 - 2024. Klik hier om het Meerjarenplan speelruimte 2021 - 2024 te bekijken.

Jaarlijks maken we in het najaar een uitvoeringsplan voor het volgende jaar. Daarbij baseren we ons op de laatste inspectiegegevens.

Uitvoeringsplan speelruimte 2023

In het Uitvoeringsplan speelruimte 2023 blikken we terug op de werkwijze en het resultaat van afgelopen jaar, met conclusies voor de aanpak in 2023. Eén van de bevindingen is dat veel meer tijd nodig is om tot een gedragen ontwerp te komen voor de (her)inrichting van speelplekken. Daarom kiezen we ervoor in 2023 de lopende projecten uit te voeren en geen nieuwe projecten op te starten. In bijlage 1 en 2 van het uitvoeringsplan kunt u zien welke dit zijn. 

Mobiele pannakooi

Sporten en bewegen is belangrijk. Daarom zetten we de mobiele pannakooi in. Jongeren kunnen hier chillen, elkaar ontmoeten en sporten. In plaats van voetballen op straat spelen jongeren in een pannakooi. Het doel is om in vijf minuten zoveel mogelijk te scoren. Het spel is te spelen 1 tegen 1 of 2 tegen 2. Onze stad telt twee mobiele panna’s, die om de 3 à 4 weken worden verplaatst. Bekijk de agenda hieronder om te zien waar de pannakooien nu staan.

 
Weeknummers Locatie
04-07 Dierdonk, Dierdonkpark
08-11 Helmond Oost, De Braak
12-15 Stiphout, Van der Weidenstraat (ter hoogte van de skatevoorziening)
16-19 Helmond Oost, Straakvensebosdijk (basketbalveld)
20-23 Helmond Noord, Jan van Goyenlaan
24-27 Brouwhuis, Tienerhuis
28-31 Brandevoort, Neerhei
32-35 Brouwhuis, Rijnlaan (basketbalterrein)
36-38 Helmstraat (Markiesveld)
39-42 Dierdonk, Dierdonkpark
43-46 Rijpelberg, Theo Driessenhof
47-50 Cruijf Court
 
Weeknummers Locatie
05-07 Brandevoort, Neerhei
08-11 Binnenstad, Burgemeester Geukerspark
12-15 Warande, Warandelaan (ter hoogte van picknickbank Braaiplek)
16-19 Rijpelberg, Theo Driessenhof
20-23 Cruijf Court
24-27 Rijpelberg, Peelhof (basketbalveld)
28-31 Binnenstad, Burgemeester Geukerspark
32-35 Stiphout, Gasthuisstraat (speelterrein naast Trudoschool)
36-38 Warande, Warandelaan (ter hoogte van picknickbank Braaiplek)
39-42 Helmond Noord, Marslaan (basketbalveld)
43-46 Brouwhuis, Tienerhuis
47-50 Helmond Oost, Straakvensebosdijk (basketbalveld)

Meer informatie

Kunt u de inhoud van één van deze documenten niet (goed) lezen? Via deze link kunt u een toegankelijke versie aanvragen.

Heeft u nog vragen?

Kunt u op deze pagina geen antwoord vinden op uw vraag? Stuur ons dan een bericht via gemeente@helmond.nl. U kunt natuurlijk ook bellen. Dat kan elke werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur. Het telefoonnummer is 14 0492 (zonder kengetal).

Uw Reactie
Uw Reactie