Spelen in Helmond

Iedere wijk in Helmond heeft een groot aantal speelplekken met sport- en speeltoestellen voor kinderen van alle leeftijden. Veel van deze speeltoestellen zijn in de komende jaren aan vervanging toe. Dit geeft ons de kans om de speelplekken gevarieerder, eigentijdser en avontuurlijker te maken.

Hoe we dat willen doen staat beschreven in het speelruimtebeleidsplan “Natuurlijk buiten spelen!”, dat in januari 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld. U vindt dit document onder meer informatie.

Samen met inwoners

Graag gaan we samen met de inwoners aan de slag. Samen met kinderen, volwassenen, verenigingen en maatschappelijke organisaties verzamelen we ideeën om bewegen, ontmoeten en ontdekken aantrekkelijker te maken. Dat doen we per wijk. De ideeën vanuit de wijk verwerken we tot een wijkspeelplan, specifiek voor die wijk. Alle wijkspeelplannen samen geven inbreng aan een uitvoeringsprogramma voor de komende 10 jaar.

Wijkspeelplannen

In 2018 zijn we gestart met een pilot voor de wijk Mierlo-Hout. En in de eerste helft van 2019 hebben we wijkspeelplannen gemaakt voor Brouwhuis, Rijpelberg, Helmond-Oost, Centrum en Binnenstad-Oost.

Bewoners en partners in deze wijk hebben meegepraat en hun ideeën, wensen en zorgen met ons gedeeld. Deze informatie is verwerkt in een wijkspeelplan voor elke wijk. Hierin is een concreet uitvoeringsplan 2019 - 2023 opgenomen. Het voornemen is om de plannen voor de  hierin opgenomen speelplekken in samenspraak met bewoners verder uit te werken.

Dierdonk en Helmond-Noord

Momenteel werken we aan de wijkspeelplannen voor Dierdonk en Helmond-Noord. Hiervoor is onder andere inbreng verzameld op twee informatieavonden in september.  Zodra deze planen gereed zijn publiceren we ze op deze pagina.

Brandevoort, Stiphout en Warande

In het laatste kwartaal van 2019 brengen we de speelruimte in kaart in de wijken Brandevoort, Stiphout en Warande. Hierover gaan we via JIBB+ op scholen in gesprek met kinderen en jongeren. Hun inbreng verwerken we tot een eerste voorstel.

Bewoners zijn van harte welkom om hierover mee te denken. Wat is nodig om meer buiten te bewegen, ontmoeten en ontdekken? Kunt u iets bijdragen om de speelwaarde in de wijk te vergroten? Heeft u ideeën, wensen of zorgen? Kom dan naar de bewonersavond.

  • De bewonersavond voor Stiphout en Warande houden we op dinsdag 12 november in Zalencentrum De Smed (Dorpsstraat 40 in Stiphout).
  • Voor Brandevoort is de avond op donderdag 14 november in Blokhout Scouting Brandevoort (Brandevoort 13a).

Beide bewonersavonden zijn van 19.30 tot 21.00 uur. De zaal is open om 19.15 uur. Elke avond start met een korte presentatie over het nieuwe speelruimtebeleid van de gemeente. Daarna gaan we graag met u in gesprek.

Uitvoering

Eind 2019 starten we met de voorbereiding van de herinrichting van de eerste speelplekken, volgens de opgestelde wijkspeelplannen:

  • Marlijnstraat en Karperlaan
  • Omgeving Prof. Oudlaan, Prof. Rommelaan en Mr. Rietkerklaan
  • Rijnlaan, omgeving De Stroom
  • Hertelaan

Kinderen, bewoners en wijkraad nodigen we uit mee te denken over de inrichting van deze plekken. Initiatiefnemers die zich hebben gemeld (bijvoorbeeld tijdens de bewonersavonden), benaderen we dan natuurlijk ook.

Begin 2020 integreren we de wijkspeelplannen van alle wijken tot één meerjarenprogramma voor vier jaar. Daarvoor zullen we soms moeten schuiven met de planning zoals opgenomen in de afzonderlijke wijkspeelplannen. De intentie is om zo veel mogelijk ruimte te bieden voor het realiseren van ingebracht ideeën en initiatieven.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Mail of bel ons even. Kunt u op deze pagina geen antwoord vinden op uw vraag? Stuur ons dan een bericht via ibor@helmond.nl. U kunt natuurlijk ook bellen. Dat kan elke werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur. Het telefoonnummer is 14 0492. Contactpersonen zijn Joke Polak en Dennis Riswick.

Uw Reactie
Uw Reactie