Spelen in Helmond

Iedere wijk in Helmond heeft een groot aantal speelplekken met sport- en speeltoestellen voor kinderen van alle leeftijden. Veel van deze speeltoestellen zijn in de komende jaren aan vervanging toe. Dit geeft ons de kans om de speelplekken gevarieerd, eigentijds, avontuurlijk en beter toegankelijk te maken voor kinderen met een beperking.

Hoe we dat willen doen staat beschreven in het speelruimtebeleidsplan “Natuurlijk buiten spelen!”. Klik hier voor het Speelruimtebeleidsplan “Natuurlijk buiten spelen!” (PDF).

Centraal staat: Speelplezier voor iedereen, voor jong en oud, met of zonder beperking. 

Meerjarenplan speelruimte 2021 - 2024

In 2018 en 2019 hebben bewoners en partners in elke wijk meegepraat over de speelvoorzieningen in hun wijk. Ze hebben hun ideeën, wensen en zorgen over buiten spelen met ons gedeeld. Deze informatie is verwerkt in een wijkspeelplan voor elke wijk. U vindt dit document onder het kopje 'Meer informatie'.

Alle wijkspeelplannen komen samen in het Meerjarenplan speelruimte 2021 - 2024. Klik hier om het Meerjarenplan speelruimte 2021 - 2024 te bekijken.

Jaarlijks maken we in het najaar een uitvoeringsplan voor het volgende jaar. Daarbij baseren we ons op de laatste inspectiegegevens.

Uitvoeringsplan 2023

Meer informatie

Kunt u de inhoud van één van deze documenten niet (goed) lezen? Via deze link kunt u een toegankelijke versie aanvragen.

Heeft u nog vragen?

Kunt u op deze pagina geen antwoord vinden op uw vraag? Stuur ons dan een bericht via gemeente@helmond.nl. U kunt natuurlijk ook bellen. Dat kan elke werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur. Het telefoonnummer is 14 0492 (zonder kengetal).

Uw Reactie
Uw Reactie