Spelen in Helmond

Iedere wijk in Helmond heeft een groot aantal speelplekken met sport- en speeltoestellen voor kinderen van alle leeftijden. Veel van deze speeltoestellen zijn in de komende jaren aan vervanging toe. Dit geeft ons de kans om de speelplekken gevarieerder, eigentijdser en avontuurlijker te maken.

Hoe we dat willen doen staat beschreven in het speelruimtebeleidsplan “Natuurlijk buiten spelen!”, dat in januari 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld. U vindt dit document onder meer informatie.

Samen met inwoners

Graag gaan we samen met de inwoners aan de slag. Samen met kinderen, volwassenen, verenigingen en maatschappelijke organisaties verzamelen we ideeën om bewegen, ontmoeten en ontdekken aantrekkelijker te maken. Dat doen we per wijk. De ideeën vanuit de wijk verwerken we tot een wijkspeelplan, specifiek voor die wijk. Alle wijkspeelplannen samen geven inbreng aan een uitvoeringsprogramma voor de komende 10 jaar.

Pilot Mierlo-Hout

In 2018 zijn we gestart met een pilot voor de wijk Mierlo-Hout. Bewoners en partners in de wijk hebben meegepraat en hun ideeën, wensen en zorgen met ons gedeeld. Deze informatie is verwerkt in het Wijkspeelplan voor Mierlo-Hout. Hierin is een concreet uitvoeringsplan 2019 - 2023 opgenomen. Het voornemen is om de hierin opgenomen speelplekken in samenspraak met bewoners her in te richten. Verschuivingen in de planning zijn echter niet uit te sluiten.

Via de Wijkraad betrekken we bewoners bij de planvorming voor speelplekken die we gaan herinrichten. Initiatiefnemers die zich tijdens de informatiebijeenkomst op 11 oktober 2018 hebben gemeld, benaderen we dan natuurlijk ook.

Klik hier voor het wijkspeelplan Mierlo-Hout 2019-2023 (PDF).

Brouwhuis en Rijpelberg

In het eerste kwartaal van 2019 hebben ook bewoners in Brouwhuis en Rijpelberg meegedacht. Alle informatie is verwerkt tot een concept-wijkspeelplan voor beide wijken. Hierin is een concreet uitvoeringsplan 2019 - 2023 opgenomen. Het voornemen is om de hierin opgenomen speelplekken in samenspraak met bewoners her in te richten. Verschuivingen in de planning zijn echter niet uit te sluiten.

Via de Wijkraad betrekken we bewoners bij de planvorming voor speelplekken die we gaan herinrichten. Ook de initiatiefnemers die zich hebben gemeld tijdens de informatiebijeenkomsten op 12 en 14 maart 2019.

Helmond-Oost, -West, Centrum en Binnenstad-Oost

Voor de zomer is de speelruimte in Helmond-Oost, Centrum en Binnenstad-Oost in kaart gebracht. Kinderen, bewoners en partners hebben meegedacht over wat nodig is om meer buiten te bewegen, ontmoeten en ontdekken. Alle informatie is verwerkt tot een concept-wijkspeelplan voor beide wijken. Hierin is een concreet uitvoeringsplan 2019 - 2023 opgenomen. Het voornemen is om de hierin opgenomen speelplekken in samenspraak met bewoners her in te richten. Verschuivingen in de planning zijn echter niet uit te sluiten.

Via de Wijkraad betrekken we bewoners bij de planvorming voor speelplekken die we gaan herinrichten. Ook de initiatiefnemers die zich hebben gemeld tijdens informatiebijeenkomsten op  28 mei en 6 juni 2019.

Dierdonk en Helmond-Noord

Momenteel brengen we de speelruimte in Dierdonk en Helmond-Noord in kaart. Hiervoor is onder andere inbreng verzameld op twee informatieavonden en. Alle inbreng verwerken we tot een wijkspeelplan voor elk van deze wijken. Zodra deze gereed is publiceren we de plannen op deze pagina.

Overige wijken

In het laatste kwartaal van 2019 gaan we ook aan de slag in de wijken Brandevoort, Stiphout en Warande. De voorbereidingen hiervoor treffen we in overleg met de wijkraden. Nadere informatie volgt.

Na afronding van alle wijkspeelplannen, integreren we de planning tot een meerjarenprogramma. Verschuivingen in de oorspronkelijke uitvoeringsplanning zijn hierbij niet uit te sluiten.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Mail of bel ons even. Kunt u op deze pagina geen antwoord vinden op uw vraag? Stuur ons dan een bericht via ibor@helmond.nl. U kunt natuurlijk ook bellen. Dat kan elke werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur. Het telefoonnummer is 14 0492. Contactpersonen zijn Joke Polak en Dennis Riswick.

Uw Reactie
Uw Reactie