Spelen in Helmond

Iedere wijk in Helmond heeft een groot aantal speelplekken met sport- en speeltoestellen voor kinderen van alle leeftijden. Veel van deze speeltoestellen zijn in de komende jaren aan vervanging toe. Dit geeft ons de kans om de speelplekken gevarieerder, eigentijdser, avontuurlijker en beter toegankelijk te maken voor kinderen met een beperking.

Hoe we dat willen doen staat beschreven in het speelruimtebeleidsplan “Natuurlijk buiten spelen!”. U vindt dit document onder het kopje 'Meer informatie'.

Samen met inwoners

Graag gaan we samen met de inwoners aan de slag. Samen met kinderen, volwassenen, verenigingen en maatschappelijke organisaties verzamelen we ideeën om bewegen, ontmoeten en ontdekken aantrekkelijker te maken. Dat doen we per wijk. De ideeën vanuit de wijk verwerken we tot een wijkspeelplan, specifiek voor die wijk. Alle wijkspeelplannen samen geven inbreng aan een uitvoeringsprogramma voor de komende 10 jaar.

Wijkspeelplannen

In 2018 zijn we gestart met een pilot voor de wijk Mierlo-Hout. En in 2019 hebben we wijkspeelplannen gemaakt voor de overige wijken. Brandevoort, Stiphout en Warande zijn de laatste en worden binnenkort afgerond.

Bewoners en partners in  elke wijk hebben meegepraat en hun ideeën, wensen en zorgen met ons gedeeld. Deze informatie is verwerkt in een wijkspeelplan voor elke wijk. Hierin is een concreet uitvoeringsplan 2019 - 2023 opgenomen. Het voornemen is om de plannen voor de  hierin opgenomen speelplekken in samenspraak met bewoners verder uit te werken.

Begin 2020 maken we alle wijkspeelplannen samen één meerjarenprogramma tot 2023. Daarbij sluiten we zo veel mogelijk aan op de planning zoals opgenomen in de afzonderlijke wijkspeelplannen. Ook gaan we graag met zo veel mogelijk ingebracht ideeën en initiatieven aan de slag.

Uitvoering

Eind 2019 startten we met het ontwerp, de voorbereiding en de herinrichting van een aantal speelplekken. Deze plekken gaan we in het voorjaar feestelijk openen:

  • Omgeving basisschool De Lindt in Stiphout
  • Marlijnstraat en Karperlaan
  • Rijnlaan, omgeving De Stroom
  • Hertelaan en Kariboelaan
  • Zangershof

In 2020 gaan we met meer speelplekken aan de slag:

  • Omgeving Prof. Oudlaan, Prof. Rommelaan en Mr. Rietkerklaan
  • Mahoniehoutstraat

Zodra bekend is met welke plekken nog meer, publiceren het we op deze pagina.

Kinderen met en zonder beperking, bewoners en wijkraad nodigen we uit mee te denken over de inrichting van deze plekken. Initiatiefnemers die zich hebben gemeld (bijvoorbeeld tijdens de bewonersavonden), benaderen we dan natuurlijk ook.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Mail of bel ons even. Kunt u op deze pagina geen antwoord vinden op uw vraag? Stuur ons dan een bericht via ibor@helmond.nl. U kunt natuurlijk ook bellen. Dat kan elke werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur. Het telefoonnummer is 14 0492. Contactpersonen zijn Joke Polak en Dennis Riswick.

Uw Reactie
Uw Reactie