Spelen in Helmond

Iedere wijk in Helmond heeft een groot aantal speelplekken met sport- en speeltoestellen voor kinderen van alle leeftijden. Veel van deze speeltoestellen zijn in de komende jaren aan vervanging toe. Dit geeft ons de kans om de speelplekken gevarieerder, eigentijdser en avontuurlijker te maken.

Hoe we dat willen doen staat beschreven in het speelruimtebeleidsplan “Natuurlijk buiten spelen!”,  dat in januari 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld. U vindt dit document onder meer informatie.

Samen met inwoners

Graag gaan we samen met de inwoners aan de slag. Samen met kinderen, volwassenen, verenigingen en maatschappelijke organisaties verzamelen we ideeën om bewegen, ontmoeten en ontdekken aantrekkelijker te maken. Dat doen we per wijk. De ideeën vanuit de wijk verwerken we tot een wijkspeelplan, specifiek voor die wijk.

Alle wijkspeelplannen samen geven inbreng aan een uitvoeringsprogramma voor de komende 10 jaar.

Pilot Mierlo-Hout

We zijn gestart met een pilot voor de Mierlo-Hout. Op 11 oktober 2018 hebben we in de Geseldonk een informatieavond voor bewoners gehouden. Ruim 50 bewoners waren naar deze avond gekomen om mee te denken en praten over wat nodig is om meer buiten te bewegen, ontmoeten en ontdekken in Mierlo-Hout.

De avond werd geopend door wethouder Dortmans. Vervolgens was er een korte presentatie van het nieuwe speelruimtebeleid en het proces om de visie uit te werken tot een concreet wijkspeelplan voor Mierlo-Hout. 

Toegelicht is dat  ter voorbereiding de speelruimte in Mierlo-Hout in kaart is gebracht. Ook zijn gesprekken gevoerd met kinderen, bewoners en partners in de wijk. Dit heeft geleid tot een eerste voorstel voor Mierlo-Hout. Alle aanwezigen hebben meegepraat over dit eerste voorstel en hun ideeën, wensen en zorgen met ons gedeeld. Deze informatie gaan wij verwerken in het Wijkspeelplan Mierlo-Hout.

Het definitieve plan plaatsen we op deze pagina zodra het gereed is. We informeren bewoners ook  over het wijkspeelplan via de wijkraad.

Bekijk hier de presentatie. (PDF)

Overige wijken

In 2019 volgen alle andere wijken. De voorbereidingen starten in overleg met de wijkraden. Nadere informatie volgt.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Mail of bel ons even Kunt u op deze pagina geen antwoord vinden op uw vraag? Stuur ons dan een bericht via ibor@helmond.nl. U kunt natuurlijk ook bellen. Dat kan elke werkdag tussen 8.30 en 17 uur. Het telefoonnummer is 14 0492. Contactpersonen zijn Joke Polak en Dennis Riswick