Overzicht glasvezel per wijk

Bent u benieuwd in welke wijken glasvezel wordt aangelegd? Hieronder vindt u een overzicht.

 Een actueel overzicht en planning is te vinden op de website van Glasvezel Helmond BV.

Warande, Helmond Noord: Aanleg glasvezel vanaf juni 2019.

Dierdonk, Helmond Oost, Binnenstad, Helmond West, 't Hout: Aanleg glasvezel 2019 - 2021 door Glasvezel Helmond B.V. Exacte planning is nog niet bekend.

Stiphout, Rijpelberg, Brouwhuis: Glasvezel grotendeels aanwezig. Deze netwerken worden onderdeel van het open netwerk.

Schooten, Industriegebied Zuid: Aanleg glasvezel voor particulieren 2019 - 2021 door Glasvezel Helmond B.V. Exacte planning is nog niet bekend.

Brandevoort: Glasvezel grotendeels aanwezig, aangelegd door KPN.