Slimme sloten

Vanaf 31 maart 2022 kan iedereen in Helmond die professionele zorg aan huis ontvangt een bijdrage krijgen in de kosten van het aanbrengen van een digitaal slot. Met een digitaal deurslot kunnen zorgmedewerkers op een veilige manier de woning van de bewoner binnenkomen. Bij een normaal deurslot hangt vaak de reservesleutel in een sleutelkastje ernaast wat de kans op inbraak vergroot.

Wie kan een bijdrage in de kosten voor digitaal slot aanvragen?

Iedereen die zelfstandig woont en zorg ontvangt van Savant Zorg, de Zorgboog, een andere erkende zorginstelling of via aantoonbaar mantelzorg. Bewoners krijgen de helft van de installatiekosten door ons vergoed als zij hun deurslot laten vervangen voor een digitaal slot om de zorgmedewerker veilig toegang tot de woning te kunnen geven.

Een digitaal slot bestellen?

Vraag een digitaal slot aan bij Telelock en volg daar de stappen. Aanvragen vanaf 31 maart 2022 komen in aanmerking voor de kortingsactie.

Vanaf 31 maart 2022 vergoeden wij de helft van de installatiekosten

De bewoner betaalt de andere helft van de installatiekosten (€ 40,-) en maandelijks de kosten van de huur van het slot. De maandelijkse kosten zijn € 15,95 per maand voor de huur, onderhoud en administratie van het slot. Het is ook mogelijk een digitaal slot te kopen, dit kost € 595,-. Het aanvragen van een digitaal slot en het afsluiten van een abonnement verloopt rechtstreeks met Telelock.

Veiliger wonen door unieke Helmondse samenwerking

In Helmond hebben we samen met de politie, woningcorporaties en zorgorganisaties gekeken hoe de veiligheid van wooncomplexen vergroot kan worden door de inzet van veilige, digitale sloten. Een samenwerking die uniek is in Nederland. Woningcorporaties en zorgpartijen Savant en de Zorgboog passen nu één digitaal sleutelsysteem toe bij alle Helmondse woonzorgcentra waar zorg aan huis wordt aangeboden. Bewoners kunnen door deze actie hun eigen slot met korting laten vervangen voor een digitaal slot.

Een digitaal slot wordt aan de binnenkant van uw woning gemonteerd. De bewoner zelf ontvangt een fysieke sleutel. Het slot kan ook geopend worden met een digitale sleutel. Elk gebruik van een digitale sleutel wordt geregistreerd. De bewoner bepaalt zelf wie er toegang heeft tot zijn woning. Zo kan er een digitale sleutel aan een zorgmedewerker, familielid of vriend worden verstrekt, zodat die altijd toegang hebben tot de woning.

Wij verstrekken eenmalig een bijdrage in de installatiekosten van een digitaal slot ter vervanging van sleutelkastjes. We doen dit om daarmee de veiligheid van inwoners die afhankelijk zijn van zorg aan huis te verbeteren. Het aantal inbraken neemt hierdoor af.

De bewoner betaalt eenmalig de installatiekosten (met korting van ons nu € 40,-) en maandelijks de kosten van de huur van het slot. Dit is een abonnement van € 15,95 per maand voor de huur, onderhoud en administratie van het slot. Het is ook mogelijk een digitaal slot te kopen, dit kost € 595,-.

Wij betalen eenmalig een bijdrage van € 40,-. Dat is de helft van de installatiekosten. Deze vergoeding wordt automatisch verrekend in de factuur. De aanvrager hoeft hier niets extra’s voor te doen. Bestel een digitaal slot via Telelock.

Iedere inwoner in de gemeente Helmond die aangewezen is op zorg aan huis (van een zorginstelling, of eventueel door mantelzorg) en een digitaal slot aanschaft via Telelock komt in aanmerking. Per adres wordt eenmalig een vergoeding verstrekt.

Het digitale slot wordt geleverd door de firma Telelock. Na de aanvraag nemen zij contact met u op voor de installatie. Vraag een digitaal slot aan bij Telelock.

 Vraag een digitaal slot aan bij Telelock. Na het indienen van de aanvraag neemt Telelock contact op om een afspraak te maken om het slot te plaatsen. U krijgt van Telelock een factuur, waarbij onze bijdrage van € 40,- al in mindering op de totale kosten is gebracht.

Indien er ook sprake is van een centrale toegangsdeur zal deze door de woningcorporaties (of zorgpartij) voorzien worden van een digitaal slot. Uw eigen digitale slot staat los van de centrale toegangsloten. Deze regeling geldt vooralsnog alleen voor wooncomplexen met zes of meer woningen.

U kunt een digitale sleutel aan de zorgverlener verstrekken. Daarnaast kunt u eventueel een familielid, vriend of goede buur een sleutel geven.

Het voordeel is dat alle zorgmedewerkers werken met één dezelfde app. Dat is makkelijker en zorgt voor minder administratie. Ook zijn er minder fysieke sleutels in omloop, waar door het systeem veiliger is.

Uw Reactie
Uw Reactie