Eikenprocessierups

Gemeente Helmond bestrijdt al jaren de overlast, die door eikenprocessierupsen wordt veroorzaakt. Dit doen we preventief (in het voorjaar) en later in het jaar als er meldingen van overlast zijn.

Preventieve bestrijding

In het voorjaar worden eikenbomen preventief besproeid met een biologisch bestrijdingsmiddel, dat alleen schadelijk is voor de rupsen. Daarnaast verwijderen we in de maanden mei, juni en juli (naar aanleiding van meldingen) nesten en rupsen door ze weg te zuigen.

Planning

  • Vrijdag 17 april: Brandevoort
  • Zaterdag 18 april: Brandevoort, Stiphout, Industrieterrein & Rijpelberg
  • Maandag 20 april: Brandevoort & Stiphout
  • Woensdag 22 april: Stiphout & Rijpelberg
  • Donderdag 23 april: Brouwhuis & Rijpelberg
  • Vrijdag 24 april: Dierdonk en Helmond-Noord
  • Zaterdag 25 april: Helmond-Noord & De Warande
  • Woensdag 6 mei: tweede ronde

Nesten melden

Als u eikenprocessierupsen ontdekt in de openbare ruimte, neem dan contact op met de gemeente. Ga vooral niet zelf bestrijden! Tijdens het bestrijden loopt u het grootste risico in contact te komen met de brandharen. De gemeente laat de rupsen en nesten op risicovolle plaatsen kosteloos op professionele wijze verwijderen. Mensen die eikenprocessierupsen aantreffen, worden verzocht dit aan de gemeente door te geven. Uiteraard kunt u uw melding ook doorgeven via ons meldpunt hieronder. Kies bij 'Waar gaat uw melding over?' voor 'ongedierte' en vervolgens voor 'eikenprocessierups'.

Als u een melding liever telefonisch doorgeeft, dan kan dat via telefoonnummer 14 0492.

Gezondheidseffecten

De brandharen van de eikenprocessierups kunnen de gezondheid van mensen en dieren bedreigen. Voordat de eikenprocessierupsen volgroeid zijn, ondergaan ze vijf vervellingen. Vanaf de derde vervelling krijgen de rupsen de eerste -voor mens en dier vervelende- brandharen. Algemeen verdwijnen de klachten binnen twee weken.

Bij ernstige klachten is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Voor algemene gezondheidsvragen kunt u bellen met de GGD via telefoonnummer 0900 - 36 86 868. Lees de veelgestelde vragen onderaan deze pagina voor meer informatie over klachten en wat u moet doen bij klachten. Ook vindt u informatie op de website van de GGD.

Meer informatie

Meer informatie over de eikenprocessierups en de bestrijdingsmethodes zijn te vinden op de site van het RIVM. Voor gezondheidsvragen kunt u contact opnemen met de GGD via telefoonnummer 0900 - 36 86 868.

Veelgestelde vragen

Uw Reactie
Uw Reactie