Eikenprocessierups

Gemeente Helmond bestrijdt al jaren de overlast, die door eikenprocessierupsen wordt veroorzaakt. Dit doen we preventief (in het voorjaar) en later in het jaar als er meldingen van overlast zijn.

Preventieve bestrijding

In het voorjaar worden eikenbomen preventief besproeid met een biologisch bestrijdingsmiddel, dat alleen schadelijk is voor de rupsen. Daarnaast verwijderen we in de maanden mei, juni en juli (naar aanleiding van meldingen) nesten en rupsen door ze weg te zuigen of te verbranden.

Nesten melden

Als u eikenprocessierupsen ontdekt in uw tuin of in de openbare ruimte, neem dan contact op met de gemeente. Ga vooral niet zelf bestrijden! Tijdens het bestrijden loopt u het grootste risico in contact te komen met de brandharen. De gemeente laat de rupsen en nesten op risicovolle plaatsen, ook in uw tuin, kosteloos op professionele wijze verwijderen. Mensen die eikenprocessierupsen aantreffen, worden verzocht dit aan de gemeente door te geven. Uiteraard kunt u uw melding ook doorgeven via ons meldpunt hieronder. Kies bij 'Waar gaat uw melding over?' voor 'ongedierte' en vervolgens voor 'eikenprocessierups'.

Als u een melding liever telefonisch doorgeeft, dan kan dat via telefoonnummer 14 0492.

Gezondheidseffecten

De brandharen van de eikenprocessierups kunnen de gezondheid van mensen en dieren bedreigen. Voordat de eikenprocessierupsen volgroeid zijn, ondergaan ze vijf vervellingen. Vanaf de derde vervelling krijgen de rupsen de eerste -voor mens en dier vervelende- brandharen. Algemeen verdwijnen de klachten binnen twee weken.

Bij ernstige klachten is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Voor algemene gezondheidsvragen kunt u bellen met de GGD via telelefoonnummer 0900 - 36 86 868. Lees de veelgestelde vragen onderaan deze pagina voor meer informatie over klachten en wat u moet doen bij klachten. Ook vindt u informatie op de website van de GGD.

Meer informatie

Meer informatie over de eikenprocessierups en de bestrijdingsmethodes zijn te vinden in onderstaande folder en op de site van het RIVM. Voor gezondheidsvragen kunt u contact opnemen met de GGD via telefoonnummer 0900 - 36 86 868.

Veelgestelde vragen

In 2018 heeft onder andere het mooie weer tijdens het groeiseizoen van april tot juli de hoge plaagdruk veroorzaakt. Ook was de beschikbaarheid van bestrijders te laag om deze plaagdruk te beheersen. Daarnaast zijn er nieuwe ontwikkelingen ontdekt. 

Onderzoekers van het 'kenniscentrum Eikenprocessierups' stelden vast dat de eikenprocessierups geen eenduidige manier van leven heeft. Niet alle eipakketten komen tegelijk uit. Soms zijn er bij het uitkomen nog geen eikenbladeren uitgelopen. De jonge rupsen blijken dan minstens 2 weken zonder voedsel te overleven. Ook bij temperaturen onder 0 graden overleven de rupsen. Er zijn ook vermoedens dat de eikenprocessierupsen een paar jaar in de grond in verlengde diapauze (rust) kunnen gaan. Ze worden dan weer actief in een voor de eikenprocessierups goed jaar. Een deel van de rupsen komt daardoor pas later in het voorjaar waardoor bestrijding veel lastiger wordt (bron: NatureToday.com, 24 juni 2018).

Uw Reactie
Uw Reactie