Eikenprocessierups

Gemeente Helmond bestrijdt al jaren de overlast van eikenprocessierupsen. Dit doen we preventief (in het voorjaar) en later in het jaar als er meldingen van overlast zijn.

Bestrijding

In het voorjaar bespuiten we veel eikenbomen met een biologisch bestrijdingsmiddel. Dat middel is schadelijk voor de rupsen en niet voor mensen. Eind april/begin mei beginnen we daarmee. In de maanden mei, juni en juli verwijderen we nesten en rupsen door ze weg te zuigen. Dit doen we naar aanleiding van meldingen.

Daarnaast werken we steeds meer met de natuur samen bij de bestrijding van de eikenprocessierups. Dit doen we bijvoorbeeld door natuurvriendelijk maaibeheer en het plaatsen van vlinderfilterhotels. Zo trekken we steeds meer natuurlijke vijanden aan van de eikenprocessierups, zoals mussen, mezen, en roodborstjes, sluipwespen en gaasvliegen.

Nesten melden

Ziet u eikenprocessierupsen in de openbare ruimte? Meld het ons. De gemeente laat op risicovolle plaatsen rupsen en nesten gratis en professioneel verwijderen.

Ga vooral niet zelf bestrijden. Tijdens het bestrijden loopt u groot risico in contact te komen met de brandharen. Geef online uw melding door. Liever telefonisch melden? Bel dan naar 14 0492.

Uw gezondheid

De brandharen van de eikenprocessierups kunnen zorgen voor klachten zoals jeuk en rode bultjes. Dit kan bij mensen en dieren gebeuren. Vooral in de periode van half juni tot half juli. De overlast wisselt van plaats tot plaats en van jaar tot jaar.

Meestal verdwijnen de klachten vanzelf binnen twee weken. Bij ernstige klachten is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. Ze legt haar eitjes vooral in de toppen van eikenbomen. Vanaf half april komen de eitjes uit. Na een aantal vervellingen krijgen rupsen brandharen. De brandharen kunnen voor irritatie en klachten zorgen.
De rupsen zijn vooral zichtbaar als ze zich in optocht verplaatsen en als ze nesten vormen. Meestal zitten de nesten op de stam en zijtakken van eikenbomen.

De brandharen van de eikenprocessierups kunnen klachten geven. De brandharen zijn zo klein dat u deze niet kunt zien. Ze dringen gemakkelijk in de huid, ogen en luchtwegen. Dit kan binnen een paar uur klachten geven, zoals:

 • jeuk;
 • bultjes of blaasjes op de huid;
 • een rode huid;
 • rode, dikke en soms ontstoken ogen.

Soms lijken de klachten op verkoudheid:

 • een loopneus;
 • kriebel in de keel/hoesten;
 • moeilijk slikken;
 • kortademigheid.

Sommige mensen reageren sterk op de brandharen en krijgen last van:

 • braken;
 • duizeligheid;
 • koorts;
 • een algeheel ellendig gevoel.

Hoe erg de reactie is, is voor iedereen anders. Komt u vaker met brandharen in contact? Dan kan het zo zijn dat u er heftiger op reageert. Ook dieren kunnen last krijgen van de brandharen van de eikenprocessierups.

Lichaam

Trek kleding waarin brandharen zitten voorzichtig uit en strip de huid zo snel mogelijk met plakband. Spoel daarna de huid en ogen af met lauw water. Probeer niet te krabben of wrijven. Meestal gaan de klachten vanzelf over binnen een paar dagen of weken.
Heeft u erge jeuk? Dan kan zalf helpen. Vooral zalf met menthol, aloë vera of calendula werkt goed. Als dit niet helpt, ga dan naar de huisarts.

Kleding

In kleding kunnen brandharen, door hun weerhaakjes, vast blijven zitten. Verwijder brandharen uit kleding door ze te wassen. Was de kleding zo snel mogelijk om te voorkomen dat de brandharen in andere kleding komt. Om de eiwitten in de brandharen af te breken is een temperatuur van 60 graden nodig. Kunt u de kleding niet op deze temperatuur wassen? Was uw kleding dan op een lagere temperatuur. En droog uw kleding in de droger of binnen.

Eikenbomen met eikenprocessierupsen zijn vanaf half mei te herkennen aan de specifieke nesten op de stammen of dikkere takken. De nesten zijn dichte spinsels van vervellingshuidjes, met brandharen en uitwerpselen. De rupsen gaan 's nachts in optocht op zoek naar voedsel in de toppen van de boom. Grote groepen processierupsen kunnen een boom helemaal kaal vreten.

Er zijn een aantal tips om last te voorkomen of beperken:

 • Ga niet onder, of in de buurt van een besmette boom zitten.
 • Bedek hals, armen en benen wanneer u naar een gebied gaat waar eikenprocessierupsen zijn.
 • Raak de rupsen, (oude) brandharen, spinselnesten en vervellingshuidjes niet aan.
 • Leg uw kinderen uit waarom zij processierupsen niet moeten aanraken.
 • De brandharen van de eikenprocessierupsen blijven actief  tot ver in augustus. En soms nog langer
 • Wees bewust en probeer plekken met (oude) nesten zoveel als mogelijk te vermijden. 

Op locaties waar we grote aantallen rupsen verwachten, bestrijden we de rups  in het voorjaar  met een biologisch middel. Dit middel is alleen gevaarlijk voor de rups en niet voor de mens. De rupsen gaan eraan dood, voordat ze brandharen krijgen. Binnenkort vindt u bovenaan deze pagina overzichtskaarten met alle locaties die preventief zijn/worden bestreden.

In de maanden mei, juni en juli verwijderen we nesten en rupsen door ze weg te zuigen. Dit doen we naar aanleiding van meldingen.

We gaan meer met de natuur samenwerken om de eikenprocessierups te bestrijden

In Helmond bestrijden we al vele jaren de eikenprocessierups. Net als op veel andere plekken in Nederland. Hierdoor is de eikenprocessierups niet verdwenen. In tegendeel, de rups lijkt zich aan te passen aan de bestrijding. Voor een beter resultaat adviseert het Landelijke Kenniscentrum Eikenprocessierups om meer samen te werken met de natuur. In andere gemeenten zijn hiermee al goede resultaten behaald.

Ook in Helmond willen we naar een aanpak die het natuurlijk evenwicht herstelt.

We gaan natuurlijke vijanden helpen

Er zijn veel verschillende soorten dieren die eikenprocessierupsen eten. Vogels zoals mussen, mezen, en roodborstjes. Insecten zoals sluipwespen en gaasvliegen. En vleermuizen die graag de vlinders van de eikenprocessierups eten. Zij kunnen ons dus helpen bij het onderdrukken van de plaag.

Met meer natuur en natuurvriendelijk (berm)beheer helpen we deze dieren.

Daarnaast plaatsen we vlinderfilterhotels. Hiermee zijn we in 2021 bij wijze van proef gestart. In 2022 breiden we het aantal uit, vooral op locaties waar we stoppen met spuiten. Deze vlinderfilterhotels zorgen ervoor dat de parasieten van de eikenprocessierups, sluipwespen en -vliegen, zich kunnen nestelen en voortplanten. Lees meer over de werking van de vlinderfilterkasten.

Wij registreren alle meldingen. En we streven ernaar elke meldingbinnen vijf (werk)dagen op te pakken. Als er veel meldingen zijn lukt dit niet altijd. Meldingen van eikenprocessierupsen bij scholen, kinderdagverblijven en speeltuinen geven we dan voorrang. Wij hopen daarvoor op uw begrip.

In het voorjaar bespuiten we veel eikenbomen met een bestrijdingsmiddel tegen de rupsen. Dit middel is ongevaarlijk voor mensen. Toch doen we dit ’s nachts, omdat er dan zo min mogelijk mensen buiten zijn. Voordeel is ook dat het ’s nachts vaker windstil is. En dat helpt om de eikenbomen goed te bespuiten. Het bespuiten in de avond en nacht kan enige geluidsoverlast geven. Wij hopen daarvoor op uw begrip.

Het bestrijdingsmiddel dat we gebruiken is enkel schadelijk voor rupsen. Niet voor mensen.

Een melding van eikenprocessierupsen kunt u maken door het online meldingsformulier in te vullen. Kies voor de categorie 'ongedierte' of 'groenvoorziening'. Of geef uw melding telefonisch door via 14-0492.

Uw Reactie
Uw Reactie