Ruimte om te leven

Voorbij de sociale tweedeling

Aanleiding

De inkomens- en gezondheidsverschillen van Nederlanders worden steeds groter. Een grote groep mensen lukt het steeds minder goed om mee te komen in onze samenleving. We hebben het dan over mensen met geen of tijdelijke banen, lage inkomens, mensen met een moeilijke thuissituatie en weinig sociale zekerheid. Zij lopen een verhoogd risico op bestaansonzekerheid, armoede, schulden en slechte gezondheid. Zo leven lager opgeleiden 15 jaar in minder goede gezondheid dan hoger opgeleiden. Ook ervaren zij in hun leven meer eenzaamheid. Daarnaast hebben bestaansonzekerheid en geldzorgen ook stress tot gevolg, wat het juist bemoeilijkt om verbetering in de situatie te brengen. De ongelijkheid groeit. En de coronacrisis heeft deze tweedeling versterkt.

Ook in Helmond kunnen en willen we deze sociale tweedeling niet accepteren. We willen niet dat een deel van onze inwoners alleen nog maar bezig is met overleven. We willen dat ze weer ruimte krijgen. Ruimte in hun hoofd om vooruit te denken. Ruimte om stappen te zetten, om zich te ontwikkelen, om op te bloeien. Dat klinkt zo eenvoudig, maar het is o zo complex. Daar hebben we de hulp van de hele stad bij nodig. Overheid, onderwijs, maatschappelijke instellingen, werkgevers, clubs en verenigingen: alleen samen kunnen we die ruimte bieden.

Platform Ruimte om te leven

logo Ruimte om te leven

Vanuit een integrale blik, vanuit verschillende perspectieven en achtergronden pakken we dit aan. Samen met zo'n 80 betrokkenen uit bedrijfsleven, zorg, onderwijs, overheid en welzijn zijn we in gesprek gegaan. En hebben we een gezamenlijke ambitie voor 2030 geformuleerd en actiepunten afgesproken. We hebben een beweging in gang gezet. Een beweging naar een stad met gezonde en gelukkige inwoners. Waarbij 'geef, krijg en pak ruimte om te leven' centraal staat.

We hebben een platform opgezet. Op dit platform kunt u inspiratie opdoen, webinars bekijken, nieuws delen, maar u vooral ook aansluiten bij werkgroepen. Deel bestaande initiatieven en kom samen tot nieuwe initiatieven.

Bent u een professional die in Helmond werkt in de zorg, het bedrijfsleven, onderwijs, overheid of welzijn? Werkzaam bij een woningcorporatie, maatschappelijke instelling of betrokken vrijwilliger bij een Helmondse club of vereniging? Dan is dit platform van de beweging Ruimte om te leven voor u. Sluit u aan, zodat een brede beweging ontstaat rondom Helmond 2030: Ruimte om te leven.

Uw Reactie
Uw Reactie