Ruimte om te leven

Voorbij de sociale tweedeling

Aanleiding

De inkomens- en gezondheidsverschillen van Nederlanders worden steeds groter. Een grote groep mensen lukt het steeds minder goed om mee te komen in onze samenleving. We hebben het dan over mensen met geen of tijdelijke banen, lage inkomens, mensen met een moeilijke thuissituatie en weinig sociale zekerheid. Zij lopen een verhoogd risico op bestaansonzekerheid, armoede, schulden en slechte gezondheid. Zo leven lager opgeleiden 15 jaar in minder goede gezondheid dan hoger opgeleiden. Ook ervaren zij in hun leven meer eenzaamheid. Daarnaast hebben bestaansonzekerheid en geldzorgen ook stress tot gevolg, wat het juist bemoeilijkt om verbetering in de situatie te brengen. De ongelijkheid groeit. En de coronacrisis heeft deze tweedeling versterkt.

Ook in Helmond kunnen en willen we deze sociale tweedeling niet accepteren. We willen niet dat een deel van onze inwoners alleen nog maar bezig is met overleven. We willen dat ze weer ruimte krijgen. Ruimte in hun hoofd om vooruit te denken. Ruimte om stappen te zetten, om zich te ontwikkelen, om op te bloeien. Dat klinkt zo eenvoudig, maar het is o zo complex. Daar hebben we de hulp van de hele stad bij nodig. Overheid, onderwijs, maatschappelijke instellingen, werkgevers, clubs en verenigingen: alleen samen kunnen we die ruimte bieden.

Wat gaan we doen?

Samen met het onderwijs, maatschappelijke instellingen, werkgevers, clubs en verenigingen kunnen we stappen maken om deze sociale tweedeling tegen te gaan. Zodat inwoners de ruimte ervaren om volwaardig mee te doen. Daarom organiseren we, in samenwerking met Senzer, Het Elkerliek ziekenhuis en VNO-NCW, verschillende online events. Door deze online events komen we tot een ambitie, aanpak en actieplan. Doet u mee?

Op 24, 25 en 26 februari 2021 organiseren we een online conferentie ‘Ruimte om te leven’, waar vertegenwoordigers vanuit overheid, onderwijs, maatschappelijke instellingen, werkgevers, clubs en verenigingen tijdens een speciale conferentie over dit thema samen een concreet actieplan ontwikkelen om de sociale tweedeling in onze stad tegen te gaan. De centrale vraag van de conferentie is: ‘Wat is er nodig zodat iedereen mee kan doen?’. De deelnemers aan de conferentie hebben hiertoe een persoonlijke uitnodiging gekregen, zodat we ook zeker weten dat álle relevante organisaties vertegenwoordigd zijn. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar bent u wel geïnteresseerd om een bijdrage te leveren? Er is een beperkt aantal vrije plaatsen beschikbaar. Stuurt u hiervoor een mail naar ruimteomteleven@helmond.nl.

Het aantal personen dat deel kan nemen aan de conferentie in februari is beperkt. Om tóch met zoveel mogelijk personen te kunnen spreken over het thema tweedeling, organiseren wij een tweetal inspirerende webinars waarin we dieper op het fenomeen ingaan. Wat is ‘sociale tweedeling’ eigenlijk precies? Hoe is het ontstaan? En vooral: wat is eraan te doen? 

Via onderstaande links vindt u meer informatie over het programma en de bijbehorende sprekers. De webinars zijn gratis te bekijken. Wilt u aan één of beide webinars deelnemen? Stuurt u dan een mail aan ruimteomteleven@helmond.nl en geeft u daarin het volgende aan:

 • Uw naam en (eventueel) organisatie
 • Uw e-mailadres
 • De titel(s) van het webinar waaraan u wilt deelnemen

U ontvangt dan van ons een bevestiging met daarin de toegangslink en uitleg over de wijze waarop u tijdens het webinar kunt deelnemen aan de discussie.

Donderdag 28 januari, 10.30 – 12.00 uur

Deze webinar heeft inmiddels plaatsgevonden. U kunt de webinar terugkijken via deze link.

Gezonde schoolkantines, rookvrije werkplekken. De Super Sociaal en allerlei regelingen om mensen met een kleine portemonnee te helpen rond te komen. Het zijn allemaal maatregelen om de verschillen tussen Helmondse wijken te helpen verkleinen; om te proberen de kloof tussen arm en rijk, tussen gezond en minder gezond te dichten. Maar veranderen die maatregelen ook daadwerkelijk het gedrag van mensen? Zorgen ze ervoor dat Helmonders zelfstandig stappen gaan zetten naar een gezonder en gelukkiger leven? Wat werkt nu écht, als het gaat om het structureel veranderen van gedrag? In welke mate kan én moet de oplossing gezocht worden in de aanpak van stress, eenzaamheid, de leefomgeving? Welke bijdrage vraagt dat van professionele instanties, en wat vraagt het van onze inwoners zelf?

Met in de studio:

 • Pieter Hilhorst, publicist en lid Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
 • Prof. Dr. Ap Dijksterhuis, hoogleraar Gedragswetenschappen
 • Cathalijne Dortmans, wethouder Gemeente Helmond
 • Eveline de Bont, voorzitter RvB Elkerliek ziekenhuis
 • Harrie van Dijk, wethouder Gemeente Helmond

Donderdag 4 februari, 14.00 – 15.30 uur

Deze webinar heeft inmiddels plaatsgevonden. U kunt de webinar terugkijken via deze link.

In sommige Helmondse wijken leven mensen zeven jaar korter dan in andere wijken. Dat heeft niet alleen te maken met het al dan niet hebben van een gezonde leefstijl, maar óók met zaken als welzijn, stress, inkomen, werk en vrijetijdsbesteding. En al die factoren hebben weer invloed op elkaar. Zo lopen schulden en stress vaak hand in hand. Dat heeft allerlei gevolgen op het werk, zoals een hoger ziekteverzuim. Maar ook de thuissituatie heeft eronder te lijden; denk bijvoorbeeld aan een verhoogd risico op huiselijk geweld. De uiteindelijke maatschappelijke kostprijs van die sociale tweedeling is gigantisch. De oplossing ervan is echter niet zo simpel te vinden...Welke rol spelen professionals hierin? Hoe helpen we mensen nu echt om zelfstandig verder te komen? Hoe vinden we een nieuw perspectief om de kloof te dichten? Hoe werken overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke instanties hierin samen? Waar moeten we op inzetten en wat moeten we vooral laten?

Met in de studio:

 • Pieter Hilhorst, publicist en lid Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
 • Albert-Jan Kruiter, Instituut voor Publieke Waarden
 • Frans Huijbregts, VNO/NCW
 • Erik de Vries, wethouder Gemeente Helmond
 • Marion van Limpt, directeur Senzer

Er ligt een actieplan om de sociale tweedeling in Helmond tegen te gaan, maar nu begint het werk pas écht! Deelnemers van het TransitieCafé worden uitgenodigd te reageren op het actieplan, nieuwe acties toe te voegen én ermee aan de slag te gaan. Wie pakt de handschoen op? In het TransitieCafé maken we daar concrete afspraken over.

Wilt u deelnemen aan het digitale TransitieCafé op maandag 29 maart, van 19.00 – 21.30 uur? Stuurt u dan een mail aan ruimteomteleven@helmond.nl en geeft u daarin het volgende aan:

 • Uw naam en (eventueel) organisatie
 • Uw e-mailadres

U ontvangt dan van ons een bevestiging met daarin de toegangslink en uitleg over de wijze waarop u tijdens het TransitieCafé kunt deelnemen aan de discussie.

Uw Reactie
Uw Reactie