Raadsinformatiebrieven

Raadsinformatiebrieven zijn brieven van het college van burgemeester en wethouders aan de leden van de gemeenteraad en bevatten informatie van een bepaald onderwerp. De brieven worden gezonden op grond van de actieve informatieplicht van het college.

Uw Reactie
Uw Reactie