Raadsinformatiebrieven

Raadsinformatiebrieven zijn brieven van het college van burgemeester en wethouders aan de leden van de gemeenteraad en geven informatie over actuele en nieuwe ontwikkelingen. De brieven worden gezonden op grond van de actieve informatieplicht van het college.

Bekijk de Raadsinformatiebrieven op de website helmond.notubiz.nl.

Hieronder vindt u het archief Raadsinformatiebrieven van 2023 en eerder.

Uw Reactie
Uw Reactie