Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen 2023

Op woensdag 15 maart 2023 waren Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen. Op deze pagina vindt u de uitslagen en documentatie van de tellingen.

Provinciale Statenverkiezingen

 

Partij

Percentage van de stemmen in 2023

Percentage van de stemmen in 219

Verschil t.o.v. 2019

BBB

14,85%

   

VVD

14,42%

14,24%

+0,18%

PVV

10,94%

13,41%

-2,47%

SP

9,42%

10,02%

-0,60%

GroenLinks

7,75%

8,60%

-0,85%

PvdA

7,46%

6,44%

+1,02%

CDA

5,39%

8,65%

-3,26%

D66

5,05%

6,54%

-1,49%

Forum voor Democratie

4,40%

16,54%

-12,14%

JA21

4,35%

   

50 Plus

3,83%

5,72%

-1,89%

Partij voor de Dieren

3,17%

3,09%

+0,08%

Lokaal Brabant

2,80%

1,31%

+1,49%

Volt

2,27%

   

BVNL

0,88%

   

Christen Unie - SGP

0,79%

1%

-0,21%

Alliantie

0,68%

   

AWP voor water klimaat en natuur

0,42%

   

Ouderen Appèl – Hart voor Brabant

0,38%

   

Jezus Leeft

0,08%

   

Waterschap de Aa en Maas

 

Partij

Percentage van de stemmen in 2023

Percentage van de stemmen in 219

Verschil t.o.v. 2019

Water Natuurlijk

25,35%

25,05%

+0,30%

BBB

21,64%

   

VVD

12,78%

17,22%

-4,44%

PvdA

10,10%

14,2%

-4,10%

Partij voor de Dieren

7,71%

   

CDA

7,64%

14,16%

-6,52%

50 Plus

7,19%

16.25%

-9,06%

AWP voor water, klimaat en natuur

3,40%

8,41%

-5,01%

Ouderen Appèl - Hart voor Brabant

2,15%

4,71%

-2,56%

De voorlopige uitslag op kandidaatsniveau wordt vandaag einde dag of morgen bekend.

BBB, Ja21, Volt, BVNL, Alliantie, AWP voor water klimaat en natuur, Ouderen Appèl – Hart voor Brabant en Jezus Leeft deden niet mee bij de Provinciale Staten verkiezingen in 2019. En BBB en Partij voor de Dieren deden in 2019 niet mee aan de Waterschapsverkiezingen in Aa en Maas.

Opkomst

De opkomst bij de Provinciale Statenverkiezingen in Helmond bedraagt 48,04% (68.185 kiesgerechtigden). Bij de verkiezingen in 2019 was de opkomst ook 48,04% (66.356 kiesgerechtigden).

De opkomst bij de Waterschapsverkiezingen Aa en Maas in Helmond bedraagt 41,56% (76.462 kiesgerechtigden). Bij de verkiezingen in 2019 was de opkomst 41,61% (72.832 kiesgerechtigden).

Uitslag op kandidaatsniveau en documentatie

De voorlopige uitslag van de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen, zowel op partij- als op kandidaatsniveau, is in te zien in bijgaande CSV bestanden. Daarnaast vindt u daar de officiële proces verbalen.

NB. In Helmond konden bijna alle inwoners stemmen voor waterschap Aa en Maas. Een kleine groep inwoners van de wijk Brandevoort mocht stemmen voor waterschap De Dommel, omdat zij binnen de grenzen van dat waterschapgebied wonen. Deze groep is zo klein, dat de uitslagen in dit bericht niet worden meegenomen.

Proces verbaal gemeentelijk stemburau

De Dommel

Provinciale Staten

Waterchap AA en Maas

Processen verbaal stembureaus

Provinciale Staten

Waterschap Aa en Maas

De Dommel

Uitslag stembureaus

 
Provinciale Staten Waterschap AA en Maas
101 Ameide
102 Fonkel
104 Valkennest
106 ROC ter Aa
110 Bibliotheek
111 Fonkel
201 Eeuwsels
203 Boerderij
205 Pannehoeve
302 Praktijkschool
303 Lier
401 Brem
403 Brem
404 Rakt
405 Parkzicht
406 Parkzicht
408 Basisschool Dierdonk
501 St Anna
502 Loop
503 Brouwhorst
504 Rivierenhof
505 Zonnesteen
602 Geseldonk
603 Mierloseweg
605 Alphonsus
606 Brandpunt
607 Brandpunt
612 Baken
613 Adelaars
614 Scouting Brandevoort
615 Carolus
701 Westwijzer
801 Societeit Gezelligheid
803 Speelhuis
901 Smed
902 Gymzaal Gasthuisstraat
904 Smed

101 Ameide
102 Fonkel
104 Valkennest
105 Parkzicht
106 ROC ter Aa
110 Bibliotheek
111 Fonkel
201 Eeuwsels
203 Boerderij
205 Pannehoeve
302 Praktijkschool
303 Lier
401 Brem
403 Brem
404 Rakt
405 Parkzicht
406 Parkzicht
408 Basisschool Dierdonk
501 St Anna
502 Loop
503 Brouwhorst
504 Rivierenhof
505 Zonnesteen
602 Geseldonk
603 Mierloseweg
605 Alphonsus
606 Brandpunt
607 Brandpunt
612 Baken
613 Adelaars
614 Scouting Brandevoort
615 617 Carolus
701 Westwijzer
801 Societeit Gezelligheid
803 Speelhuis
901 Smed
902 Gymzaal Gasthuisstraat
904 Smed


Wilt u meer weten over de Provinciale Statenverkiezingen? En over wat de provincie allemaal doet? Kijk dan op verkiezingen.brabant.nl. Daar vindt u (binnenkort) ook de Stemwijzer, die u kan helpen in uw keuze. U kunt hier ook de speciale verkiezingskrant van ProDemos lezen.

Wie mogen stemmen?

U mag stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen onder de volgende voorwaarden: 

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit. 
  • U bent 18 jaar of ouder. 
  • U woont in de provincie waarvoor de verkiezing plaatsvindt. 
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht.

Meer hierover leest u op de website van de kiesraad.

Wilt u meer weten over de waterschapsverkiezingen? En over wat het waterschap allemaal doet? Kijk dan op de website van Aa en Maas of De Dommel. U kunt hier ook de speciale verkiezingskrant van ProDemos lezen.

Wie mogen stemmen?

U mag stemmen voor het algemeen bestuur van de waterschappen onder de volgende voorwaarden: 

  • U verblijft rechtmatig in Nederland.
  • U bent 18 jaar of ouder. 
  • U woont in het waterschap waarvoor de verkiezing plaatsvindt. 
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht.

Meer hierover leest u op de website van de kiesraad.

Uw Reactie
Uw Reactie