Noodopvang 70 vluchtelingen

Vanaf half maart 2024 komt er een noodopvang voor vluchtelingen op het terrein van het voormalige Dr. Knippenbergcollege, in één van de bijgebouwen (het ‘Engelse Paviljoen’). Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gaat circa 70 vluchtelingen opvangen. De opvang duurt tot uiterlijk 1 september 2024.

Omdat de humanitaire nood ontzettend hoog is helpen we met een tijdelijke noodopvanglocatie. Asielzoekerscentra lopen over, er zijn enorme tekorten aan opvangplekken. We nemen hiermee als Helmond onze verantwoordelijkheid.

Vragen en antwoorden

Hieronder leest u vragen en antwoorden over de noodopvang. Staat uw vraag er niet bij? Mail dan gerust naar gemeente@helmond.nl of bel 14 0492.

 

De kosten worden volledig gedragen door het COA. Natuurlijk is wel wat personele inzet van de gemeente Helmond (met name omgevingscommunicatie in deze aanloopfase), maar dat is niet substantieel. 

Nee, want de voorbereiding hiervoor is al eerder opgestart. Als Helmond willen wij onze verantwoordelijkheid nemen, of er nou een spreidingswet is of niet.  

Nee, de college kan dit besluit nemen omdat het hier een noodsituatie betreft en het om een tijdelijke noodopvang gaat. In dat geval is er geen invloed mogelijk op het al dan niet instemmen hiermee, het college neemt hierin haar eigen verantwoordelijkheid. Het college informeert de raad hierover. Ook bewoners en ondernemers in de omgeving van de opvang worden geïnformeerd over de opvang op deze locatie. We spannen ons in om ervoor te zorgen dat de opvang voor iedereen goed verloopt, voor zowel omwonenden als de vluchtelingen.  

Wilt u iets betekenen voor de vluchtelingen en wilt u uw hulp aanbieden? Mail dan naar Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA): info@coa.nl of bel hen op 088-7157000. Zij nemen dan contact met u op om te bespreken wat u kunt doen. COA zoekt vrijwilligers voor allerlei werkzaamheden, zoals het helpen met Nederlandse les geven, activiteiten begeleiden, sport- en spelactiviteiten ondernemen, huiswerk maken en kookactiviteiten. Er zitten geen eisen aan hoe vaak of hoelang iemand moet komen. Alle hulp is welkom!

Dit is een vraag die de vluchtelingen ook hebben. Ze zijn, net als anderen, gewoon aan te spreken. Ze krijgen Nederlandse les en spreken vaak ook wel wat Engels. Oogcontact maken, een glimlach of een vriendelijke zwaai is altijd goed. Het is goed om aandacht voor elkaar te hebben! 

De vluchtelingen ontvangen ‘bed, bad en brood’: ze kunnen slapen en krijgen maaltijden. Ook zijn er recreatiemogelijkheden in de opvang en is er begeleiding.  

Overzicht van de bewoners op de opvang Helmond op 27 maart 2024:

  • Er zijn 68 bewoners in de opvang. Het zijn 22 mannen en 46 vrouwen.
  • Het zijn 63 volwassenen en 5 kinderen (in de leeftijd 1 jaar tot en met 10 jaar).
  • Ze zijn tussen de 1 en 78 jaar oud, van 17 verschillende nationaliteiten.
  • Er zijn geen veiligelanders in de opvanglocatie.

De vluchtelingen hebben dezelfde rechten als anderen in Nederland. Ze zijn dus vrij om te gaan en staan waar ze willen. Uit ervaring van andere locaties waar vluchtelingen worden opgevangen blijkt dat vluchtelingen veel op de opvang verblijven. Daar worden gezorgd voor een dagprogramma. Er worden veel educatieve en recreatieve activiteiten georganiseerd. Verder zijn ze vrij om hun omgeving te verkennen. Meestal gebruiken ze de gangbare routes naar winkels, supermarkten of het park.

Uw Reactie
Uw Reactie