Noodopvang 70 vluchtelingen

Vanaf half maart 2024 komt er een noodopvang voor vluchtelingen op het terrein van het voormalige Dr. Knippenbergcollege, in één van de bijgebouwen (het ‘Engelse Paviljoen’). Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gaat circa 70 vluchtelingen opvangen. De opvang duurt tot uiterlijk 1 september 2024.

Omdat de humanitaire nood ontzettend hoog is helpen we met een tijdelijke noodopvanglocatie. Asielzoekerscentra lopen over, er zijn enorme tekorten aan opvangplekken. We nemen hiermee als Helmond onze verantwoordelijkheid.

Vragen en antwoorden

Hieronder leest u vragen en antwoorden over de noodopvang. Staat uw vraag er niet bij? Mail dan gerust naar gemeente@helmond.nl of bel 14 0492.

 

Ja, dat mag. Vluchtelingen hebben dezelfde rechten als iedereen in Nederland. Ze zijn dus vrij om zelfstandig de buurt te verkennen, naar sport te gaan of met vrienden/lotgenoten af te spreken. Wel krijgen ze eerst een rondleiding van COA in de wijk (bijvoorbeeld waar de supermarkt is) en uitleg over hoe het werkt in Nederland. Ze krijgen ook uitleg over de regels, waarden en (gedrags)normen in Nederland en leefregels voor binnen de locatie. Op locatie is begeleiding voor de vluchtelingen aanwezig. Het COA is niet bevoegd om begeleiding te verplichten buiten de locatie, het is geen gevangenis. Iedereen moet zich aan de regels houden, zowel de vluchtelingen als de bewoners van Helmond.

Er is veel begeleiding op de locatie. Op de locaties wordt gezorgd voor voldoende mogelijkheden voor dagbesteding, liefst samen met vrijwilligers en organisaties uit de stad, zoals sportverenigingen en de LEV-groep. Er is een dagprogramma dat door het COA wordt uitgevoerd. Daarnaast is er een recreatief programma. COA geeft sowieso basislessen Nederlands en geeft uitleg over de cultuur. Daarnaast kijken we in overleg met het Jan van Brabant college en Stavoor naar mogelijkheden voor taalonderwijs. Asielzoekers mogen sinds kort ook werken. De mensen voor wie dit geldt worden begeleid in het vinden van werk. 

Iedereen spant zich in om te zorgen dat de noodopvang voor iedereen zo prettig mogelijk verloopt: voor zowel de vluchtelingen als de omgeving van de noodopvang. 

Het COA is gedurende de opvang op de locatie 24 uur per dag direct bereikbaar voor vragen of klachten. De contactgegevens zijn: 

  • E-mail: helmond@coa.nl
  • Telefoonnummer: 06 21 93 66 17   
  • U kunt vanaf de start van de opvang ook naar de receptie aan de Nachtegaallaan (Engels Paviljoen) komen.

Bij spoed belt u altijd de politie op 112. Bij geen spoed maar wel politie belt u 0900 8844. 

Voor vragen aan de gemeente belt u 14 0492 of mailt u naar noodopvang@helmond.nl

Na beëindiging opvang gebruiken we het bijgebouw voor opvang Oekraïners. Het hoofdgebouw van het voormalige Dr. Knippenbergcollege is sinds het begin van de oorlog in Oekraïne in gebruik als opvanglocatie voor Oekraïners. Nadat de bovengenoemde noodopvang beëindigd is, uiterlijk op 1 september, gaan we dit bijgebouw verder gebruiken voor de opvang van Oekraïners. Want ook voor de opvang van Oekraïners zijn er bedden te kort. En het einde van de oorlog is nog niet in zicht. Deze locatie is dan reeds ingericht als een zelfstandig gebouw en draait dan grotendeels los van de grotere Oekraïne opvang daar. De totale locatie van de voormalige school wordt na de opvang van de Oekraïners als woningbouwlocatie ontwikkeld. 

Ja, wel voor deze opvang. Dit is een harde afspraak tussen gemeente en COA. Het staat ook in de bestuursovereenkomst tussen COA en gemeente. Ook al zal de vluchtelingenproblematiek op 1 september nog niet voorbij zijn, de opvang op deze locatie eindigt dan wel.   

Wel kijken we of we in de tussentijd een locatie voor langere termijn kunnen openen, waar deze vluchtelingen dan naar toe kunnen verhuizen. We zijn al langer op zoek naar een dergelijke locatie in Helmond, de gemeenteraad besloot in april 2023 dat we ons hiervoor in gaan zetten. Omdat we deze nog niet gevonden hebben maar de nood in Ter Apel nu ontzettend hoog is, besloten we nu toch een tijdelijke noodopvang in te richten om te kunnen helpen. 

U kunt zich aanmelden via noodopvang@helmond.nl voor het omwonendenoverleg. Geef uw naam, adres en telefoonnummer en voor welke locatie u mee wilt praten door bij uw aanmelding. Deze groep gaat op regelmatige basis (we denken aan eens per zes weken, dit kan in het begin vaker zijn) in gesprek met COA en de gemeente.  

 Ja, dat kan de burgemeester altijd doen. Maar we verwachten absoluut dat dat niet nodig gaat zijn, gezien eerdere ervaringen. 

Dit is een vraag die de vluchtelingen ook hebben. De vluchtelingen zijn, net als iedereen, gewoon aan te spreken. Ze krijgen Nederlandse les en spreken vaak ook wel wat Engels. Oogcontact maken, een glimlach of een vriendelijke zwaai is altijd goed. Het is goed om aandacht voor elkaar te hebben! 

Ja, ze krijgen vanuit het Rijk via het COA zakgeld en eetgeld. De bedragen staan op de website van het COA. Klik hier om naar de website van het COA te gaan.

Als gezegd hebben de vluchtelingen dezelfde rechten als iedereen in Nederland. Ze zijn dus vrij om te gaan en staan waar ze willen. Maar meestal gebruiken ze voornamelijk de gangbare routes naar winkels, supermarkten of het park. Sommigen zoeken ook weleens een lotgenoot op in een andere locatie.  

Uw Reactie
Uw Reactie