Noodopvang 70 vluchtelingen

Vanaf half maart 2024 komt er een noodopvang voor vluchtelingen op het terrein van het voormalige Dr. Knippenbergcollege, in één van de bijgebouwen (het ‘Engelse Paviljoen’). Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gaat circa 70 vluchtelingen opvangen. De opvang duurt tot uiterlijk 1 september 2024.

Omdat de humanitaire nood ontzettend hoog is helpen we met een tijdelijke noodopvanglocatie. Asielzoekerscentra lopen over, er zijn enorme tekorten aan opvangplekken. We nemen hiermee als Helmond onze verantwoordelijkheid.

Vragen en antwoorden

Hieronder leest u vragen en antwoorden over de noodopvang. Staat uw vraag er niet bij? Mail dan gerust naar gemeente@helmond.nl of bel 14 0492.

 

Burgemeester Blanksma: “Omdat de humanitaire nood ontzettend hoog is helpen we met een tijdelijke noodopvanglocatie. Asielzoekerscentra lopen over, er zijn enorme tekorten aan opvangplekken. We nemen hiermee als Helmond onze verantwoordelijkheid.” 

In bijgaand verslag leest u hoe de avond is verlopen.

De opvang wordt uiterlijk 1 september 2024 op deze locatie beëindigd.

Het COA regelt de opvang en zorgt dat er begeleiding is. Het COA doet dit in nauw overleg met de gemeente. 

Wij hebben opnieuw de mogelijkheden onderzocht en vanwege de ernst van de situatie besloten om te helpen en voor ongeveer een half jaar Noodopvang voor vluchtelingen op deze locatie aan te bieden. Maar liever zetten we in op permanente opvang in plaats van een tijdelijk oplossing zoals hier, omdat we niet met vluchtelingen willen slepen. Daarom zijn we ook op zoek naar meer permanente oplossingen.  

Zo lang als nodig is. Dat hangt af van het verloop van de oorlog in Oekraïne. Het einde van de oorlog lijkt helaas nog niet in zicht.

Uiteraard. Maar locaties die op zo’n korte termijn beschikbaar zijn en geschikt zijn, zijn schaars. Bovendien is dit gebouw uitermate geschikt voor deze opvang. Er zijn slaapzalen, sanitair en er is ruimte voor ontspanning. Het COA opent overigens eind februari nog een noodopvanglocatie in aan de Mierloseweg voor circa 40 jonge vluchtelingen. 

Op 1 februari 2024 is de vergunningsaanvraag gepubliceerd op de gemeentepagina in de weekkrant De Loop. Bekijk de vergunningsaanvraag. Op 4 maart 2024 is de vergunning verleend voor de opvang aan de Nachtegaallaan. Bekijk de publicatie van de vergunning in weekkrant De Loop.

Alle inspanningen zijn erop gericht om te zorgen dat men zich ook binnen kan vermaken. Dus ook in het pand komt een recreatieruimte om zich in te vermaken. In de huisregels van het COA staat dat het rustig moet zijn tussen 22.00 en 08.00 uur. 

Zijn er zorgen of klachten of gaat dit niet goed? Meld dat dan meteen bij COA via de locatie. Bij spoed belt u 112, bij geen spoed wel politie 0900 8844. Of spreek de wijkagent aan.  

Nee. Deze locatie gaat dan ontwikkeld worden als woningbouwlocatie, zoals na het verdwijnen van de school ook altijd al de bedoeling was.

Uw Reactie
Uw Reactie