Noodopvang 70 vluchtelingen

Vanaf half maart 2024 is er een noodopvang voor vluchtelingen op het terrein van het voormalige Dr. Knippenbergcollege, in één van de bijgebouwen (het ‘Engelse Paviljoen’). Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vangt daar ongeveer 70 vluchtelingen op. De opvang duurt tot uiterlijk 1 september 2024.

Omdat de humanitaire nood ontzettend hoog is helpen we met de opvang van vluchtelingen. Asielzoekerscentra lopen over, er zijn enorme tekorten aan opvangplekken. We nemen hiermee als Helmond onze verantwoordelijkheid. Ook hebben alle gemeenten hierin een opgave, vanwege de landelijke Spreidingswet.

Vluchtelingenopvang algemeen Opvang Engels Paviljoen/Nachtegaallaan

Uw Reactie
Uw Reactie